Transport robe hladnjačama Beograd

Registruj se
Prijavi se
Transport robe hladnjačama Beograd
LOKACIJE
Hladnjačama se uglavnom prevozi kvarljiva roba, tj. prehrambeni tereti. Prevoz osetljive i kvarljive robe, kao i robe u smrznutom stanju zahtevaju posebna vozila (transport hladnjačom) koja će prevesti robu u nepromenjenom stanju. Kamioni sa hladnjačama su pokretni frižideri čije dimenzije variraju od 1 do 22 tone. Specijalno su dizajnirani da održavaju ujednačene uslove temperature tokom transporta osetljive robe i robe u smrznutom stanju. U zavisnosti od robe temperatura može ići od veoma niskih -80 C za duboku smrznutu robu do sobnih +25C. Kako su vozila različitih konstrukcija i specijalizovana za transport svih vrsta tereta pod temperaturnim režimom od momenta preuzimanja do trenutka isporuke daju sigurnost da se roba neće pokvariti ili promeniti svoj oblik stanja. Imajte u vidu da postoje brojni faktori koji imaju uticaj na formiranje cene transporta hladnjačama. Cena je jako bitan faktor, ali ne dozvolite da to bude i presudan jer loši uslovi transporta mogu vas više koštati činjenicom da prevoz osetljive robe bude pod neodgovarajućom temperaturom.
Back to Top