Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI

Registruj se
Prijavi se

Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI

Termoelektro Gorionici

PREZENTACIJA FIRME
Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 2
Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 1
Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 2
Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 1

Gorionik Orkan TERMOELEKTRO GORIONICI

Izrađuju se za:1. gasovita goriva,2. tečna goriva (laka i teška ulja),3. kombinovana goriva (gas - tečna goriva);Najčešće
se koriste na velikim termoenergetskim postrojenjima za: 1. proizvodnju tehnološke pare2. proizvodnju tople vode
(toplane)3. sušenje žitarica (sušare)4. asfaltne bazeSistem označavanja gorionika tipa "Orkan":

"Orkan" gorionici su potpuno automatizovani i ispunjavaju sve standarde i uslove pogonske sigurnosti.
Za kompletno upravljanje gorionikom koristi se namenski razvijen i atestiran sistem - programabilni logički kontroler tipa
"PLC-1".
Back to Top