Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Engleske reci u srpskom jeziku izazov za prevodilačke agencije

Sve više stranih reči prodire u svakodnevni govor. Ovo nije novost. Zaslugu za ovaj fenomen u najvećoj meri imaju društvene mreže, internet i televizija. Jezički registri u kojima se najviše oseti ova pojava su jezik informacionih tehnologija, poslovna ili biznis komunikacija, žargon i govor mladih, jezik vlogova i blogova o životnom stilu i modi … To nije kraj spiska.

Ako biste pozvali prevodilacke agencije i obratili im se sa zahtevom da se prevede sadržaj nekog softvera ili aplikacije, za ovakav poduhvat svakako bi angažovale svoje najbolje prevodioce, koji pored savršenog poznavanja jezika treba da poseduju zavidno tehničko znanje. Razlog je veoma jednostavan. Loš ili neprecizan prevod većini korisnika bio bi nejasan, nelogičan ili čak smešan. Ova tvrdnja stoji i u vezi sa prevođenjem sa engleskog (ili nekog drugovo izvornog jezika) na srpski, a i sa srpskog na engleski (drugi jezik).

Blog ilustracija: Engleske reci u srpskom jeziku izazov za prevodilačke agencije


Foto: Pixabay

Takođe, veoma često se postavlja pitanje šta sve treba prevoditi i da li uopšte treba prevoditi sadržaje vezane za računara i informacione tehnologije. Neki od korisnika, naročito osobe koje su iz IT sveta, navikle su da mnoge sadržaje, a naročito one koji prate operativne sisteme, softver, aplikacije i kompjuterske programe čitaju na izvornom jeziku, tj. engleskom. Razmislite samo, da li se bolje snalazite na računaru koji ima instaliran npr. Windows na srpskom ili na engleskom. Da li su vam nekad meniji gotovo nerazumljivi kada se prevedu na srpski?

Posledica toga je sve veći prodor engleskih reči u srpski jezik, kao i stvaranje novih, nepostojećih reči, pravljenje kovanica i izvođenje glagola i prideva koji nisu ni srpski, a ni engleski. Pročitajte ponovo prvi pasus ovog teksta. Da li primećujete nešto? Reči kao što su „vlog“, „blog“ i „biznis“ odomaćile su se u srpskom jeziku.

Da li je potrebno da budete jezički purista koji pošto-poto brani svoj maternji jezik? Na prvi pogled takav stav mogao bi se učiniti preteranim. Naročito iz razloga koji je već naveden, a to je da neki prevedeni sadržaji, koliko god da su dugo i pažljivo birane reči i odmeravani sinonimi, ipak na kraju postaju nerazumljivi.

Od kada datira pojava žustrog prodora engleskih reči u srpski? Svima prvo na pamet padaju računari, mobilni telefoni i slični uređaji. Na vremenskoj liniji to bi nas vratilo nekih dvadesetak godina u nazad, ili preciznije na početak ovog milenijuma. Tačno je da su računari postojali i pre 2000 godine, ali njihova masovna upotreba svakako nije, tako da se do tad nije mogla ni pojaviti pogodna klima za sveopštu zamenu srpskih reči stranim. Od početka 21. veka tehnologija sve više napreduje, a naročito na polju digitalnih medija i opreme. Prvo su krenuli desktop i lap top računari. Sve više ljudi je uvidelo njihovu vrednost i praktičnost i počelo da ih koristi. U poslovima su postali nezamenjivi, ali su i umnogome olakšali učenje i studiranje mlađima. Poznavanje operativnog sistema, poznavanje rada na nekim programima kao što je na primer Majkrosoftov Ofis paket postalo je sastavni deo oglasa za posao i veština koju je svako ko je ima, posebno naglašavao u svojoj radnoj biografiji.

Kako je vreme odmicalo i upotreba interneta se proširivala na sve veći procenat stanovništva, tako je i korišćenje raznih jezičkih kovanica uznapredovalo. Prevodioci iz prevodilačkih agencija su po obrazovanju najčešće profesori stranih jezika, kojima nove, nepostojeće i neknjiževne reči i izrazi paraju uši. Srpski jezik nije jedini koji u koji su počele da prodiru nove reči. Ustvari, da preciziramo, nisu nove reči prodrle u književni jezik, već su se odomaćile u svakodnevnoj komunikaciji. Te nove reči imaju poreklo iz engleskog jezika, a poprimile su morfološke karakteristike srpskog jezika. Glagoli poput guglati i izguglati jedan su od veoma lepih primera ove pojave. Ali pored ovog interesantnog glagola, postoji i mnoštvo reči koje se koriste u IT svetu, a koje imaju svoj par u srpskom jeziku. Na primer glagol koji je skovan zahvaljujući društvenim mrežama je lajkovati, a imenica iz koje je izveden je lajk. Iako se veoma lako prevode u sviđati se i sviđanje, nikoga nećete čuti da koristi ovaj prevod. Primera je mnoštvo, a sve ih je više od kada su mobilni telefoni postali nezamislivi deo svakodnevice. Svi uzrasti ih koriste, a mlađi naraštaji su postali najveštiji u baratanju njima. Veliki procenat sadržaja je na engleskom jeziku, tako da ga današnja deca mnogo ranije i lakše nauče. Proces učenja engleskog kod najmlađih postao je gotovo prirodan. Formalno obrazovanje oblikuje njihovo poznavanje jezika i daje mu pravilan oblik. Polazi se od toga da deca sve više razumeju engleski jer su ga naučila koristeći telefone, internet, YouTube, Tik Tok itd, dok u školi uče gramatiku i na taj način koriguju svoj govor i pisanje. Naravno da u školama uče sve, ali što se razumevanja i vokabulara tiče, tu već imaju predznanje.

Da se vratimo na prevodioce i prevođenje. Uvek se tu provlači svet informacionih tehnologija i sve vezano za računare i ostale digitalne uređaje. Kako prevesti neki softver ili na primer operativni sistem, a da taj prevod bude prihvatljiv i dovoljno jasan. Onima koji engleski ne znaju, operativni sistem na srpskom verovatno dosta znači. Ali, pred prevodioce se postavlja jedan drugi izazov, a to je da se postigne neka vrsta saglasnosti kako je najbolje prevesti, na primer meni nekog kompjuterskog programa. Na engleskom se koriste mahom iste reči u listama i menijima raznih programa koji nemaju veze jedni s drugima, odnosno njihovi tvorci i proizvođači su potpuno zasebne firme. Ipak, postiglo se da su manje-više iste reči i termini u opticaju. Isto to mora da se postigne i na srpskom jeziku kada se nešto prevodi. Ako biste dali prevodilačkoj agenciji da prevede neki strani program ili veb-sajt na srpski, onda bi se tim zadatkom pozabavio neko ko itekako ima veze sa tom strukom. Mnoge nedoumice morale bi se rešiti. Trebalo bi sagledati i ko su budući korisnici datog programa jer je neophodno učiniti da on bude razumljiv i praktičan. Od dobrog prevoda u izuzetnoj meri zavisi i budući uspeh tog proizvoda i njegovo plasiranje na raznim tržištima.

Kada ste u situaciji da treba da plasirate neki digitalni proizvod koji je u originalu napisan na engleskom jeziku na tržište sa drugog govornog područja, onda je njegovo prevođenje posao namenjen isključivo najvećim stručnjacima i poznavaocima jezika i prilika. Oni se nalaze u okviru timova prevodilačkih agencija.

Pročitajte još:
- Upozorenje – Kad ne treba samostalno prevoditi na engleski jezik
M. K.

Back to Top