Implantologija Šabac

Implantologija Šabac
stomatoloska-ordinacija-mis-dental-implantologija
STOMATOLOSKA ORDINACIJA MIS DENTAL Implantologija (oralna implantologija) je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implantata.
Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantatima je implantolog.
Zubni implantat je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu veza sa kosti.
Na implantat se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili kao sidrište proteze.
Ove protetske nadoknade izrađuje zubni tehničar.
Zubni implantat pruža nekoliko prednosti u odnosu na druge mogućnosti zamene zuba.
Osim što izgledaju i funkcionišu poput prirodnog zuba, implantati zamjenjuju zube bez žrtvovanja susednih zuba.
Naime, u slučaju zamene jednog zuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube.
Implantat će pomoći u očuvanju alveolarnog grebena.
Pošto je implantat usađen u kost, on stimuliše okolnu kost i u tom slučaju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon vađenja zuba.
Moderni zubni implantati se prave od čistog titanijuma za razliku od ortopedije, gdje se koriste legure titanijuma.
stomatoloska-ordinacija-dr-dragan-ninkovic-implantologija
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DR DRAGAN NINKOVIĆ Implatologija je oblast koja privlači veliku pažnju, zato što se na ovaj način zbrinjava veliki broj pacijenata koji su izgubili jedan ili više zuba
LOKACIJE
Implantologija-2
Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantima je implantolog. Zubni implant je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu vezu sa kosti. Na implant se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze. Ove protetske nadoknade izrađuje zubni tehničar. Zubni implant pruža nekoliko prednosti u odnosu na druge mogućnosti zamene zuba. Osim što izgledaju i funkcionišu poput prirodnog zuba, implanti zamjenjuju zube bez žrtvovanja susednih zuba. Naime, u slučaju zamene jednog zuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube. Implant će pomoći u očuvanju alveolarnog grebena. Pošto je implant usađen u kost, on stimuliše okolnu kost i u tom slučaju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon vađenja zuba. Moderni zubni implanti se prave od čistog titanijuma za razliku od ortopedije gde se koriste legure titanijuma. Poznato je da se titanijum ponaša neutralno i da ne uzrokuje nikakve alergijske reakcije (biokompatibilan materijal). Titanijum gradi sa kiseonikom zaštitni sloj i zato ga organizam dobro prihvata. To se naziva osteointegracija. Prednosti zamene jednog zuba implantom su ti što se zubi oko njega ne moraju brusiti, kao što je slučaj kod mosta. Zubno meso (periodoncijum) se nalazi u dobrom odnosu sa krunicom i vratom zuba pri čemu se stvaraju optimalni uslovi za održivost implantom. Zamena jednog zuba zubnim implantom je uvedena u klasifikaciju po Brinkmanu (Brinkmann) još 1973 god pod klasu I. Zatim je ta klasa prepravljena na konferenciji za implantologe 2002. Tada su uvedena i sledeća pravila: u gornjoj vilici se do četiri nedostajuća sekutića mogu zameniti sa četiri implanta. U donjoj vilici se pri četiri nedostajuća sekutića mogu ugraditi samo dva implanta. Za premolare ili molare se preporučuje zamena jednog zuba jednim implantom.
Back to Top