Ake Đantar

Registruj se
Prijavi se

Ake Đantar

AKE ĐANTAR

AKE, sa tradicijom više od 50 godina, je jedna od vodećih firmi na svetu u oblasti proizvodnje alata za obradu drveta.
Naši proizvodi se koriste u velikim firmama sa masovnom proizvodnjom, a takođe i u malim stolarskim radnjama. Pored kvalitetnih standardnih alata, jaka strana nam je i pojedinačna proizvodnja alata prema zahtevima kupaca, a takođe i kvalitetna servisna podrška na celoj teritoriji Srbije.

Ake Đantar radi proizvodnju,oštrenje, prodaju alata kao i servis i prodaju mašina.Naše uspehe merimo zadovoljstvom poslovnih partnera. Naš prvi cilj je da budete zadovoljni sa nama!

Cilj AKE je vrhunski kvalitet, obrada na vrhunskom nivou, i korišćenje najboljih materijala. Trudimo se, da sa našim usluguma i alatima poboljšavamo i pojednostavimo Vaše proizvodne procese, povećavamo kapacitet, i ekonomičnost.
Ake Djantar - AKE DJANTAR - 2
Ake Djantar - AKE DJANTAR - 3

CUTTING & BETTER AKE ĐANTAR

- Efektivno rezanje
AKE je svetski proizvodač vrhunsko kvalitetnih testera sa visokim kapacitetom. Male stolarske radnje i veliki prerađivači drveta, a takođe i zahtevni samostalni kupci jednako cene naže inovativne tehnologije. Bilo da je reč o kružnim ili tračnim testerama, HSS, DIA ili TM zubima, široki spektar proizvoda najbolja rešenja nudi za drvnu i metaloindustriju.

- Efektivno glodanje
Ako tokom obrade glodanjem Vaši zahtevi su ekonomičnost i vrhunski precizitet, kod AKE sigurno ćete naći pravo rešenje. Pored klasične ponude standardnih alata možete izabrati i pojedinačne proizvode. Naš specijalitet je izrada pojedinačnih proizvoda prema zahtevima poslovnih partnera i u skladu sa postojećim mašinama u proizvodnji.

- Efektivno bušenje
Vaš kompetentan partner smo i na polju bušenja. AKE sa svojim burgijama nalazi optimalna rešenja na sve takve zahteve. Široki spektar proizvoda pokriva svaki mogući zahtev, i garantira kvalitet i precizitet. Efektivno stezanje.Ako hoćete da postignete vrhunski kvalitet obrade, pored alata sa najboljim konceptom, imate potrebu i na najbolje stezne elemente. Takve možete naći u našoj ponudi i na stacionarne, i ne prelazne sisteme. Za svaki tip mašine i tip alata nudimo odgovarajući stezni element, sa vrhunskim kvalitetom.

- Efektivno stezanje
Ako hoćete da postignete vrhunski kvalitet obrade, pored alata sa najboljim konceptom, imate potrebu i na najbolje stezne elemente. Takve možete naći u našoj ponudi i na stacionarne, i ne prelazne sisteme. Za svaki tip mašine i tip alata nudimo odgovarajući stezni element, sa vrhunskim kvalitetom.

TERNDOVI OBRADE MATERIJALA AKE ĐANTAR

- Nesting
Pojam nestinga dolazi od severno-američkih proizvođača montažnih kuća. Kod tih proizvodača ogromne OSB i MDF ploče se režu na CNC-ima prema zahtevima kupaca, i idu odmah na dalju obradu (bukvalno značenje izraza nestinga je ugnežđenje). Ta tehnologija se već svugde koristi u proizvodnji, i kod izrade nameštaja takođe.

Tehnički zahtevi
Najveći mogući posmak kod glodanja na meru.
Glodanje na meru i profilisanje po mogućnosti je isti zahvat, što osigurava tačne mere obradka. Po mogućnosti sve moguće obrade se vrše iz jednog zahvata, da se ne gubi vreme sa premeštanjem komada i menjanjem alata. Lučni formati zahtevaju specijalne stolove za prihvatanje komada.

Zahtevi za alat
Što manji prečnik alata zbog maksimalnog iskorišćenja materijala.
većinom se koriste DIA alati.

- Obrada izolacionih materijala
Zahvaljujući razvoju, i takođe stalnim skupljenjem energetika izolacija korišcena u cilju sačuvanja toplote u stanovima je dobio sve veći značaj u građevini. U saradnji sa raznim aktorima građevine i sa proizvođačima mašina AKE je razvio alat koji omogućuje sečenje izolacionih materijala bez gubitka materijala.

Testera za sečenje izolacionih materijala
U zavisnosti od specifikacije izolacionog materijala AKE nudi alate kao kružnu testeru ili kao kružni nož, koji se mogu kupiti u dijapazonu između 250 i 800 mm-ra, i omogućavaju krojenje bez strugotine.
Ake Djantar - TERNDOVI OBRADE MATERIJALA AKE DJANTAR - 3

TESTERE SA TANKOM REZNOM ŠIRINOM AKE ĐANTAR

Tehnologija tankog reza AKE omogućava viši nivo iskorišćenja materijala i veću ekonomičnost. Svaki višak reza znaći gubitak materijala, i povećavanje troškova.Što je veći mogući posmak, tako raspolažemo sa većim kapacitetom mašine.

Minimalizirana rezna širina (do 1mm)
- Maksimalna iskorišćenost materijala
- Minimalizirana rezna širina
- Umesto 4 moguće je proizvesti 5 lamela
- Isključivo za sečenje potpuno suvog drveta

Bolja rezna širina
- Nema potrebe za dodatnim brušenjem ivica
- Kvalitet površine obratka je garantirano dobra

Ekonomičnost
- Povećavanje kapaciteta
- Zahvaljujući oksidnom zaštitnom sloju smanjuje se stepen lepljenja smole
- Omogućava veći posmak u odnosu na gater testere

Zahtevi prema testerama sa tankom reznom širinom
- Minimalna rezna širina
- Visoki nivo kvaliteta rezne površine
- Nekrzane ivice
- Tačnost obrade
- Preciznost dimenzija sečenih lamela
- Dug vek trajanja

Oblasti primene testere sa tankom reznom širinom:
- Pilane, za krojenje, za proizvodnju letvi, dasaka
- Proizvodnja masivnih ploča

Testere sa ekstremnom tankom reznom širinom:
- Proizvodnja parketa
- Proizvodnja letvica – lamelo
- Specijalni proizvodi, npr. u elektroprivredi
Ake Djantar - TESTERE SA TANKOM REZNOM ŠIRINOM AKE DJANTAR - 2
Ake Djantar - TESTERE SA TANKOM REZNOM ŠIRINOM AKE DJANTAR - 3

MAŠINE ZA OBRADU DRVETA AKE ĐANTAR

- Mašine za pilane i strugare
Ekipa firme “AKE Đantar” kao skup eksperata nudi kompletna rešenja za pilane i za drvopreradivačke firme.

- Mašine za proizvodnju građevinske stolarije
AKE nudi sve potrebne alate za proizvodnju vrata, štokova, za pojedinačnu proizvodnju, a tako i za CNC mašine.

- Mašine za proizvodnju nameštaja
Ispod proizvodnje nameštaja danas već podrazumevamo masovnu proizvodnju korpusnog nameštaja, mada proizvodnja
nameštaja pokriva puno širi pojam.

- Mašine za proizvodnju podova
Obrada višeslojnih parketa

MAŠINE ZA OBRADU MEŠOVITIH MATERIJALA AKE ĐANTAR

Kompozitni materijali se sastoje iz dve ili više osnovih materijala, zato njihove karakteristike se razlikuju od karakteristika osnovnih materijala.

Konstruktori AKE razvijaju za svaku granu obrade kompozitnih materijala različite koncepcije alata. Bilo da se radi o kružnoj testeri, ili glodalu, poslovni partneri dobijaju optimalne alate za svoje potrebe.

Zahvaljujući razvoju, i takođe stalnim skupljenjem energetika izolacija korišcena u cilju sačuvanja toplote u stanovima je dobio sve veći značaj u građevini. U saradnji sa raznim aktorima građevine i sa proizvođačima mašina AKE je razvio alat koji omogućuje sečenje izolacionih materijala bez gubitka materijala.

- Testera za sečenje izolacionih materijala
U zavisnosti od specifikacije izolacionog materijala AKE nudi alate kao kružnu testeru ili kao kružni nož, koji se mogu kupiti u dijapazonu između 250 i 800 mm-ra, i omogućavaju krojenje bez strugotine.
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU MEŠOVITIH MATERIJALA AKE DJANTAR - 2
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU MEŠOVITIH MATERIJALA AKE DJANTAR - 4

MAŠINE ZA OBRADU METALA AKE ĐANTAR

- Mašine za obradu čelika
Porodica proizvoda WAGNER by AKE pokriva testere za sečenje čelika, NE-metala, i kompozitnih materijala sa
visokim produktivnošću.Poslovni partneri su nam stručnjaci sa svakog polja metaloprivrede. Njima nudimo ovu
tehnologiju i ekonomičnost koju nudi, da bismo omogućili poboljšavanje proizvodnih procesa.
Partneri su nam:
- Proizvođači čelika i čelicnih cevi
- Partneri autoindustrije
- Pilane
- Proizvođaci šina i točaka
- Kovacsolas
- Livnice za autoindustriju
- Proizvođači vučenog celika
- Proizvođači alata
- Proizvođači mašina
- Prodavnice sirovina
- Firme u građevini
- Aeroindustija
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU METALA AKE DJANTAR - 2
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU METALA AKE DJANTAR - 3

MAŠINE ZA OBRADU NEMETALA AKE ĐANTAR

Porodica proizvoda WAGNER by AKE pokriva testere za sečenje NE-metala sa visokim produktivnošcu. Mušterije su nam firme koje deluju na svakom polju metaloprivrede. Ovu tehnologiju, i ekonomičnost koju sa njim moguće dostići nudimo prvenstveno njima, u cilju poboljšanja proizvodnog procesa.

Poslovni partneri su nam:
- Livnice NE-metala
- Saradnici auto industrije
- Industrija obojenih metala
- Kokila-livnice

Asortriman proizvoda sadržava testere za sečenje lima, profilnih i punih šipki. Wagner by AKE Bombastic kružna testera je specijalno proizvedena sa sečenje NE-metala bez potrebe za dodatnom obradom reznih ivica. Za legure aluminijuma sa velikom zateznom čvrstoćom se proizvode kružne testere sa DIA zubima.
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU NEMETALA - 3
Ake Djantar - MAŠINE ZA OBRADU NEMETALA - 4

MAŠINE ZA SEČENJE PLASTIKE AKE ĐANTAR

Zbog nehomogenog hemijskog sastava, kombinacije raznih osnovnih materijala, i raznih primena, potrebna je
koncepcija alata u skladu sa proizvodnim/obradnim procesom, i sa mašinama u proizvodnji.

Između ostalog su sledeći kvalitetni zahtevi:
- Rezanje jednim zahvatom
- Rezna ivica ne zahteva dodatnu obradu.
- Tokom rezanja ne sme doći do sagrevanja
- Topolota se odvodi strugotinom
- Lepljenje materijala nije dozvoljeno
- Nekrzane ivice
- Oblik i broj zuba u skladu sa vrstom obrađene plastike
- Optimalna konstrukcija kružne testere
- Zadovoljavajući pribor za mašinu u cilju dobrih reznih rezultata
- Rezanje sa minimalnom količinom maženja
Ake Djantar - MAŠINE ZA SEČENJE PLASTIKE AKE DJANTAR - 3
Ake Djantar - MAŠINE ZA SEČENJE PLASTIKE AKE DJANTAR - 4

PONUDA NOVIH I POLOVNIH MAŠINA AKE ĐANTAR

U našoj ponudi imamo mašine od sledećih proizvođača:
- Altendorf
- Hebrock
- Rojek
- Holzmann
- Mayer
- Uniteam
- Detel
- Nestro
- Kinel
- Imaco
Ake Djantar - PONUDA NOVIH I POLOVNIH MAŠINA - 3
Ake Djantar - PONUDA NOVIH I POLOVNIH MAŠINA - 4
Ake Djantar - PONUDA NOVIH I POLOVNIH MAŠINA - 6
Senćanski put 32 - Bačka Topola -
024 715849;
Pitaj AKE DJANTAR
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ake Đantar
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Bačka Topola Senćanski put 32 +381 24 715849
Ake Djantar - 3
Ake Djantar - 4
Ake Djantar - 5
Ake Djantar - 8
Ake Djantar - 9
Ake Djantar - 10
Ake Djantar - 11
Ake Djantar - 12
Ake Djantar - 16
Ake Djantar - 21
Ake Djantar - 22
Ake Djantar - 23
Ake Djantar - 24
Ake Djantar - 25
Ake Djantar - 26
Ake Djantar - 27
Ake Djantar - 28
Ake Djantar - 29
Ake Djantar - 30
Ake Djantar - 32
Ake Djantar - 34
Ake Djantar - 35
Ake Djantar - 37
Ake Djantar - 39
Ake Djantar - 40
Ake Djantar - 41
Ake Djantar - 42
Back to Top
Mirandre.com logo