Turističke organizacije

Registruj se
Prijavi se
Turističke organizacije
Svaka zemlja, svaki grad i svako mesto koje želi da privuče pažnju domaćih ili stranih turista, ima svoju turističku organizaciju.
Turističke organizacije brinu se da na najbolji način promovišu svoju ponudu, uvek vodeći računa o svim aktuelnim dešavanjima i svemu što bi bilo zanimljivo za turiste.
Turističke organizacije tesno sarađuju sa ustanovama kulture i staraju se o tome da kulturne i istorijske znamenitosti budu predsavljene na najbolji način.
Turistička organizacija ima informativne punktove koji su locirani na više mesta, i na njima se mogu dobiti sve potrebne informacije koje su značajne stranim i domaćim turistima kako bi upoznali neku zemlju, regiju, grad ili manje mesto i kako bi se lakše snašli.
Postojanje svih ovih organizacija koje su vam predstavljene značajno je za razvoj turizma i za isticanje onog najboljeg što jedna regija može da ponudi.
Kada stranim turistima ponudite vaše gostoprimstvo, ljubaznost i kada im predstavite ono najbolje što imate, oni će se rado vraćati, dobar glas će se daleko čuti, pa će dolaziti sve veći broj gostiju.
Turističke organizacije su delom zaslužne za to.
Na putovanju sa vama više od 60 godina. Nacionalna asocijacija turističkih agencija - YUTA osnovana je 16. aprila 1954. godine. YUTA predstavlja i zastupa interese svojih članica pred državnim institucijama, nacionalnim i međunarodnim organizacijama, medijima. Posebno je značajna uloga YUTA-e u izradi predloga za donošenje novih ili poboljšanje postojećih zakonskih regulativa koje definišu poslovanje turističke privrede.
Zakonom o turizmu iz 1994. godine osnovana jeTuristička organizacija Srbije (TOS), kao zvanični institucionalni nosilac promocije turizma Republike Srbije na domaćem i inostranom tržištu i obavljanje drugih poslova od značaja za razvoj informativno-propagandne delatnosti u turizmu Republike.
Turistička organizacija Beograda je javna služba Skupštine grada Beograda, osnovana sa idejom da obavlja poslove razvoja, očuvanja i zaštite turističkih vrednosti na teritoriji Beograda. Kao destinacijska menadžment organizacija, TOB u promociji Beograda, kao turističkog odredišta, objedinjuje turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd.
Turistička organizacija Niš osnovana je 1995 godine kao služba čije su osnovne delatnosti izrada programa razvoja i unapređenja turizma na području Niša i Niške Banje.
Osnovni zadatak zaposlenih u turističko informativnim centrima Turističke organizacije Grada Novog Sada je direktna komunikacija sa turistima koji posećuju naš grad. Mi smo tu da odgovorimo na pitanja koja se tiču turističke ponude novosadskog područja (gde odsesti, šta videti, šta posetiti, šta sve može biti sadržaj boravka…).
Turistička organizacija "Zlatibor" je osnovana 1995. godine, a naslednik je Turističkog saveza Opštine Čajetina. Sedište TOZ-a je na Zlatiboru. Osnovne delatnosti organizacije su unapređenje i promocija turizma Zlatibora, podsticanje izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora, organizovanje i učešće u turističkim i drugim manifestacijama i skupovima,kao i druge aktivnosti koje su neposredno vezane za turizam.
Turistima njihov ukupan boravak, od dolaska u destinaciju do povratka iz destinacije, predstavlja jedinstveni doživljaj. S obzirom da se taj doživljaj (turizam) sastoji od velikog broja davaoca usluga iz različitih delatnosti, koji svoje usluge i proizvode prodaju nezavisno jedan od drugog, kao što susmeštaj, ishrana, posete muzejima, sportske aktivnosti, izletnički programi, kulturni programi itd., pokazalo se neophodnim osnivanje posebne,jedinstvene organizacije koja će predstavljati destinaciju i turistički proizvod u celini, informisati javnost i stvarati zaštitni znak (brend) destinacije. Takve organizacije na nivou države se nazivaju nacionalnim turističkim organizacijama. Organizacija zavisi od vrste destinacije i finansijskih sredstava kojima raspolaže. Na nivou regija ili provincija, formiraju se regionalne turističke organizacije, provincijske turističke kancelarije i dr. Na nivou jedinice lokalne samouprave osnivaju se gradske i mesne turističke organizacije. Po pravilu, države osnivaju svoje nacionalne turističke organizacije same ili u saradnji sa privatnim sektorom i to kao nekomercijalne - neprofitne organizacije. Finansiraju se, najvećim delom, iz državnog budžeta, a njen osnovni zadatak - promocija i to u uslovima kad nacionalna turistička organizacija naplaćuje boravišnu taksu od turista kao i članarine/naknade/takse koje plaćaju razni davaoci usluga na destinaciji.
Back to Top