Mirandre

Registruj se
Prijavi se

KOLPOSKOPSKI PREGLED U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI

Briga o zdravlju žene u savremenom tempu i načinu života treba da bude u fokusu, dok ne treba smetnuti s uma značaj preventivnih pregleda. Širok spektar usluga koje nude ginekoloske ordinacije uključuje i kolposkopski pregled ili kolposkopiju. Šta podrazumeva ova savremena dijagnostička metoda, koje su indikacije za njenu primenu i šta se pomoću nje može ustanoviti otkrićemo u nastavku.

Blog ilustracija KOLPOSKOPSKI PREGLED U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI


Termin kolposkopija sastoji se od grčke reči κόλπος i σκοπός (kolpos+scopos) koji označavaju kombinaciju reči materica, vagina + posmatrati gledati. Kolposkop je savremeni dijagnostički uređaj uz pomoć koga se vrši kolposkopski pregled u ginekološkoj ordinaciji. Kolposkop se koristi kako bi pružio dodatno osvetljenu i uvećanu sliku grlića materice, zidova vagine i stidnice. Zahvaljujući uvećanju i dodatnom osvetljenju mogu se detektovati premaligne lezije koje se mogu razviti u maligni tumor, ili pak rano otkrivanje malignog tumora cerviksa. Potom se vrši biopsija tkiva – patohistološki pregled.

KADA ŽENE IDU NA KOLPOSKOPSKI PREGLED

Većina žena se podvrgava kolposkopskom pregledu nakon dobijanja rezultata PAPA testa koji ima lošiji rezultat. Ukoliko su bilo kakve abnormalnosti uočene od strane ginekologa tokom regularnog pregleda, može se savetovati dalje dijagnostikovanje uz pomoć kolposkopije. Bilo kakva sumnja na postojanje zloćudnih, malignih ćelija indukuje kolposkopski pregled. Dalje, pregled se praktikuje i u sudskoj medicini prilikom dokazivanja seksualnog napada. Postojanje imunosupressije kod pacijentkinja sa HIV infekcijom je indikacija za ovu vrstu pregleda. Kod pacijentkinja koje su lečene od tumora cerviksa, ponovna pojava kancera može se utvrditi kolposkopskim pregledom samo ukoliko su prisutne vidljive lezije, u suprotnom kolposkopom se ne može utvrditi ponovna pojava oboljenja.

Blog ilustracija KOLPOSKOPSKI PREGLED U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI


KOLPOSKOPSKI PREGLED - PROCEDURA

Pre kolposkopskog pregleda u ginekološkoj ordinaciji lekar uzima anamnezu. Ponekad se pre kolposkopskog pregleda radi test na trudnoću. Beleže se prethodne trudnoće i porođaji, posrodična istorija bolesti, da li je pacijentkinja pušač i da li spada u rizičnu kategoriju za dobijanje tumora grlića materice. Procedura se detaljno opisuje pacijentkinji pre nego što se ona njoj podvrgne. Kolposkopski pregled nije ništa drugo do posmatranje tkiva pod mikroskopom uz korišćenje dodatnog osvetljenja i posebnih supstanci koje se koriste kako bi se dobila jasnija slika. Za površan vizuelni pregled se koriste uvećanja od 2 do 6 puta. Uvećanja od 8 do 25 puta koriste se za pregled vagine i grlića materice. Još veća uveličanja zajedno sa zelenim filterom se koriste za posmatranje poodmaklih prekanceroznih lezija. Tokom pregleda žena leži na leđima sa savijenim i raširenim nogama i stopalima postavljenim u uzengije. Nakon pregleda vulve (stidnice) radi utvrđivanja postojanja lezija, spektrum se postavlja u vaginu kako bi se pregledali unutrašnji zidovi. Sirćetna kiselina jačine od 1 do 3 posto se pomoću pamučnog tupfera aplikuje na cerviks kako bi se posmatrala različita obojenost tretiranih delova. Delovi cerviksa koji postanu beli nakon tretiranja sirćetnom kiselinom imaju abnormalnu prokrvljenost i neregularno prisustvo krvnih sudova. Sa tih zona treba uzeti tkivo na kom će se uraditi biopsija. Ukoliko nema vidljivih lezija, rastvor joda može biti nanet na cerviks kako bi se uočile abnormalnosti. Kolposkopski pregld služi kako bi se tokom njega uočile abnormalnosti. Ukoliko ih ima pomoću instrumenata za uzimanje tkiva za biopsiju, uzima se uzorak koji se dalje šalje na patohistološki pregled. Većina doktora i pacijantkinja smatra anestezija tokom procedure nije neophodna, ali u svakom slučaju postoji mogućnost primene blagog lokalnog anestetika ukoliko je pacijentkinja osetljiva.

Blog ilustracija KOLPOSKOPSKI PREGLED U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI


KAKO SE TUMAČE REZULTATI

Rezultati kolposkopskog pregleda se tumače pomoću Swede tabele koja podrazumeva davanje ocena od 0 do 2 za 5 različitih kriterijuma. Konačna ocena se sabira i može ići od 0 do 10. Ako je ocena veća ili jednaka 5, rezultat je loš, jer on indikuje postojanje lezija, naročito ako je veći ili jednak 8. Preciznije rečeno, ako je rezultat od 5 do 7, zahteva se biopsija. Ukoliko je ocena veća od 8, ne radi se biopsija već se odmah pristupa hirurškoj intervenciji. Rezultati ispod 5 ne zahtevaju biopsiju jer predstavljaju mali rizik od pojave kancera. Kada je reč o eventualnim komplikacijama, one su retke i ne predstavljaju razlog za zabrinutost. Ogledaju se u nelagodi koju neke pacijentkinje osećaju tokom procedure kolposkopije, uzimanja tkiva radi biopsije, kao i tokom cervikalne kiretaže. Komplikacija može biti krvarenje koje se zaustavlja nakon što se završi sa svim procedurama i biopsijom. Kolposkoija i biopsija nemaju nikakvog uticaja na plodnost.

REDOVNE KONTROLE

Jedanim od najvećih izazivača i uzročnika cervikalne displazije su infekcije izazvane HPV virusom. Takođe, smatra se prostaglandinu semenoj tečnosti potpomaže rastu cervikalnog i uteralnog tumaora, tako da svakako praktikovanje bezbednih seksualnih odnosa uz korišćenje kondoma je nedvosmisleno neophodno. Pušenje se takođe smatra uzročnikom raka grlića materice, te se kao deo lečenja zahteva prekidanje ove loše navike.

GINEKOLOŠKE ORDINACIJE – REDOVNE KONTROLE

Već je bilo reči o pracenju trudnoce u ginekoloskoj ordinaciji, ali pored ovog lepog povoda za redovan odlazak kod ginekologa, svako ni jedna žena ne bi smelo da zanemaruje preventivne preglede. Oni su veoma važni zarad očuvanja zdravlja i brige o njemu.

M. K.
Back to Top