MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI

Registruj se
Prijavi se

MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI

Termoelektro Gorionici

PREZENTACIJA FIRME
MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 2
MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 1
MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 2
MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI - Termoelektro Gorionici - 1

MRS - merno regulaciona stanica TERMOELEKTRO GORIONICI

Redukcija pritisaka gradske mreže (6 – 12bar) na pritisak distributivne mreže (1 – 4bar) ili industriskog potrošača (0,1 –
4bar), kao i sa distributivne mreže na nivo potrošača (0,1bar).

- kapacitet: od 100 ÷ 6000 Sm³/h
- pul /pizl : 6-12 / 1-3 bar; 6-12/ 100-200 mbar
- linija regulacije i merenja: jednolinijska i višelinijska,sa i bez odorizacije
- ulaz/izlaz: podzemno-podzemni, podzemno-nadzemni, nadzemno-nadzemni

U skladu sa Vasim potrebama vršimo ugradnju i dodatne kontrolne uređaje kao i odorizator.
MROS - merno regulaciono odorizaciona stanica
RS - regulaciona stanica
MS - merna stanica
Stanice se projektuju prema konkretnim zahtevima i potrebama investitora, u skladu sa važećim internacoinalnim
standardima (ISO).
Back to Top