Implantologija Zaječar

Registruj se
Prijavi se
Implantologija Zaječar
stomatoloska-ordinacija-ivodent-implantologija
STOMATOLOSKA ORDINACIJA IVODENT Implantologija je sve zastupljenija i popularnija oblast stomatologije i pacijenti imaju za nju sve više interesovanja.
Ono što je važno znati, jeste da je to veoma skupo rešenje za nadoknadu izvadjenih zuba, sa prilično ograničenim indikacijama i treba izbegavati stomatologe koji ga posmatraju samo sa komercijalnog aspekta, bez puno bojazni o uspešnosti i dugotrajnosti pod odredjenim okolnostima.
Veoma važan uslov koji mora biti zadovoljen da bi ugradnja implanata bila uspešna, jeste postojanje kosti na mestu gde se predvidja implantacija, to jest dovoljna visina, širina i debljina koštanog grebena, kao i adekvatna gustina kosti bez osteoporoze.
Zato pacijent koji želi da se informiše o mogućnosti ugradnje implanata, na pregled dolazi sa ortopanom i 3D-snimkom bezube regije.
Tek nakon opsežne analize snimaka i kliničkog pregleda pacijenta, uz konsultaciju sa oralnim hirurgom, izjašnjavamo se o adekvatnoj indikaciji.
Stav naše ordinacije je da se implantologijom treba baviti specijalista sa puno kliničkog iskustva iz te oblasti, kome je ugradnja implanata svakodnevni, rutinski zahvat.
Nestručnom ugradnjiom implanata, može doći do veoma ozbiljnih komplikacija kao što su: otvaranje sinusa, povreda nerava u datoj regiji uz dugotrajne bolne senzacije,opsežna krvarenje kod povreda okolnih većih krvnih sudova, i jedno od najčešćih – gubitak implantata zajedno sa većim delom okolne kosti, što ostavlja veći defekt i novi problem koji na neki drugi način sada treba rešiti.
Ali ukoliko anatomski elementi pacijenta ispunjavaju sve gore navedene uslove i sam zahvat izvršavaju vrsni stručnjaci, ugradjeni implanti kasnije opterećeni odredjenom protetskom nadoknadom, mogu biti izuzetno komforno i kvalitetno rešenje za pacijenta.
LOKACIJE
Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantima je implantolog. Zubni implant je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu vezu sa kosti. Na implant se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze. Ove protetske nadoknade izrađuje zubni tehničar. Zubni implant pruža nekoliko prednosti u odnosu na druge mogućnosti zamene zuba. Osim što izgledaju i funkcionišu poput prirodnog zuba, implanti zamjenjuju zube bez žrtvovanja susednih zuba. Naime, u slučaju zamene jednog zuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube. Implant će pomoći u očuvanju alveolarnog grebena. Pošto je implant usađen u kost, on stimuliše okolnu kost i u tom slučaju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon vađenja zuba. Moderni zubni implanti se prave od čistog titanijuma za razliku od ortopedije gde se koriste legure titanijuma. Poznato je da se titanijum ponaša neutralno i da ne uzrokuje nikakve alergijske reakcije (biokompatibilan materijal). Titanijum gradi sa kiseonikom zaštitni sloj i zato ga organizam dobro prihvata. To se naziva osteointegracija. Prednosti zamene jednog zuba implantom su ti što se zubi oko njega ne moraju brusiti, kao što je slučaj kod mosta. Zubno meso (periodoncijum) se nalazi u dobrom odnosu sa krunicom i vratom zuba pri čemu se stvaraju optimalni uslovi za održivost implantom. Zamena jednog zuba zubnim implantom je uvedena u klasifikaciju po Brinkmanu (Brinkmann) još 1973 god pod klasu I. Zatim je ta klasa prepravljena na konferenciji za implantologe 2002. Tada su uvedena i sledeća pravila: u gornjoj vilici se do četiri nedostajuća sekutića mogu zameniti sa četiri implanta. U donjoj vilici se pri četiri nedostajuća sekutića mogu ugraditi samo dva implanta. Za premolare ili molare se preporučuje zamena jednog zuba jednim implantom.
Back to Top