Advance hair Transplantation - AHT

Registruj se
Prijavi se

Advance hair Transplantation - AHT

Transplatacija (presađivanje) kose AHT metodom

AHT je uspešno obavio transplantaciju kose na hiljade klijenata širom sveta.

Ovaj metod je nastao najpre usavršavanjem FUE a kasnije i drugih metoda, praćenjem najnovijih tehničkih
dostignuća i trendova u domenu presađivanja kose i primenom istih. Na svetskim kongresima za restauraciju kose se
dva puta godišnje iznose inovativne metode i prikazuju različita istraživanja. Mi težimo da koristimo najsavremeniju
opremu i metode prateći svetske trendove u presađivanju kose.
Nakon dugogodišnjeg iskustva, AHT tehnika prezentuje mogućnost bezbolne procedure koja daje prirodne rezultate i
najminimalniju invazivnu metodu koja se danas primenjuje.
AHT metod daje potpuno prirodne rezultate, bez bola i bez vidljivih ožiljaka. U svakoj ordinaciji gde se primenjuje naš
metod primenjuju se najviši standardi upotrebom najsavremenijih instrumenata i tehnologije.

Naš metod je postigao zavidne rezultate i postao vodeći metod na Balkanu za transplantaciju kose i nastoji da
pomogne što je moguće većem broju onima koji imaju problema sa opadnjem kose. Budite slobodni pa dođete kod
nas i uverite se kako da povratite samopouzdanje i kvalitet života. Ukažite nam vaše poverenje i pustite da bude vaš
izbor u borbi protiv opadanja kose!
Proteklih godina, naš metod je proširio poslovnu saradnju, posvetivši se razvijanju inovativnih tehnika i medicinskih
sredstava na polju transplantacije kose.
Osoblje AHT tima čini obučeni personal, sa seritifikatima i visokim standardom u najnovijim tehnikama. Oni su
podvrgnuti viskom stepenu obuke kako bi zadovoljili najviši standard i obezbeili kvalitetan rezultat
Advance hair Transplantation - AHT - Transplatacija (presađivanje) kose AHT metodom - 2
Advance hair Transplantation - AHT - Transplatacija (presađivanje) kose AHT metodom - 3
Advance hair Transplantation - AHT - Transplatacija (presađivanje) kose AHT metodom - 4

Presadjivanje kose - AHT

Presađivanje kose AHT metod je potpuno bezbolna procedura pri čemu nema nikakvih otoka čak ni nakon
intervencije kada prestane dejstvo lokalnog anestetika. Prethodne metode kao je što je FUT metoda ili poznatija kao
STRIP metoda je bila prilično bolna i invazivna pa se zbog loših rezultata uvek težilo da se metod usavrši i postigne
bolji rezultat.

Linearni ožiljak,otoci praćeni bolom i nošenje konaca 2 nedelje nisu bili jedini problem FUT metode presađivanja kose
nego je i sam rezultat bio neprirodan. Kod većine pacijenata nezadovoljstvo se odnosilo isključivo na neprirodan
izgled što obavezuje pacijente na ponovno vraćanje u ordinaciju prolazeći iznova kroz bolnu proceduru.

Najsavremeniji AHT metod presađivanja kose je ne samo izbegao sve nedostatke kao što su bol, otok i ožiljci, već je
i produžio vitalnost folikula primenom najsavremenijih inovacija. Uvođenjem novih elemenata u samu proceduru i
usavršavanjem metode pri rukovanju ili odlaganju folikula procenat uspešnosti se popeo na preko 91% što je više od
bilo koje druge metode koja se danas primenjuje.

Procedura presađivanja kose

Prvi korak je pozvati ordinaciju i zakazati konsultativni pregled. Na samom pregledu se SYS-COS kamerom koja je
softverski povezana sa računarom pogleda koja je gustina po kvadratnom centimentru, proceni davajuća regija, uputi
u preoperativni tok i isplanira šta bi bilo najbolje uraditi i kako dalje tretirati kosu. Dobija se informacija kako stimulisati
postojeće folikule koji su se istanjili da ponovo ojačaju i dobiju željeni volumen i sjaj. AHT ordinacija za presađivanje
kose je jedina u regionu koja koristi pomenute elemente (link ka strani inovacije u trnsplantaciji kose) što je izdvaja od
svih drugih metoda i ordinacija u celom regionu.

Za vreme procedure možete da zatražite pauzu u svakom trenutku u koliko želite da odete u toalet, napravite
telefonski poziv ili prosto odmorite od same procedure. Obzirom da je pacijent u ležećem, konfornom položaju retko
se desi da se zatraži pauzu jer je sve prilagođeno kako bi se pacijent za vreme boravka osećao udobno.

Po studijama koje su rađene gustina kose u donatorskom delu, odakle se uzima foliku, je između 90 i 110 dlaka po
kvadratnom centimentru. Dok u regiji gde se kosa implantuje najčešće se javljaju pacijenti kojima je gustina oko 30-
40 dlaka po kvadratnom centimetru pa i manje. Folikul najčešće sadrži 1 do 4 dlake u jednom korenu (folikulu). Za
frontalnu liniju biraju se folikuli koji sadrže uglavnoj po jednu dlaku u korenu kako bi izgled bio potpuno prirodan a u
središnji deo se stavljaju folikuli sa 2,3 ili 4 dlake koji doprinose boljoj gustini i nisu toliko uočljivi.

Pri samoj intervenciji koristi se specijalna pinceta sa kojom se vade folikuli bez oštećenja. Instrument je dizajniran da
pod određenim uglom idealno izvadi folikul a da ga pri tom neošteti. Folikul se zatim odlaže u petrijevu šolju ili odmah
ubacuje u implantor u zavisnosti od tipa kože i obima intervencije.

U toku jedne procedure može se nesmetano izvaditi do 3500 dlaka a sve preko toga je rizik da folikul izgubi vitalnost
te se svaki broj izvan toga smatra kao beskorisnim. Često se razne klinike služe marketinškim trikovima gde nude
smeštaj, veliki broj folikula po primamljivoj ceni ali često iza toga je nešto sasvim drugo. Prioritet svakoga ko želi da
uradi bilo koju estetsku operaciju mora da se odnosi na kvalifikovani kadar, u ovom slučaju na doktora koji izvodi
presađivanje kose, njegovo iskustvo kao i rezultate koje ima iza sebe.
Advance hair Transplantation - AHT - Presadjivanje kose - AHT - 2
Advance hair Transplantation - AHT - Presadjivanje kose - AHT - 3
Advance hair Transplantation - AHT - Presadjivanje kose - AHT - 4

Presađivanje kose na drugim delovima tela - AHT

Osim presađivanja kose postoji mogućnost i presađivanja kose na obrve, uzimanje dlaka i sa drugih delova tela (brade i
grudi) i implantovanje u regije gde je dlaka neophodna. U zadnjoj regiji (blizu vrata) dlaka sadrži malo više masnoce u
strukturi korena pa se izbegava da se transplantuje stoga se uvek preporučuje dolazak u ordinaciju da se napravi
procena da li je donatorski deo dovoljno dobar kako bi se sanirao problem ili se moraju koristiti dlake sa drugih delova
tela.

Od svetske zdravstvene organizacije 2011-te godine odobrena je upotreba robota ARATAS čiji je instrument za vađenje
dlake (panč) većeg promera i traumatičniji za kožu nego kada se radi manualno. Takodje je i cena procedure
presađivanja kose prevelika stoga se većina odlučuje za manje invazivan metod i bolji rezultat. I ako je tehnologija
napredovala, vađenje folikula je bolje raditi manualno nego sa robotom.

Nakon presađivanja kose najvažnije je pratiti formular koji se odnosi na postoperativni tok.
Advance hair Transplantation - AHT - Presađivanje kose na drugim delovima tela - AHT - 3
Advance hair Transplantation - AHT - Presađivanje kose na drugim delovima tela - AHT - 4

Inovacije u transplataciji kose

Inovacije: Upotreba Perpitida, PRP (Plazme obogaćene trombocitima) i Kolostruma.

Kolostrum je prirodni koncentrat hranjivih i odbrambenih stvari, imunoglobulina i faktora rasta. U našem radu
razmatramo sastav ljudskog kolostruma, te glavni imunofaktori i faktori rasta koje kolostrum sadrži. Pospešuje rast i
počinje da se primenjuje kao VIP tretman u transplantaciji kose. Još su stari Egipćani koristili kolostrum pri
infekcijama oka, takođe se koristio u SAD kao prethodnik antibiotika i bio je vrlo omiljen pre otkrića penicilina i drugih
antibiotika. Glavna kazeinska frakcija huljudskog kolostruma je β–kazein. Da bi se dobio najbolji rezultat u
presađivanju kose treba da se primenjuje upotreba perpitida i kolostruma kao najnovije dostignuće. Upoznajte bolje
inovacije u transplantaciji kose.

Polipeptidi su peptidi koji se sastoje od deset ili više aminokiselina. Proteini i polipeptidi su polimeri koji se sastoje od
specifičnog rasporeda (sekvencije) L-aminokiselina koje su međusobno povezane amidnom vezom.

Plazma obogaćena trombocitima se dobija od sopstvene plazme – tečnosti izuzetno bogate krvnim pločicama
(trombocitima). Trombociti su ćelije krvi koje u sebi sadrže veoma visoke koncentracije belančevina koji se nazivaju
faktori rasta. Faktori rasta deluju na matične ćelije tkiva u raličitim fazama razvoja, ubrzavaju njihov rast i višestruko
umnožavaju ćelijsku populaciju. Vrlo je važno što su faktori rasta dobijeni iz sopstvene krvi, tako da njihovom
primenom ne dolazi do autoimune reakcije organizma.
Advance hair Transplantation - AHT - Inovacije u transplataciji kose - 2
Advance hair Transplantation - AHT - Inovacije u transplataciji kose - 3
Advance hair Transplantation - AHT - Inovacije u transplataciji kose - 4

Poređenje metoda presađivanja kose

Po definiciji, FUE znači Folikularna jedinična ekstrakcija. Korišćenjem FUE metode, nema specifičnog ili opšteg
napretka u načinu postavljanja dlaka. Pinceta se najčesće koristi u procesu postavljanja, što može dovesti do šoka
pa čak i do implantata koji neće izrasti.

Kod metode presađivanja kose koja je po korišćenju još starija (FUT ili STRIP metod) pri samom pravljenju reza veliki
broj folikula se ošteti a samim tim su i neupotrebljivi. Pomenutim (starijim tehnikama) folikulili se razdvajaju sa
skalpelom tako da pretrpe traume i u većini slučajeva su beskorisni.

U toku jednog dana – tretmana, hirurzi AHT metotom presađivanja kose mogu da ekstraktuju oko 5000 pojedinačnih
dlaka mada se preporučuje maksimalan broj dlaka u toku dana oko 3000 iz razloga da folikul ne bi ostajao dugo van
organizma. Druge, starije metode ograničene su približno sa 1500 dlaka u toku jednog tretmana. U okviru ove stare
metode folikuli se izvlače u skupinama od po 5 dlaka, što nije slučaj i kod AHT metode gde se folikuli vade
pojedinačno.

Kod starijih metoda, pre podvrgavanja intervenciji, pacijentima se obavezno mora ošišati deo kose gde se folikul vadi
(tzv donatorski deo) a u većini slučajeva i gde se kosa implantuje dok se kod AHT metode samo šiša deo iz koga se
folikuli vade a ponekad se ne šiša ni ceo region već samo mali deo koliki je dovoljan, dok se deo u koji se kosa
implantuje šiša samo ponekad.

AHT metod transplantacije kose se može primeniti na sve tipove kose, dok se kandidati za FUE intervenciju
prethodno moraju podvrgnuti testovima kako bi se utvrdilo da li je njihov tip kose kompatibilan sa FUE.

AHT metodi i njihovi doktori su specijalisti i izvode čitavu intervenciju presađivanja kose dok neki od naših
konkurenata često imaju nekoliko tehničara koji nisu stručni za rukovanje folikulima.

Dok je FUE dostupan u različitim oblicima na raznim klinikama, AHT tehnika implantacije kose se može uraditi jedino
u našim klinikama.

To su samo neke od prednosti AHT metode u poređenju sa drugim metodama transplantacije kose dokazujući da je
naš metod, pored toga što se najduže primenjuje a samim tim i imamo najviše prakse, najnapredniji metod koji se
danas koristi u svetu.
Advance hair Transplantation - AHT - Poređenje metoda presađivanja kose - 2
Advance hair Transplantation - AHT - Poređenje metoda presađivanja kose - 3
Advance hair Transplantation - AHT - Poređenje metoda presađivanja kose - 4
Molerova 3 - Beograd - Vračar
066 012666;
Pitaj AHT
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Advance hair Transplantation - AHT
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Vračar Molerova 3 +381 66 012666
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 3
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 4
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 5
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 6
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 7
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 8
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 9
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 10
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 11
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 12
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 13
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 14
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 15
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 16
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 17
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 18
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 19
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 20
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 21
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 22
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 23
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 24
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 25
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 26
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 27
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 28
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 29
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 30
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 31
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 32
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 33
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 34
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 35
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 36
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 37
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 38
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 39
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 40
ADVANCE HAIR TRANPLANTATION - AHT - 41
Advance hair Transplantation - AHT - 42
Back to Top
Mirandre.com logo