BEO LAB laboratorije

Registruj se
Prijavi se

BEO LAB laboratorije

BIO LAB LABORATORIJA

Kategorija - Laboratorije
Beo-lab laboratorije se bave ispitivanjem uzoraka iz oblasti biohemije, mikrobiologije, hematologije i patohistologije u
skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima korisnika.
Osnovane su poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, ljudstva, potrošnog
materijala,
reagenasa i uslova rada bazirajući se na principima dobre laboratorijske prakse.

Laboratorije se baziraju na ispitnoj opremi najsavremenije tehnologije kao i na iskusnim i profesionalnim stručnjacima
koji za fokus u procesu rada imaju postizanje preciznih i pouzdanih rezultata u domenu laboratorijske dijagnostike.

Kvalitet i efikasnost su naši osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ našeg uspeha i čine nas pouzdanim i
kompetentnim partnerom i lekarima, medicinskim osoblju, bolnicama, ordinacijama, osiguravajućim društvima,
firmama kao i pojedincima.

Saradnju sa korisnicima karakterišu bliski profesionalni odnosi, aktivna komunikacija i mogućnost stručnih
konsultacija iz bilo koje oblasti laboratorijske prakse.
Beo-lab laboratorije za svoj osnovni cilj imaju dobrobit pacijenata, što se primarno manifestuje kroz pouzdanost
ispitivanja koje obavlja, brzinu izdavanja rezultata, prijatan ambijent u kojem pacijenti borave, kao i ljubaznost u
pristupu svakom korisniku.

Beo-lab laboratorije teže najvišem nivou kvaliteta svojih usluga kao i zadovoljenju svih propisanih standarda za
obavljanje laboratorijske delatnosti, pa treba istaći da je biohemijska laboratorija prva privatna laboratorija u našoj
zemlji koja je akreditovana po evropskom standardu ISO IEC 15189, takodje biohemijska, mikrobiološka i
patohistološka laboratorija sertifikovane su po standardu ISO 9001.

Korisnici zdravstvenih usluga mogu biti sigurni da će u Beo-lab laboratorijama dobiti precizno utvrđene i blagovremene
rezultate laboratorijske dijagnostike, tumačenje rezultata, kao i stručni savet o izboru ciljanih analiza.
BEO LAB laboratorije - BIO LAB LABORATORIJA - 2
BEO LAB laboratorije - BIO LAB LABORATORIJA - 3
BEO LAB laboratorije - BIO LAB LABORATORIJA - 4
BEO LAB laboratorije - BIO LAB LABORATORIJA - 5

BIO LAB BIOHEMIJA

Kategorija - Laboratorije
- Analiza krvi
- Hematološke Analize
- Biohemijske Analize
- Tumorski Markeri
- Analiza Urina
- Spermogram
- Izdisajni Test Helicobacter
- Kalprotektin

U Beo – Lab biohemijskoj laboratoriji se radi široki spektar analiza iz svih oblasti savremene kliničke dijagnostike.

Kvalitetnim kadrom i primenom najsavremenijih aparata omogućeno je da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate
neophodnih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Određivanje parametara iz oblasti kliničke hemije i imunohemije, hematologije, koagulacije, serologije izvodi se na
analizatorima najnovije generacije renomiranih svetskih proizvođača.

Na ovako sofisticiranoj opremi u mogućnosti smo da Vam u najkraćem mogućem roku i uz vrlo visoku tačnost i
preciznost uradimo analize iz svih oblasti kliničke biohemije. Uz klasične analize za praćenje metabolizma osnovnih
parametara (šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina, itd.), enzima (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, itd.),
elektrolita, mikroelemenata, posebno treba istaći inovativne i jedinstvene analize iz oblasti imunohemije vezane za
hormone, tumorske markere i virusnu serologiju, kao i one koje se zasnivaju na specifičnim tehnikama tipa masene
spekrometrije.

Kompletna krvna slika, jedan od najznačajnijih rutinskih laboratorijskih testova. Dobra diferencijacija pri analizi krvne
slike je od neprocenjive važnosti, jer ona lekaru pruža veliki broj klinički značajnih informacija: za detekciju i praćenje
anemija, diferencijaciju anemija, detekciju infekcija, alergija, sistemskih hematoloških oboljenja, detekciju poremećaja
hemostaze, praćenje radio i hemoterapije i dr.

Svi aparati su umreženi informacionim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu, kao i veliku
brzinu izdavanja rezultata.

Analize se rade iz primarnog uzorka krvi i preko bar koda, čime se postiže puna automatizacija i kontrola analitičkog
procesa, a mogućnost greške (ljudski faktor) svodi na minimum.

Laboratorija je sertifikovana (SRPS ISO 9001) i akreditovana (SRPS ISO 15189).

Visoko kvalifikovano i stručno osoblje uvodi i usavršava nove dijagnostičke postupke u laboratorijsku praksu, u službi
Vašeg zdravlja.
BEO LAB laboratorije - BIO LAB BIOHEMIJA - 2
BEO LAB laboratorije - BIO LAB BIOHEMIJA - 3
BEO LAB laboratorije - BIO LAB BIOHEMIJA - 4
BEO LAB laboratorije - BIO LAB BIOHEMIJA - 5

BIO LAB MIKROBIOLOGIJA

Kategorija - Laboratorije
U okviru mikrobiološke laboratorije se obavljaju, standardnim mikrobiološkim tehnikama, korišćenjem najsavremenije
opreme i vrhunskih aparata, po preporukama WHO (Svetske zdravstvene organizacije) i CLSI (Institut za kliničke i
laboratorijske standarde), sledeće analize:

- Bakteriološke analize
- Mikološke analize
- Parazitološke analize
- Serološke analize
- Virusološke analize- PCR
- Mikrobiološke kontrole
BEO LAB laboratorije - BIO LAB MIKROBIOLOGIJA - 2
BEO LAB laboratorije - BIO LAB MIKROBIOLOGIJA - 3
BEO LAB laboratorije - BIO LAB MIKROBIOLOGIJA - 4
BEO LAB laboratorije - BIO LAB MIKROBIOLOGIJA - 5

BIO LAB PATOHISTOLOGIJA

Kategorija - Laboratorije
Laboratorija za patohistološku i citološku dijagnostiku je savremeno opremljena. Obrađujemo i anliziramo različite
uzorke tkiva i parafinskih blokova (kalupe) koji su prethodno obrađeni u drugim ustanovama. Posedujemo
najsavremeniju opremu za automatizovanu obradu tkivnih uzoraka. Radimo sve metode savremene patohistološke i
citološke dijagnostike: histohemiju, imunohistohemiju, in situ hibridizaciju (ISH), fluorescentnu in situ hibridizaciju
(FISH) i citogenetske analize. Koristimo originalne reagense najpoznatijih svetskih, sertifikovanih proizvođača.

Zahvaljujući automatizovanoj obradi tkiva, osnovna histološka analiza uzorka (H&E preparat) endoskopskih i
incizionih biopsija je gotova za 24-48h, a operativnih materijla i biopsije kostne srži za 48h. U slučaju dodatnih analiza
(imunohistohemija, ISH, FISH, citogenetika) obrada i analiza traju nešto duže, najviše do 7 dana. Citološka analiza je
gotova istog dana. Savremen aparat za ex tempore analizu u toku operacije omogućava da nalaz bude gotov u roku
od 15 minuta po prijemu materijala.

Posedujemo sopstveni vozni park za patronažu, sa ekipom vozača, spremnih da u bilo kom trenutku tokom dana
uzmu uzorke i dostave rezultate na zahtevanu adresu. Ove ekipe terenske službe ujedno obezbeđuju transport
uzoraka u centralnu jedinicu pod neophodnim propisanim uslovima.

U laboratoriji su stalno zaposleni dr Vesna Čemerikić-Martinović, patolog, mr sci Neda Drndarević, uz četiri
laboratorijska tehničara.

Blisko sarađujemo sa kolegama patolozima iz Kliničkog centra Srbije, Instituta za patologiju Medicinskog fakulteta u
Beogradu, Zemunske bolnice, Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „dr Vukan Čupić“ i drugih
ustanova, tako da su u slučaju potrebe mogući i konsultativni pregledi. Imamo blisku saradnju sa patologijom
Onkološkog instituta u Ljubljani i nekim ustanovama u inostranstvu.

U patohistološkoj laboratoriji Beo-Lab radimo sledeće analize:

- Citološke analize
- Patohistološke analize
BEO LAB laboratorije - BIO LAB PATOHISTOLOGIJA - 2
BEO LAB laboratorije - BIO LAB PATOHISTOLOGIJA - 3
BEO LAB laboratorije - BIO LAB PATOHISTOLOGIJA - 4
BEO LAB laboratorije - BIO LAB PATOHISTOLOGIJA - 5
Resavska 60 - Beograd - Savski venac
011 3622888;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • BEO LAB laboratorije - 2
 • BEO LAB laboratorije - 3
 • BEO LAB laboratorije - 4
 • BEO LAB laboratorije - 5
 • BEO LAB laboratorije - 6
 • BEO LAB laboratorije - 7
 • BEO LAB laboratorije - 8
 • BEO LAB laboratorije - 9
 • BEO LAB laboratorije - 10
 • BEO LAB laboratorije - 11
 • BEO LAB laboratorije - 12
 • BEO LAB laboratorije - 13
 • BEO LAB laboratorije - 14
 • BEO LAB laboratorije - 15
 • BEO LAB laboratorije - 16
 • BEO LAB laboratorije - 17
 • BEO LAB laboratorije - 18
 • BEO LAB laboratorije - 19
 • BEO LAB laboratorije - 20
 • BEO LAB laboratorije - 21
BEO LAB laboratorije
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Savski venac Resavska 60
  +381 11 3622888;
  Lokacija
 2. Beograd Stari Grad Tadeuša Košćuška 30
  +381 11 2910787;
  Lokacija
 3. Beograd Zemun Magistratski trg 14
  +381 11 2102794;
  Lokacija
 4. Beograd Kaluđerica Smederevski put 22d
  +381 11 3048912;
  Lokacija
 5. Beograd Banjica Crnotravska 7
  +381 11 2667747;
  Lokacija
 6. Beograd Voždovac Mite Cenića 11
  +381 11 3098928;
  Lokacija
 7. Beograd Vračar Njegoševa 5
  +381 11 3640043;
  Lokacija
 8. Beograd Stari Grad Palmotićeva 33
  +381 11 3344823;
  Lokacija
 9. Beograd Banovo brdo Nikolaja Gogolja 30
  +381 11 3574464;
  Lokacija
 10. Beograd Novi Beograd Jurija Gagarina 149
  TC PIRAMIDA +381 11 3180404;
  Lokacija
 11. Beograd Krnjača Zrenjaninski put 26e
  +381 11 2715342;
  Lokacija
 12. Pančevo Vojvode Radomira Putnika 22
  +381 13 319126;
  Lokacija
 13. Vršac Abraševićeva 64
  +381 13 830040;
  Lokacija
 14. Inđija Cara Dušana 22
  +381 22 554338;
  Lokacija
 15. Nova Pazova Njegoševa 27
  +381 22 322569;
  Lokacija
 16. Smederevska Palanka 20. juli 3
  +381 26 311095;
  Lokacija
 17. Velika Plana Nikole Pašića bb
  +381 26 514811;
  Lokacija
 18. Negotin Ive Lole Ribara 4
  +381 19 547416;
  Lokacija
 19. Kragujevac Luja Pastera 24
  +381 34 205901;
  Lokacija
 20. Zaječar Tpc Kraljevica
  +381 19 430521;
  Lokacija
 21. Vrnjačka Banja Cara Dušana 8
  +381 36 617230;
  Lokacija
 22. Niš Vojvode Tankosića 15
  DOM ZDRAVLJA NIŠ +381 18 4250534;
  Lokacija
 23. Novi Pazar Kosančićeva 55
  +381 20 382444;
  Lokacija
 24. Beograd Stari Grad Svetogorska 37
  +381 11 3344823;
  Lokacija
 25. Beograd Banovo brdo Petra Martinovića 37
  +381 11 7704819;
  Lokacija
 26. Beograd Novi Beograd Bul. Arsenija Čarnojevića 64
  +381 11 3116395;
  Lokacija
 27. Beograd Novi Beograd Bulevar Mihajla Pupina 16 V
  +381 11 4080173;
  Lokacija
 28. Beograd Vračar Južni Bulevar 28
  +381 11 4002588;
  Lokacija
 29. Beograd Zvezdara Dimitrija Tucovića 117
  +381 11 2411822;
  Lokacija
 30. Beograd Rakovica Borska 41M
  +381 11 3593555;
  Lokacija
 31. Beograd Karaburma Marijane Gregoran 69
  +381 11 2970330;
  Lokacija
 32. Beograd Vračar Mileševska 53
  +381 11 2453965;
  Lokacija
 33. Beograd Filmski grad Ratka Mitrovića 148
  +381 11 4209098;
  Lokacija
 34. Beograd Voždovac Braće Jerković 233
  +381 11 4024078;
  Lokacija
 35. Beograd Železnik Titova 12
  +381 11 4079895;
  Lokacija
 36. Beograd Žarkovo Spasovdanska 8
  +381 11 4517800;
  Lokacija
 37. Novi Sad Braće Ribnikar 7
  +381 21 3025050;
Back to Top
Mirandre.com logo