Centar za obrazovanje Beograd

Registruj se
Prijavi se
Centar za obrazovanje Beograd
akademija-oxford-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE Akademija Oxford osnovan je 2008.godine i od tada sprovodi programe neformalnog obrazovanja, kurseve jezika, stručna osposobljavanja, prekvalifikacije i dokvalifikacije.
Naši centri se nalaze u sledećim gradovima: Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Kruševac, Požarevac, Smederevo, Niš, Beograd, Kragujevac, Kraljevo, Čačak, Pančevo, Novi Sad, Uzice, Subotica, Zemun i Vranje.
Pored toga, poslujemo i u ostalim mestima u Srbiji i regionu.
Misija Centra za obrazovanje Akademije Oxford je da klijentima, saradnicima i polaznicima obezbedi visokokvalitetnu i pouzdanu uslugu po najpovoljnijim cenama.
Akademija Oxford izlazi u susret svim kompanijama, fabrikama, firmama, državnim i nedržavnim ustanovama, pojedincima (bez obzira na starosnu dob) što se tiče svih kurseva-kurseva za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, zanatskih kurseva, stručnog osposobljavanja itd.
Našim stručnim i profesionalnim poslovanjem, svi naši klijenti dobijaju uslugu po želji, a na nama je da pratimo svetske trendove i da uvodimo novine u poslovanju.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Škola NS Pro group Novi Sad osnovana je 2002.godine.
Na samom početku rada, škola je stekla ugled i reputaciju zahvaljujući svojim dobro osmišljenim kursevima kako za početnike u svetu računara, tako i za one koji su već imali dobru osnovu i želeli da usavrše svoje znanje.Jedan od najvažnijih ciljeva našeg edukativnog centra je, od samog osnivanja pa do danas, da se omogući visok i jednak kvalitet nastave u dodatnom obrazovanju, kako ljudima u gradu, tako i onima koji žive van njega.
obrazovni-centar-esperanto-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE OBRAZOVNI CENTAR ESPERANTO Obrazovni centar Esperanto osnovan je sa željom osnaživanja svesti građana Srbije u svojstvu građana sveta.
Naši primarni ciljevi su usvajanje multikulturalnog znanja i podsticanje međunarodne komunikacije radi ličnog napretka i utvrđivanja sopstvenog identiteta na mapi Evrope i sveta.U fokusu rada centra Esperanto je obrazovanje dece, omladine i odraslih u oblasti učenja i primene stranih jezika i poznavanja drugih kultura (tradicija, istorije i umetnosti) zemalja koje nas okružuju, i šire.
U okviru naših aktivnosti organizujemo kurseve jezika na svim nivoima, stručna i obrazovna savetovališta, komunikološke radionice, umetničke večeri, kulturne prezentacije i slično.
academia-educativa-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, čija je uloga i zadatak da u ciklusu permanentnog obrazovanja zadovoljava specifične društvene potrebe razvojnog i funkcionalnog, bazičnog i dopunskog obrazovanja i usavršavanja koje proizilazi iz ličnih potreba i potreba društva.
Po svom karakteru Centar za obrazovanje Academia Educativa predstavlja neformalnu, fleksibilnu i dinamičnu ustanovu sa polivalentnim funkcijama i oblicima.
Educativa je programski otvorena i okrenuta opštim korisnicim.
Svoju delatnost obavlja kroz raznovrsne spontane ili usmeravane, ekstenzivne i intenzivne oblike rada i transfere znanja, zadovoljavajući različite potrebe društvenog, kulturnog, zabavnog, obrazovnog i sportskog života ljudi.
Programsku koncepciju zasniva na kvalitetnim i aktuelnim programima: stranih jezika, kulture i umetnosti sporta kao i na programima stručnog osposobljavanja, programima iz oblasti kulture tela i lepote, informatičko- administrativnim programima.
Educativa uvodi nove programe za profesionalno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju; učestvuje u projektima humanitarnih i nevladinih institucija i organizacija.
U bitnim razvojnim opredeljenjima ima za cilj kvalitetnu obuku polaznika kako na nivou osnovne pripreme za rad i sticanje dodatnih i dopunskih znanja, tako i na nivou dodatnog stručnog usavršavanja. Veoma važnu ulogu u prilivu novih znanja, podizanju nivoa kompetentnosti, naučnom i sistemskom pristupu ostvaruje kroz saradnju sa mnogim stručnjacima, institutima i visokoškolskim institucijama.
zanatsko-obrazovni-centar-adzija-centar-za-obrazovanje
Delatnost Zanatsko obrazovnog centra ADŽIJA je obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, u sistemu neformalnog obrazovanja, a van sistema redovnog školskog i univerzitetskog obrazovanja.
Centar ADŽIJA je razvio programske sadržaje koji su organizovani u šest celina: Centar za permanentno obrazovanje - organizuje kurseve iz oblasti informatike, ekonomsko-finansijskog obrazovanja, poslovno-administrativnih programa, škole medija, carinika- špeditera, pripremne nastave, kurseve jezika.
U okviru Centra za obrazovanje je odsek za osposobljavanje i stručno usavršavanje - kursevi za zanate različitih struka (mašinska, građevinska, elektro, prehrambena, ugostiteljska), kursev za zanate nege lepote (frizer, kozmetičar, maser, manikir sa nadogradnjom noktiju, pedikir).
Centar za obrazovanje Adžija organizuje tečajeve muzike, baleta, plesa, glume, likovne i primenjene umetnosti, krojenja i šivenja, izdavačke delatnosti.
U centru za obrazovanje je i Univerzitet za treće doba - organizuje obrazovne i umetničke programe za penzionere.
centar-za-obrazovanje-i-kulturu-bozidarac-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE BOŽIDAR ADŽIJA.
Na temeljima Narodnog univerziteta Božidar Adžija osnovan je Centar za obrazovanje i kulturu „Božidarac – 1947“ sa željom da zadrži lidersku poziciju neformalnog obrazovanja i nastavi tradiciju od 67 godina.
U okviru centara za obrazovanje pružamo mogućnost edukacije, učenja i usvajanja novih veština i zanata, stranih jezika, otkrivanje istinskih sklonosti, talenata i afirmaciju stvaralačke ličnosti.
U našem centru za obrazovanje pomoći ćemo svakom pojedincu u razvijanju određenih umetničkih, likovnih, muzičkih, glumačkih i baletskih sklonosti.
institut-za-edukaciju-i-licni-razvoj-leonida-centar-za-obrazovanje
CENTAR ZA OBRAZOVANJE - LEONIDA Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida se već punih 12 godina bavi pružanjem praktičnih znanja koja će unaprediti intelektualne kapacitete naših polaznika.
Mi smo najkompletnija edukativna institucija u regionu koja se bavi intelektualnim razvojem ličnosti, tako da sva naša iskustva u brojnim programima doprinose boljem kvalitetu svakog pojedinačno!
LOKACIJE
Obrazovanje uključuje učenje određenih veština ili generalnog znanja, dobrog rezonovanja i mudrosti. Jedan od ciljeva obrazovanja je nastavak kulture. Centri za obrazovanje nude različite vidove i stepene obrazovanja. Programi stručnog usavršavanja namenjeni su ljudima koji imaju formalno stručno obrazovanje, ali ono ne pokriva potrebna tehnička područja, te ga moraju nadopuniti potrebnim znanjima i veštinama, kojima ranije nisu ovladali, te se usavršiti za prihvaćanje naprednijih tehničko-tehnoloških rešenja u sistemima koje opslužuju. Programima usavršavanja osobe sa prethodno završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju stečeno stručno znanje zbog zahteva tržišta rada i radi sticanja znanja o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primeni. Usavršavanje i nadopunjavanje već stečenog obrazovanja je sve češće kako kod mladih i ambicioznih ljudi tako i kod odraslih. Bilo da hoćete da se prekvalifikujete ili da nučite potpuno novu veštinu, obrazovni centri su tu da Vam pomognu. Znanje još jednog stranog jezika ili dodatna veština u radu na kompijuterskim programima sigurno će Vam pomoći u izgradnji Vaše karijere ili u napredovanju na poslu.
Back to Top