Vojna ustanova Morović Karađorđevo

Registruj se
Prijavi se
Vojna ustanova Morović Karađorđevo
LOKACIJE

Lovišta

LOVIŠTE KARAĐORĐEVO.
Lovište Krađorđevo formirano je od strane Ministarstva šumarstva FNRJ broj 312/48 kao državno lovište opšte državnog značaja.
Danas lovištem Karađorđevo gazduje Ministarstvo odbrane Republike Srbije preko Vojne ustanove Morović iz Morovića.
Lovište Karađorđevo nalazi se u jugozapadnom delu Bačke, tačnije se prostire na teritoriji opštine Bač i Bačka Palanka.
Od Beograda je udaljeno 140 km, a od Novog Sada 75 km.
Površinu lovišta čine dve odvojene celine i to: 1) Revir Bukinski rit (Šarengradska ada i ostrvo Hagla).
2) Revir Mostonga (Vranjak i Guvnište).
U reljefu lovišta jasno se izdvajaju dve morfološke celine.
Višu i daleko prostraniju čini lesna terasa, a nižu pored Dunava čini aluvijalna ravan ove reke.
Šume u lovištu Karađorđevo zauzima 77% površine, obradive površine ima 8,56%, a vodene površine 3.74%.
U okviru lovišta Karađorđevo ustanovljen je i Specijalni rezervat prirode uredbom Vlade Republike Srbije (službeni glasnik RS br.8/97).
Specijalni rezervat prirode Karađorđevo ima ukupnu površinu od 2.955 ha od čega je u II stepenu režima zaštite 1.317 ha područje Bukinskog Rita i u III stepenu režima zaštite 1.638 ha kompleks Vranjaka i Guvništa.
REVIR BUKINSKI RIT.
Bukinski rit je tipičan ritsko-šumski kompleks površine 1.317 ha, koji se prostire na aluvijalnoj ravni leve obale Dunava.
Predstavlja složen mozaik različitih ekosistema barskih, močvarnih livadskih i šumskih.
Sastavljen je od više celina koje su međusobno odvojene rukavcima i starim tokom Dunava.
Stanište je različitih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica.
Zajednice bademaste vrbe, bele vrbe i crne topole i poljskog jasena, prisustvo velikog broja retkih i ugroženih vrsta biljaka (beli lokvanj, iđirot) i životinja, čine ovaj prostor specifičnim.
Bogatstvo faune ogleda se u prisustvu preko 150 vrsta ptica od kojih su mnoge značajne na nacionalnom i međunarodnom nivou (orao belorepan, crna roda, crna lunja).
Zaštićeno područje je prirodno mrestilište brojnih vrsta riba i stanište autohtone divljači.
Najveća gustina populacije evropskog jelena i divlje svinje prisutna je u Bukinskom ritu.
GAZDINSKA JEDINICA MOSTONGA (VRANJAK I GUVNIŠTE).
Gazdinsku jedinicu Mostonga sačinjavaju celine Vranjak i Guvnište - šumski kompleksi površine 1.638 ha, koji su razdvojeni rečicom Mostongom.
Preostale zajednice autohtonih šuma hrasta lužnjaka i žešnje, poljskog jasena i bresta imaju veliki ekološki i biogeografski značaj, jer svedoče o istoriji i vegetaciji Vojvodine.
Šumske celine Vranjak i Guvnište pružaju optimalne uslove za život brojnoj autohtonoj (divlja svinja) i alohtonoj divljači (jelen lopatar, muflon, virdžinijski jelen) dobrog trofejnog kvaliteta i ograđene su kao lovište visoke divljači.
Zbog svog povoljnog geografskog položaja ovo prostrano šumsko područje uz Dunav je jedno od najbolje očuvanih kompleksa ritskih staništa u Vojvodini.
Ovo reprezentativno lovište koje je bogato fondom krupne divljači spada u eksluzivna lovišta.
Pored organizovanog pojedinačnog lova na rapolaganju je organizovani grupni lov.
LOVIŠTE MOROVIĆ.
Od 1436.godine pa sve do turske okupacije ova oblast bila je u posedu vlastelinske porodice Morović, odakle joj i današnji naziv.
Oduvek je bilo omiljeno lovište povlašćenih, i svojevremeno je, tvrde poznavaoci istorije, i rajhsmaršal Herman Gering, pre Drugog svetskog rata, nekoliko puta bio u lovu na tom terenu. Ovo je Lovište 1948.godine preuzela tadašnja Jugoslovenska armija iz sasvim nevojnih razloga i tada su prvi objekti izgrađeni.
U početku je, kao i cela država, bilo zatvorenog tipa da bi vremenom otvorilo vratnice lovcima turistima koji su odstrel divljači mogli da plate.
Do 1990.godine, lovište se prostiralo na 30.000 hektara: 23.000 u Srbiji i 7000 u Hrvatskoj.
Od objekata su, tokom godina, izgrađene dve vile "Košuta" i "Srna", četiri bungalova za goste i četiri lovačke kuće na obali Save: Lisnik, Domuskela, Dobrinja i Zvezdan grad.
Tada je izgrađena i farma kapaciteta 100.000 koka nosilja za potrebe ishrane vojnika u kasarnama.
Lovište nikada nije bilo na dotacijama, već se samofinansiralo.
Godišnje je odstreljivano 500 komada jelenske divljači i do 800 divljih svinja, meso je prodavano u zemlji i inostranstvu.
Iako se površina lovišta smanjila, ponuda je ostala veoma bogata.
Danas su svi objekti, kao i celo lovište, otvoreni u lovnoj sezoni za svakog ko je zainteresovan za lov, cele godine za ljubitelje prirode, tišine i dobre hrane.
Restoran je otvoren za posetioce.

Ergele konja

ERGELA KONJA KARAĐORĐEVO.
Uzgoj konja na prostorima sadašnje ergele „Karađorđevo“ započeo je krajem 19.
veka.
U početku je to bila Ustanova za odgajivanje ždrebadi, koja su nabavljana od privatnih uzgajivača ili narudžbinom muškog podmlatka iz mađarske ergele „Mezoheđeš“ a za potrebe remonta tadašnjih vojnih jedinica i ergele „Mezoheđeš“.
Na prostoru današnjeg Karađorđeva postojalo je u početku samo odgajalište muške ždrebadi.
Samo imanje formirano je još za vreme Austrougarske.
Štale u kojima su grla i danas smeštena izgrađene su u periodu od 1901.
do 1903.
godine.
Pored štala zasađeni su drvoredi lipe, kao i duž puta Donji-Centralni-Gornji majur.
Ozelenjavanje je imalo svoju značajnu ulogu posmatrano iz horizonta ravnice.
Najbitniji faktori koji su uticali na osnivanje ergele na sadašnjim prostorima svakako su pogodno tlo za pravilno formiranje kopita kod ždrebadi i podmlatka, slatinasto zemljište bogato kalcijumom i pogodno za proizvodnju stočnih hraniva, blizina Dunava, kao i dobar geografski i komunikacioni položaj.
Konjarstvo je prilikom osnivanja imanja bila najvažnija stočarska grana.
Posle oslobođenja 1945 godine prikupljen je rasut Karađorđevački materijal iz ranijeg uzgojnog centra i pravilnim uzgojem i selekcijom stvoren je radni konj „Nonius“ rase.
Uporedo se uzgaja na ergeli „Lipicanski“ i „Arapski“ konj.
1952 godine ergela je imala 529 grla konja, a 1955 godine 578 grla konja.
Svojim postojanjem više od jednog veka, ergela je imala veliki uticaj na razvoj konjarstva u bivšoj Jugoslaviji a posebno u Vojvodini i Srbiji.
Lokacije
  Povezane kategorije:

  Poruku prima: Vojna ustanova Morović Karađorđevo

  Ime i prezime:*

  e-mail:*

  telefon:*

  Poruka:*

  *Obavezno je popuniti sva polja

  Back to Top