Vadel

Registruj se
Prijavi se
Vadel
LOKACIJE

Granit i mermer

MERMER i GRANIT.
Mermer je tipična para stena, nastala regionalnim, ređe kontaktnim metamorfizmom krečnjaka ili dolomita.
Postoje kalcitski i dolomitski mermeri.
Strukture su granoblastične, a teksture masivne, retko donekle uškriljene ili trakaste.
Boja čistih mermera je bela, ali, s obzirom da je često prisustvo primesa, mogu da budu crveni, sivi ili crni.
Eventualno prisustvo glina u krečnjacima imaće za posledicu pojavu mermera sa liskunima - cipolina.
Mermer je stena sa značajnom primenom.
Traženi je arhitektonski i skulptorski kamen.
Zahvaljujući svojoj priirodnoj lepoti, velikoj raznolikosti boja, lakoj obradi i visokom sjaju mermer, je najzahvalniji građevinski materijal za oblaganje enterijera.
Granit je dubinska magmatska stena.
Široko je rasprostranjen u zemljinoj kori.
Nastao je hlađenjem i učvršćenjem užarene magme u unutrašnjosti Zemlje.
Jedan je od najtvrđih materijala.
Pošto je čvrst i otporan materijal često se koristi u građevinarstvu.
Stari Egipćani su ga koristili za izgradlju obeliska.
Prosečna gustoća granita je 2750 kilograma po metru kubnom.
Reč granit dolazi od latinske reči granum, koja znači zrno.
Granit se može uglačati do visokog sjaja, zbog toga je estetski jako prihvatljiv materijal.
Granit se danas mnogo koristi za oblaganje spoljašnjih zidova na građevinskim objektima i kao podni kamen u javnim i komercijalnim zgradama i spomenicima.
Pojavom kiselih kiša granit je postao pogodniji od mermera, jer je izdržljiviji.
Često se koristi u kuhinjama kao gornja površina na kojoj se radi , jer je jako trajan materijal sa lepim estetskim izgledom.
Odlikuje se izuzetno velikom otpornošću na habanje, čvrstoćom i trajnom politurom.
Koristi se i za kamene kocke i ivičnjake na cestama, za oblaganje tunela, za postolja spomenika.

Kamini

KAMINI.
Kreiranje i izrada ukrasne obloge kamina je pravi izazov, jer dopušta veliki izbor oblika i kombinacija materijala.
Ovde najviše dolazi do izražaja dobra saradnja između izvodača radova i naručioca posla.
Ipak, treba voditi računa da se kamin maksimalno uklopi u budući enterijer.
Kamin treba da je kao izrastao iz prostora - onda je pravi i treba da zauzima centralno mesto.
Ne treba da "proguta" prostor već da ima pravu meru i sklad sa okolinom.
Kamin mora da bude izrađen sa izuzetnom preciznošću, jer po svojoj prirodi prvo zapadne za oko svakome ko uđe u prostor gde je izgrađen.
Od izbora vrste matereijala i modela obloge kamina najviše zavisi estetski izgled i uklapanje kamina u sam enterijer.
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Bulevar despota Stefana 42
    +381 11 3228495;
Povezane kategorije:
Back to Top