UPS napajanje Beograd

Registruj se
Prijavi se
UPS napajanje Beograd
schrack-technik-ups-napajanje

Schrack Technik

Beograd, Voždovac, Kumodraška 260 011 3092600
UPS NAPAJANjE.
Schrack Technik UPS napajanje.
UPS, skraćenica potiče od engleskog naziva Uninterruptible power supply, što u prevodu znači besprekidno napajanje.
Ovi uređaju su svoju primenu našli u našim domovima, poslovnim objektima, javnim ustanovama..
svugde.
Njihov zadatak je prebroditi povećanja, padove ili nestanke napajanja.
Varijante su mnogobrojne.
Po načinu rada delimo ih na OFF-LINE, LINE INTERACTIVE, LINE INTERACTIVE sa sinusnim izlazom i ON- LINE, pri čemu ON-LINE predstavljaju vrhunsko rešenje za sve aplikacije, jer se mrežni napon koirsti za punjenje baterija, a napon za potrošače se generiše putem invertora u samom uređaju, time stvarajući galvansko odvajanje potrošača od mrežnog napona. U svojoj ponudi Schrack Technik ima uređaje snage 250VA do 800kVA (na poziv).
Većina uređaja se može naručiti sa dodatnim baterijama za produženje autonomije sistema.
Kompenzacije jalove energije su automatski sistemi, vođeni autonomnim kontrolerom, čiji je cilj sprečavanje vraćanja jalove energije u mrežu, čime se smanjuje iznos računa distributera električne energije, doprinosi smanjenju grejanja električnih vodova i postiže bolja energetska ravnoteža distributivne mreže.
Važno je napomenuti da je poželjno konsultovati se sa našim radnicima prilikom odabira sistema kompenzacije, jer kako se naplaćuje jalovina koju korisnik vraća u mrežu, u novije doba se naplaćuje i kapacitivna komponenta koju korisnik vraća u mrežu.
Sistemi kompenzaije se dele u dve grupe; slepe i one sa prigušnicama.
CO detekcija je važan elemenat sigurnosti osoba koje borave u nekom prostoru.
Monoksid je tihi ubica, jer nema mirisa.
Uređaji za CO detekciju iz ponude Schrack Technik su namenjeni samostalnoj ugradnji i vrlo su „USER FRIENDLY“.
Back to Top