Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Prevođenje digitalnih materijala u prevodilačkim agencijama

Prevodilačke agencije koje okupljaju pod svojim okriljem vrsne prevodioce za sve važnije svetske jezike, sve više zahteva dobijaju za izradu pisanih prevoda materijala koji spadaju u domen digitalnih materijala koji se publici prezentuju u elektronskom obliku. Zašto je najbolje obratiti se baš njima za ove vrste prevoda?

Dok je oduvek bilo uobičajeno da se prevođenje mahom odnosi na pisanje dokumente i razne vrste tekstova, s jedne strane ili usmeno prevođenje u mnogim prigodama s druge strane, današnjica nam je donela čitav jedan novi digitalni svet koji je postao deo stvarnosti i svojom dominacijom uspeo da okupira pažnju većine. Tako su i danas prevodilacke agencije okupirane novim vrstama posla koji se suštinski ne razlikuju od starih jer je reč o njihovoj glavnoj delatnosti, a to je prevođenje sa ili na strane jezike. Nismo ponekad ni svesni koliko vremena provodimo tokom dana u virtuelnom svetu. Poslovi, zabava, društvene mreže, trgovina – sve nas to drži pred raznim ekranima pametnih uređaja ili računara i postajemo deo imaginarne sfere kojoj posvećujemo svoje prisustvo i pažnju. Koje su negativne a koje pozitivne strane ovog fenomena, nije tema današnje priče, ali je važno naglasiti obim i količinu informacija koja se na ovaj način plasira i razmenjuje. Veb-sajtovi i kvalitetni biznis portali postali su najbrži i najjeftiniji način da se usluga ili proizvod reklamira i proda. Društvene mreže okupljaju sve generacije i mesto su zabave i razmena brzih informacija. Ono što je novina u odnosu na proteklu deceniju jeste da su se u digitalnom ili onlajn svetu stvorila čak i nova zanimanja i kao i do sad neviđene vrste biznisa kojima se bave i mlađi i stariji. Dopreti do šire publike je lako u onlajn svetu, ako se razbije jezička barijera. Naime, ako već imate ili planirate da pokrenete sopstveni posao koji će kupcima ili klijentima nuditi neku robu ili uslugu, razmislite i razgraničite da li je reč o nečemu što je isključivo namenjeno lokalnom tržištu ili je prijemčivo i za plasman u inostranstvu. Ako je reč o nekom digitalnom proizvodu ili softveru na primer, onda je jasno da granice ne postoje. Svuda na planeti zemlji može se lako doći di nečega što se nudi onlajn, a pri tom nije fizički već virtuelni proizvod. Isto tako, ako imate nešto što biste mogli da ponudite tržištu koje nije isključivo lokalno, neophodno jed a se što većem broju kupaca obratite na njihovom jeziku. Možda niste svesni u kolikoj meri su mogućnosti veće nego što vam se to može na prvi pogled da činiti. Nekada je profit koji se može ostvariti neuporedivo veći u odnosu na ono što su bila Vaša očekivanja, ili predviđanja.

Blog ilustracija: Prevođenje digitalnih materijala u prevodilačkim agencijama


Foto: Pixels

Da krenemo od Vašeg veb-sajta. To je Vaša lična karte, odnosno lična karta biznisa kojim se bavite i koji nudite. Nekada su jednostavne ideje , one prave. Dešava se da ljudi krenu da rade nešto što vole iz hobija, a da onda njihov angažman, ljubav prema tom što rade i zalaganje dovedu do toga da to postane ozbiljan biznis. Prevođenje veb sajta barem na engleski jezik nešto je što se podrazumeva. Ali, pored engleskog, veoma korisno bi bilo da ss okrenete i drugim tržištima. Prevodilačke agencije su tu da vam omoguće da dobijete najkvalitetniji prevod koji je tačan i u potpunosti u skladu sa onim što se očekuje. Na primer, prevodi na italijanski, španski, francuski ili nemački jezik mnogo znače jer se obraćaju mnogo široj publici. Klijenti i potencijalni kupci vole kad im se obratite na njihovom jeziku. Oni to umeju da cene jer znaju da ste uložili dodatni trud. Iako je engleski jezik ustvari jezik globalne komunikacije, a ne sam o zemalja gde se on zvanično govori i upotrebljava, ipak drugi strani jezici ne treba da budu u zapećku. Štaviše, uz ulaganje u kvalitetan prevod koji će Vam prevodilačka agencija isporučiti na više jezika, Vi na duge staze puno dobijate jer se povećava mogućnost poraste prodaje u tim zemljama i proboja na ta tržišta u odnosu na to da imate internet prezentaciju samo na engleskom jeziku, što se stranih jezika tiče.

Nisu samo veb-sajtovi ti koje se prevode kada je nešto što je u elektronskom obliku u pitanju. Video reklamni materijali koji se plasiraju na raznim platformama, još jedan su segment koji zahteva kvalitetan prevod. Pored ovoga, ako se bavite nekim vidom digitalne umetnosti ili stvarate na polju kinematografije, sigurno ste zainteresovani za učešće u nekom od virtuelnih festivala ili sličnih manifestacija koje se odvijaju u onlajn svetu, a sve su popularnije. Tako da, u tom slučaju potrebno je da poruku koje Vaše filmsko ostvarenje nosi prebacite u jezik slušalaca i gledalaca na raznim meridijanima. Nije jednostavno svima da se ograniče samo na engleski prevod. U doba kada je sve više platformi koje nude onlajn televiziju i razne kanale i programe, trebalo bi biti što spremniji za prodor na što više tržišta. Neko bi vrlo rado kupio ili koristio neki proizvod ako bi mu bio dostupan na njegovom jeziku, ali ako to nije slučaj i ako je jedina opcija prevoda engleski, to može odbiti mnoge, koji se na ovom jeziku sporazumevaju, ali ga ne govore dovoljno dobro da na njemu mogu pratiti neke komplikovanije sadržaje, kao što su na primer filmovi.

Jezik ne sme biti barijera u 21. veku, upravo jer nam je digitalno doba omogućilo da informacije putuju brzinom svetlosti s jednog kraja planete na drugi i obrnuto, a da pri tom to ne košta skoro ništa. Nekada nam je bilo nezamislivo da idemo ulicom i razgovaramo preko video četa sa osobom koja je na drugom kraju sveta, a da pri tom nema nikakve zadrške niti slabog signala ili videa lošijeg kvaliteta. Tako da je i ostvarivanje komunikacije znatno lakše, ali isto tako to znači i da su usluge koje nam prevodilačke agencije nude, apsolutno dostupne i preko onlajn platformi. Ne morate fizički doći u agenciju da biste ugovorili posao ili izvršili plaćanje usluge. Današnji brzi svet nudi nam noge benefite. Treba da živimo u sadašnjosti i delimično u budućnosti, a ne da nam poslovi budu zakočeni u prošlosti i da sami sebi namećemo neka ograničenja i blokade koja više ne postoje.

Poenta je u tome da je danas sve moguće i da se poslovi veoma brzo obavljaju i sklapaju, a povrh svega najvažnije je podsetiti svakog da razmisli o mogućnostima da uz pomoć prevoda i rušenja jezičkih barijera, može svoje ideje da plasira na čitavoj planeti.

Pročitajte još:
- Izazovi sa kojima se susreće svaka prevodilačka agencija
M. K.

Back to Top