Lovišta

Registruj se
Prijavi se
Lovišta
Da li uživate u obrocima koji su spremljeni od divljači?
Da li Vam raste adrenalin dok lovite divlje životinje?
Nadjite najbolja lovišta u Srbiji uz našu malu pomoć i priuštite sebi dan za pamćenje.
Srbija ima lovišta sa raznim vrstama divljači a na Vama je da se odlučite šta je to što želite da lovite.
Bilo da su u pitanju divlje svinje, patke ili neke druge divlje životinje, posetite neko od lovišta u Srbiji i vratite se kući, svojim najmilijima, sa trofejom u ruci.
srbijasume-lovista

Srbijašume

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 113 011 7115026
U lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume" gaji se krupna divljač: jelen evropski, divlja svinja, srna, jelen lopatar, muflon, divokoza, a od sitne divljači: fazan, zec, divlja patka, poljska jarebica, prepelica i dr Brojno stanje krupne divljači iznosi 10.500 grla, odnosno 2 grla na 100 hektara.
Pojedine vrste krupne divljači su autohtone: srneća divljač, jelen evropski, divlja svinja, dok su neke nestale sa određenih prostora, ali su ponovo unete (reintrodukovane).
SPISAK LOVIŠTA SRBIJAŠUME.
1) Rit.
2) Crni Lug.
3) Lipovačka šuma.
4) Trešnja.
5) Hrastovača.
6) Majdan-Kučajna.
7) Severni Kučaj.
8) Miroč-Štrbac.
9) Vratna.
10) Deli Jovan.
11) Alija.
12) Zlotske šume-Crni Vrh.
13) Južni Kučaj IV.
14) Južni Kučaj-Brezovica.
15) Bukovik.
16) Suvaja.
17) Rtanj.
18) Obla glava-Ozren-Devica.
19) Suvodol.
20) Stara planina I.
21) Stara planina II.
22) Kačer-Zeleničje.
23) Valmište.
24) Kukavica.
25) Sokolovica.
26) Šumata.
27) Mojstirsko-Draške planine.
28) Mali Jastrebac.
29) Veliki Jastrebac.
30) Juhor.
31) Goč.
32) Troglav-Čemerno.
33) Golija.
34) Biser voda-Divan.
35) Zlatar-Jadovnik-Dubočica.
36) Šerbetovac-Oželj-Reštevo.
37) Crni Vrh-Ljeskovac.
38) Tornik-Čavlovac.
39) Šargan.
40) Jelova Gora.
41) Zapadno-moravsko.
42) Rudnik.
43) Maljen-Bukovi.
44) Cer-Vidojevica.
vojvodinasume-lovista

Vojvodinašume

Novi Sad, Preradovićeva 2 021 431144
LOVIŠTA – VOJVODINAŠUME.
Šumsko gazdinstvo „Sombor“ – Sombor, gazduje lovištima („Subotičke šume“- Subotica; „Kozara“ -Bački Monoštor; „Apatinski rit“ – Apatin) ukupne površine 23.980,42 ha, od čega na ograđeni deo lovišta otpada 18.386,39 ha (77,00%).
Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ – Novi Sad gazduje lovištima („Podunavsko lovište Plavna“ – Plavna, opština Bač i „Koviljski rit“ – Kovilj,opština Novi Sad) ukupne površine 7.963,18 ha od čega se pod ogradom nalazi 630 ha (7,91%).
Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ – Sremska Mitrovica gazduje lovištima: „Bosutske šume“ – Morović, opština Šid; „Kućine“ – Višnjićevo, opština Šid; „Posavsko lovište Karakuša“ – Klenak, opština Ruma; „Posavsko lovište Kupinik“ Kupinovo, opština Pećinci i „Vranjak“ – Višnjićevo, opština Šid.
Ukupna površina lovišta sa kojima gazduje ovo gazdinstvo je 34.308,92 ha, od čega je pod ogradom 5.328,71 ha (15,53%).
Šumsko gazdinstvo „Banat“ – Pančevo gazduje lovištima („Donje podunavlje“ –Pančevo; „Vršačke planine“- Vršac; „Deliblatska peščara“- Pančevo i „Smederevska ada“ -Kovin).
Ovo gazdinstvo je dobilo na gazdovanje lovišta ukupne površine 40.282,28 ha, od čega je pod ogradom 2.410 ha (5,98%).
„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad-Petrovaradin gazduje lovištima („Ristovača“; „Kamarište“ – Odžaci kod Bača i „Kaćka šuma“.
Ukupna površina lovišta iznosi 3.298,54 ha od čega se pod ogradom nalazi 753 ha (22,82%).
SPISAK LOVIŠTA VOJVODINAŠUME.
Subotičke šume, Subotica.
Apatinski rit, Apatin.
Kozara, Bački Monoštor.
Kamarište, Odžaci.
Plavna, Bač.
Koviljski rit, Kovilj.
Karakuša, Ruma.
Kućine, Šid.
Bosutske šume, Šid.
Kupinik, Pećinci.
Deliblatska peščara, Pančevo.
Vršačke planine, Vršac.
Donje podunavlje, Pančevo.
Ristovača, Bač.
Kaćka šuma, Kać.
Vranjak, Šid.
Smederevska ada, Kovin.
vojna-ustanova-morovic-loviste-karadjordjevo-lovista
LOVIŠTE KARAĐORĐEVO.
Lovište Krađorđevo formirano je od strane Ministarstva šumarstva FNRJ broj 312/48 kao državno lovište opšte državnog značaja.
Danas lovištem Karađorđevo gazduje Ministarstvo odbrane Republike Srbije preko Vojne ustanove Morović iz Morovića.
Lovište Karađorđevo nalazi se u jugozapadnom delu Bačke, tačnije se prostire na teritoriji opštine Bač i Bačka Palanka.
Od Beograda je udaljeno 140 km, a od Novog Sada 75 km.
Površinu lovišta čine dve odvojene celine i to: 1) Revir Bukinski rit (Šarengradska ada i ostrvo Hagla).
2) Revir Mostonga (Vranjak i Guvnište).
U reljefu lovišta jasno se izdvajaju dve morfološke celine.
Višu i daleko prostraniju čini lesna terasa, a nižu pored Dunava čini aluvijalna ravan ove reke.
Šume u lovištu Karađorđevo zauzima 77% površine, obradive površine ima 8,56%, a vodene površine 3.74%.
U okviru lovišta Karađorđevo ustanovljen je i Specijalni rezervat prirode uredbom Vlade Republike Srbije (službeni glasnik RS br.8/97).
Specijalni rezervat prirode Karađorđevo ima ukupnu površinu od 2.955 ha od čega je u II stepenu režima zaštite 1.317 ha područje Bukinskog Rita i u III stepenu režima zaštite 1.638 ha kompleks Vranjaka i Guvništa.
REVIR BUKINSKI RIT.
Bukinski rit je tipičan ritsko-šumski kompleks površine 1.317 ha, koji se prostire na aluvijalnoj ravni leve obale Dunava.
Predstavlja složen mozaik različitih ekosistema barskih, močvarnih livadskih i šumskih.
Sastavljen je od više celina koje su međusobno odvojene rukavcima i starim tokom Dunava.
Stanište je različitih biljnih i životinjskih vrsta i njihovih zajednica.
Zajednice bademaste vrbe, bele vrbe i crne topole i poljskog jasena, prisustvo velikog broja retkih i ugroženih vrsta biljaka (beli lokvanj, iđirot) i životinja, čine ovaj prostor specifičnim.
Bogatstvo faune ogleda se u prisustvu preko 150 vrsta ptica od kojih su mnoge značajne na nacionalnom i međunarodnom nivou (orao belorepan, crna roda, crna lunja).
Zaštićeno područje je prirodno mrestilište brojnih vrsta riba i stanište autohtone divljači.
Najveća gustina populacije evropskog jelena i divlje svinje prisutna je u Bukinskom ritu.
GAZDINSKA JEDINICA MOSTONGA (VRANJAK I GUVNIŠTE).
Gazdinsku jedinicu Mostonga sačinjavaju celine Vranjak i Guvnište - šumski kompleksi površine 1.638 ha, koji su razdvojeni rečicom Mostongom.
Preostale zajednice autohtonih šuma hrasta lužnjaka i žešnje, poljskog jasena i bresta imaju veliki ekološki i biogeografski značaj, jer svedoče o istoriji i vegetaciji Vojvodine.
Šumske celine Vranjak i Guvnište pružaju optimalne uslove za život brojnoj autohtonoj (divlja svinja) i alohtonoj divljači (jelen lopatar, muflon, virdžinijski jelen) dobrog trofejnog kvaliteta i ograđene su kao lovište visoke divljači.
Zbog svog povoljnog geografskog položaja ovo prostrano šumsko područje uz Dunav je jedno od najbolje očuvanih kompleksa ritskih staništa u Vojvodini.
Ovo reprezentativno lovište koje je bogato fondom krupne divljači spada u eksluzivna lovišta.
Pored organizovanog pojedinačnog lova na rapolaganju je organizovani grupni lov.
LOVIŠTE MOROVIĆ.
Od 1436.godine pa sve do turske okupacije ova oblast bila je u posedu vlastelinske porodice Morović, odakle joj i današnji naziv.
Oduvek je bilo omiljeno lovište povlašćenih, i svojevremeno je, tvrde poznavaoci istorije, i rajhsmaršal Herman Gering, pre Drugog svetskog rata, nekoliko puta bio u lovu na tom terenu. Ovo je Lovište 1948.godine preuzela tadašnja Jugoslovenska armija iz sasvim nevojnih razloga i tada su prvi objekti izgrađeni.
U početku je, kao i cela država, bilo zatvorenog tipa da bi vremenom otvorilo vratnice lovcima turistima koji su odstrel divljači mogli da plate.
Do 1990.godine, lovište se prostiralo na 30.000 hektara: 23.000 u Srbiji i 7000 u Hrvatskoj.
Od objekata su, tokom godina, izgrađene dve vile "Košuta" i "Srna", četiri bungalova za goste i četiri lovačke kuće na obali Save: Lisnik, Domuskela, Dobrinja i Zvezdan grad.
Tada je izgrađena i farma kapaciteta 100.000 koka nosilja za potrebe ishrane vojnika u kasarnama.
Lovište nikada nije bilo na dotacijama, već se samofinansiralo.
Godišnje je odstreljivano 500 komada jelenske divljači i do 800 divljih svinja, meso je prodavano u zemlji i inostranstvu.
Iako se površina lovišta smanjila, ponuda je ostala veoma bogata.
Danas su svi objekti, kao i celo lovište, otvoreni u lovnoj sezoni za svakog ko je zainteresovan za lov, cele godine za ljubitelje prirode, tišine i dobre hrane.
Restoran je otvoren za posetioce.
Povećanje broja stanovništva na Zemlji prati i povećanje lovaca, sve savršenije i ubojitije oružje i sredstva za lov, što doprinosi smanjenju divljači, tako da je stanje u prirodi drastično različito od stanja, kakvo je bilo samo nekoliko decenija unazad. Borba za očuvanje prirodnih staništa, za gajenje, zaštitu i korišćenje divljači predstavlja ne samo uslov za poboljšanje mogućnosti lova, već i jedna od mogućnosti opstanka čoveka, kao živog bića. Pojam lovišta je veoma različito predstavljen i tumačen u zavisnosti, ko i u koje svrhe, kad kada i za koga je to činilo ili čini. Nažalost na našim prostorima nauka još nije dala usaglašen odgovor na ovo pitanje. Lovište predstavlja zaokruženu prirodnu i privrednu celinu u kojoj postoje povoljni uslovi za gajenje jedne ili više vrsta divljači, a obuhvata površine šuma, brda, šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Regalni lovački sistem i pravo na lov pripada vladaru, odnosno državi. Ovde je pored revirnog načina lova moguć i tzv. licencni lov, koji uz naknadu državi daje lovcu pravo lova jedne ili više vrsta divljači na celoj teritoriji lovišta ili države.
Back to Top