Centar za obrazovanje Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Centar za obrazovanje Stari Grad
CENTAR ZA OBRAZOVANJE Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje, čija je uloga i zadatak da u ciklusu permanentnog obrazovanja zadovoljava specifične društvene potrebe razvojnog i funkcionalnog, bazičnog i dopunskog obrazovanja i usavršavanja koje proizilazi iz ličnih potreba i potreba društva. Po svom karakteru Centar za obrazovanje Academia Educativa predstavlja neformalnu, fleksibilnu i dinamičnu ustanovu sa polivalentnim funkcijama i oblicima.
CENTAR ZA OBRAZOVANJE - LEONIDA Institut za edukaciju i lični razvoj Leonida se već punih 12 godina bavi pružanjem praktičnih znanja koja će unaprediti intelektualne kapacitete naših polaznika. Mi smo najkompletnija edukativna institucija u regionu koja se bavi intelektualnim razvojem ličnosti, tako da sva naša iskustva u brojnim programima doprinose boljem kvalitetu svakog pojedinačno!
Back to Top