Transport opasne robe Beograd

Registruj se
Prijavi se
Transport opasne robe Beograd
kronos-komerc-transport-opasne-robe

Kronos Komerc

Novi Beograd, Nikole Dobrovića 13 011 2094128
cena: Cenovnik
TRANSPORT OPASNE ROBE BEOGRAD KRONOS KOMERC Kronos Komerc poseduje sertifikat i dozvolu za organizovanje transporta opasnih materija.
Opasne materije obuhvataju i materije i predmete koje mogu biti gotov prizvod, poluproizvod, među proizvod, nusproizvod, sirovine ili otpad a imaju karakteristike opasnih materija a u toku transporta mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i zagađivanje životne sredine. Transport opasne (ADR) robe na prvi pogled predstavlja transport klasične robe u međunarodnom transportu, ali za transport opasne robe postoje strogo propisana pravila za prevoz. Međunarodni propisi o transportu opsasne robe se menjaju dvogodišnje. Prevozna sredstva koja vrše prevoz opasnih materija moraju da budu tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima. Opasne materije mogu samo da prevoze i sa njima rukuju lica koja su za to stručno osposobljena. Osoba koja se bavi prevozom i rukovanjem opasnih materija posle stručnog osposobljavanja dobija dozvolu da može da se bavi pomenutim poslovima na pet godina, posle čega ide na ponovnu proveru znanja i dozvola mu se produžava na isti period. Opasna roba je definisana u devet klasa. Svaka opasnaroba pored klase koju poseduje, takođe poseduje i svoj UN broj po čemu se tačno zna koja je vrsta opasne robe u pitanju.
Back to Top