Mirandre

Registruj se
Prijavi se

Zašto je za simultano prevođenje potrebno angažovati prevodilačku agenciju

Simultano kao i konsekutivno prevođenje sa nekog ili na neki strani jezik jesu varijante usmenog prevođenja. Koja je tačno razlika i ko su prevodioci koji se bave simultanim prevođenjem?

Usmeno prevođenje podjednako je važno kao i pisano. Kada su prevodilacke agencije u pitanju, iako je nešto veća potražnja za pisanim prevodima, ipak postoje i zahtevi za angažovanjem stručnih prevodilaca i za usmeno prevođenje. Naročito u situacijama kada ja potrebno simultano prevođenje, najbolje rešenje je angažovati agencije za prevođenje. Zašto je to baš tako? Zato što je za simultano prevođenje neophodno ispuniti određene uslove, pre svega tehničke prirode. Naime za simultano prevođenje potrebna je, ne samo posebna oprema, već je i prostor. Šta sve čini tu opremu i o kakvom prostoru je reč? Prevodilac mora imati slušalice sa mikrofonom preko kojih se obavlja komunikacija. Ovo je osnovno, a sve ostalo zavisi od prigode i okolnosti. Postoji više situacija i prilikama u kojima se sprovodi simultano prevođenje sa nekog svetskog jezika na srpski ili obrnuto. Engleski jezik je najviše u upotrebi, ali odmah za njim idu nemački, kineski, francuski, italijanski … O bilo kojoj prilici da je reč, slušalice i mikrofon su obavezni. Da bismo se upoznali sa ostalim činiocima, najbolje je da ih sagledam iz aspekta gde se simultano prevođenje odvija.

Blog ilustracija: Usmeno prevođenje na sastancima


Foto: Pixabay

Sada je već jasno zašto se za ovaj vid prevođenja angažuje prevodilačka agencija. Naime, zahtevi za simultanim prevođenjem nisu toliko česti i pojedincima se ne isplati da poseduju posebnu tehničku opremu za to. S druge strane, prevodilačke agencije uvek treba da budu spremne da izađu u susret ovakvim zahtevima. Osim toga, simultanim prevođenjem ne može se baviti svako i postoje posebni kursevi koji prevodiocima pomažu da se usavrše na ovom polju. Za ovakvo prevođenje ne samo da je neophodno savršeno poznavanje oba jezika, već i koncentracija na najvišem nivou.

Oprema zavisi od okolnosti u kojima se sve odvija. Slušalice i mikrofon su uvek u priči, a šta još uz to ide. Upravo, tu dolazimo do dela koji govori o tome gde i kada je sve potrebno simultano prevođenje. Jedna od prvih stvari koja nam pada na pamet su kongresi, simpozijumi i međunarodne konferencije iz bilo koje oblasti. Tema može biti nauka, politika, umetnost, društveni odnosi, biznis … Spisak je veoma dugačak. To su međunarodni skupovi na kojima govornici koriste više jezika za obraćanje publici ili mogu koristiti jedan zvanični jezik tog skupa. Kako je sve internacionalnog karaktera, tako je neophodno slušaocima obezbediti prevod izrečeno i prezentovanog sadržaja. To se postiže tako što u posebnim prostorijama sede prevodioci. Kada zamislimo jednu konferencijsku dvoranu koja prima par hiljada posetilaca, obično su prostorije u kojima se nalazi podrška za prevođenje, locirane negde sa strane i odvojene su i prozorima, tako da se spolja migu videti sami prevodioci, ali i oni direktno gledaju šta se dešava u sali. Boksovi u kojima oni sede i u kojima se nakazi sva oprema, odlično su zvučno izolovani. To je veoma značajno da ne bi došlo do ometanja u radu i interferencija. Kada je reč o velikim međunarodnim skupovima na kojima su ugledni gosti i zvanice sa svih kontinenata, onda je obično tu prisutan i veći tim simultanih prevodilaca koji pokrivaju mnogo jezika. Publika u Sali ima na raspolaganju slušalice i u ovakvim prilikama, ima priliku da bira koji će jezik slušati. Nekada se sve svodi na prevoda samo na jedan jezik, a to je u situacijama kada je publika sa istog govornog područja. Takođe, postoje prilike u kojima govornici koriste više jezika, a engleski jezik se bira za prevod, kao prvi izbor globalnog sporazumevanja i način da se neki manje poznat jezik približi većoj masi slušalaca. Ako ima više jezika u opticaju, kao ciljnih, onda i više prevodilaca sedu u boksovima sa strane, isporučujući prevod svaki na jezik za koji je zadužen. Reč je o veoma velikim i značajnim međunarodnim događajima ako je podela uloga ovakva. S druge strane, kada se sve prevodi samo na jedan jezik, onda je dovoljan jedan prevodilac, odnosno više njih koji će se povremeno smenjivati, u zavisnosti od rasporeda i dužine trajanja samog programa skupa. Ovo je važno, zato što je simultano prevođenje veoma naporno i jedan čovek teško može sam to da radi više sati bez pauze, zato je tu više njih koji će se smenjivati kako bi se drugi odmorili i osvežili.

Potpuno drugačija situacija od ove već opisane je ona u kojoj smo svi mi imali prilike više puta da prisustvujemo, a to su televizijski prenosi programa uživo. Prvo će Vam pasti na pamet dodela Oskara ili pesma Evrovizije. Naravno, oni stariji pamte i spuštanje na Mesec koje je prenošeno uživo u celom svetu, a simultani prevodioci su se pobrinuli da svi gledaoci razumeju svaku reč koja je tokom prenosa izgovorena. Jasno je da su sve to TV prenosi velikih i značajnih događaja koje posmatraju milioni ljudi širom planete. Svaka TV kuća koja je otkupila prava na direktan prenos, obezbedila je simultanog prevodioca koga je najlakše mogla da pronađe preko prevodilačke agencije. Jasno je da je za ovaj vid prevođenja potrebna nešto drugačija oprema. Naravno, jasno je da prevodilac svako ima slušalice i mikrofon, ali slušaoci nisu više posetioci neke konferencije koji sede u nekoj velikoj dvorani, već su to gledaoci kraj malih ekrana. Tako da, slušaoci nemaju slušalice, već jednostavno gledaju televiziju. Prevodilac se ovog puta ne nalazi u boksu u dvorani, već je negde u TV studiju. Preduslov da se obezbedi zvučna izolacija mora biti ispunjen, a televizija za to ima potrebna kapacitete.

Treba napomenuti da se za simultano prevođenje angažuju samo najbolji prevodioci u prevodilačkim agencijama koji su stekli već određeno iskustvo i koji su najbolji poznavaoci oba jezika i izvornog i ciljnog. Što se same opreme tiče, sve bolje prevodilačke agencije imaju je na raspolaganju. Zato je najbolji put da se za neki važan skup ili TV prenos obezbedi i kvalitetan simultani prevod, upravo angažovanje prevodilačke agencije.

Pročitajte još:
- Usmeno prevođenje na sastancima
M. K.

Back to Top