Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Postavljanje sobnih vrata

Obišli ste više salona, razgledali ste mnoštvo modela sobnih vrata i konačno odabrali ona prava. Ali tu nije kraj. Šta je ono o čemu treba voditi računa prilikom postavke sobnih vrata kako bi ona funkcionisala kako treba na duži vremenski period?

Naši najbolji prodavci koji nude sobna vrata imaju izložbeno prodajne salone u kojima svojim kupcima žele da dočaraju lepotu i funkcionalnost svojih proizvoda u najboljem svetlu. Stoga su više različitih modela sobnih vrata postavili ili izložili u posebne ramove to jest privremene štokove kako bi kupci mogli da isprobaju na licu mesta da li se sobna vrata lako otvaraju i zatvaraju. Ujedno, tako postavljena vrata predstavljaju primer kako bi i to u idealnom slučaju trebalo da izgledaju i kod Vas kući. Pored toga možete osmotriti dobro njihove boje, teksture i dezene i lakše odabrati ona koja ćete kupiti. Kada ste pronašli ona koja Vam se vizuelno dopadaju tada ćete isprobati kako funkcioniše brava i kvaka i da li postoje neke poteškoće prilikom otvaranja ili zatvaranja vrata. Na kraju ste se konačno uverili da sve radi kako treba i naručili ste sobna vrata. Obično, kada se kupuju sobna vrata za stan uzima se više komada. Za svaku sobu ponaosob, da bi ceo stan bio uniforman i u skladu. Tako da može da se desi da se kupovina obavlja i do pet komada vrata. U njih treba uvrstiti i vrata za kupatilo, koja su u principu ista i kao sva druga sobna vrata za ostale prostorije, osim što bi ona trebalo da imaju posebne rupe za ventilaciju i cirkulaciju vazduha, jer se pri kupanju i tuširanju generiše vodena para. Pre svega treba naglasiti da prvi korak treba da bude uzimanje mere, to jest promera otvora ili štoka vrata. Povoljna okolnost je da se u stambenim objektima, bilo da su to kuće ili stanovi prilikom gradnje, poštuju se standardi i standardne mere otvora za sobna vrata, tako da niko ne ostavlja promere proizvoljno. Neka standardna dimenzija za širinu vrata je ili 90 centimetara ili 100 centimetara. To ujedno i znaju proizvođači vrata i u skladu sa tim dimenzijama, takva sobna vrata se i proizvode.

Blog ilustracija: Postavljanje sobnih vrata


Foto: Mirandre

Međutim, šta je ono o čemu treba voditi računa kada se vrata isporuče i kada majstori dođu da ih postave? Da bi sobna vrata kada se postave izgledala isto tako lepo i kao u salonu i da bi se sa lakoćom otvarala i zatvarala, treba pre svega uraditi dobru pripremu. Najčešće, firme koje se bave sa prodajom sobnih vrata, one i vrše uslugu njihovog postavljanja. To je važno iz aspekta, što one biraju ko će vršiti postavku i trude se da angažuju svoje majstore a koji su adekvatno obučeni za svoj posao. Na taj način obezbeđuju da kupci u potpunosti budu zadovoljni proizvodom koji su kupili. Jer u krajnjoj liniji, najbitniji utisak je kada ceo posao bude završen. Koliko god da su sobna vrata kvalitetne izrade ukoliko se ne postave kako treba sve pada u vodu. A može da se desi da usled nestručnosti i loše obavljene postavke kupci budu nezadovoljni jer zato što inače odlična sobna vrata ne mogu da se otvaraju i zatvaraju pravilno. Čak može doći do toga da se ulažu reklamacije, a u težim slučajevima mora doći do kompletnog rastavljanja i skidanja vrata. A posle i do ponavljanja procedure ugradnje sobnih vrata. Najčešći problem koji može da se javi je taj da može doći do nekog od oblika ukošenja, manjeg ili većeg. U odnosu na to dolazi do zatvaranja vrata sa blagim ukošenjem u kome se sobna vrata pri kraju zatvaranja navlače na štok. U tom slučaju sobna vrata ne ulaze pravilno nego udaraju o ivice štoka. To je blaži primer, koji čak neki od kupaca tolerišu i ne prijavljuju reklamaciju, ostavljajući da se tako postavljena vrata dalje koriste. Imamo i teže slučajeve, u kojima je zakošenje toliko da vrata ne mogu pravilno da se zatvore ili čak ne mogu uopšte da se zatvore. Do ovih situacije se najčešće dolazi tako što su drveni klinovi koje majstori pri ugradnji sobnih vrata prerano vade. Drveni klinovi se postavljaju između zida i štoka pri samom početku ugradnje. Tada se prska pur pena koja ispunjava prazan prostor. Njena uloga je ta ona kasnije počinje da preuzima stabilnost sobnih vrata i predstavlja vezu između zida i štoka. A treba da bude toliko naprskana i da je ne bude ni previše ni premalo. Pri samom izlasku pur pene iz spreja ona se nalazi u polutečnom stanju. A pri samom sušenju ona se i širi. Tako da ako je ima previše može da ukosi štok, a ako je ima premalo neće se ostvariti dovoljan pritisak da se drži štok. I onda može da dođe do pada štoka. A samim tim i vrata. Iskustvo od majstora je bitno da se proceni i pravilno nanese pur pena. Ako se pur pena pravilno nanese, prave se uslovi da štok bude pravilno ugrađen i da može da nosi sobna vrata na dugačak vremenski period, da ne kažem godinama pa i decenijama. Treba voditi računa da kada se postavi štok u otvor u zidu koji je namenjen za sobna vrata, i kada se naprska pur pena u pravoj razmeri, da se drveni klinovi koji se postavljaju u početku pre pur pene i koji imaju samo privremenu ulogu, da se na izvlače pre vremena. Otprilike ne pre 30 minuta. Čak ponekad treba sačekati i duže, na primer i do 60 minuta. Dešava se da majstori u žurbi pre vremena izvuku klinove. I postave sobna vrata. Problem se neće uočiti odmah, čak će i zatvaranje i otvaranja vrata teći glatko. Ostavljaće se lažan utisak da je ugradnja izvršena kako treba. Međutim, pur pena će i dalje nastaviti da se širi ali manjim intenzitetom. Tokom noći ona će se raširiti tačno onoliko koliko treba. U narednim danima ćemo ustvari videti da je zbog previše pur pene ili zbog preranog vađenja drvenih klinova došlo do ukošenja štoka. A samim tim imamo i nemogućnost pravilnog zatvaranja ili otvaranja vrata. I kao što smo u ranijem delu teksta napomenuli, u zavisnosti od procenta ukošenja ili će moći da se ispravi greška i bez skidanja celih vrata ili je procenat ukošenja toliki da je neizbežno da se sobna vrata kompletno skinu i da se proces ugradnje mora obaviti ispočetka. Može doći i do dodatnih poteškoća, a koje se ogledaju u tome da kada se skida štok iz otvora u zidu za vrata, to jest do oštećenja samog štoka. Čak i u toj meri da mora da se stavlja nov. A to povlači dodatne troškove koji idu na teret proizvođača i prodavca sobnih vrata. Zato je izuzetne važnosti da se proces postavljanja i ugradnje sobnih vrata poveri profesionalcima koji su i stručni i spretni. I koji zahvaljujući svom iskustvu na terenu garantuju da će posao biti urađen kako valja.

Sobna vrata su vrsta proizvoda da i milimetarsko odstupanje dovodi do toga da se narušava pravilan rad. Zato sobna vrata treba kupovati po preporuci i kod firmi koje dugi niz godina opstaju na tržištu i bave ovim poslom. Dobre firme angažuju dobre majstore montažere.

Pročitajte još:

- Kako odabrati sobna vrata

M. K.
Back to Top