Dip Livnica

Registruj se
Prijavi se

Dip Livnica

PROIZVODNJA LEGURA OBOJENIH METALA

Već duži period smo vodeći proizvođač legura obojenih metala u Srbiji i regionu i to prvenstveno zahvaljujući našoj težnji
da dobijemo visokokvalitetan gotov proizvod koji zadovoljava potrebe naših kupaca.

Kako bismo to postigli i održali, mi ulažemo velike napore u tehničko i tehnološko opremanje našeg proizvodnog pogona i
laboratorije, kao i u timsko organizovanje našeg kadra, gde bismo posebno stavili naglasak na vlastito znanje i iskustvo.

Kad tome dodamo još neke važne karike u lancu našeg poslovanja, kao što su: klasifikacija i tretman sirovina, kontrola
radioaktivnosti, konstantno testiranje kvaliteta tokom i nakon proizvodnje, uspeh je neizostavan.

Kapacitet livnice je 700 tona proizvedene legure na mesečnom nivou. Njih radimo u skladu sa standardima EN, DIN i
SRPS, ali i po hemijskom sastavu i specijalnom zahtevu kupca.
Dip Livnica - PROIZVODNJA LEGURA OBOJENIH METALA - 1
Dip Livnica - PROIZVODNJA LEGURA OBOJENIH METALA - 1
Dip Livnica - PROIZVODNJA LEGURA OBOJENIH METALA - 1

LEGURE ALUMINIJUMA

LEGURE ALUMINIJUMA
- EN AB 46000 EN AB AlSi9Cu3(Fe)
- EN AB 43000EN AB AlSi10Mg(a)
- EN AB 43100 EN AB AlSi10Mg(b)
- EN AB 43200 EN AB AlSi10Mg(Cu)
- EN AB 44100 EN AB AlSi12(b)
- EN AB 44200 EN AB AlSi12(a)
- EN AB 44300 EN AB AlSi12(Fe)
- EN AB 46100 EN AB AlSi11Cu2(Fe)
- EN AB 46200 EN AB AlSi8Cu3
- EN AB 46400 EN AB AlSi9Cu1Mg
- EN AB 47100 EN AB AlSi12Cu1(Fe)
- EN AB 48000 EN AB AlSi12CuNiMg
- EN AB 51100 EN AB AlMg3

ALUMINIJUM DESOKS
- ALUMINIJUM DESOKS 95%
- ALUMINIJUM DESOKS 97%
- ALUMINIJUM DESOKS 98%
Dip Livnica - LEGURE ALUMINIJUMA - 1
Dip Livnica - LEGURE ALUMINIJUMA - 1
Dip Livnica - LEGURE ALUMINIJUMA - 1

LEGURE CINKA I BAKRA

LEGURE CINKA
- Zamak 3 ZnAl4
- Zamak 5 ZnAl4Cu1
- Cink anoda 99,995

LEGURE BAKRA SA CINKOM
- CuZn33Pb2
- CuZn37Pb2Ni1AlFe
- CuZn39Pb1Al

LEGURE BAKRA SA KALAJEM
- CuSn10
- CuSn12
- CuSn14

LEGURE BAKRA SA ALUMINIJUMOM
- CuAl9
- CuAl10Fe2
- CuAl10Fe5Ni5

LEGURE BAKRA SA NIKLOM
- CuNi10Fe1Mn1
- CuNi30Fe1Mn1

LEGURE BAKRA SA KALAJEM I OLOVOM
- CuSn5Zn5Pb2
- CuSn5Pb9
- CuSn10Pb10
Dip Livnica - LEGURE CINKA I BAKRA - 1
Dip Livnica - LEGURE CINKA I BAKRA - 1
Dip Livnica - LEGURE CINKA I BAKRA - 1

RECIKLAŽA OBOJENIH METALA

Po svojim karakteristikama i upotrebljivosti, aluminijum je jedan od metala koji se nalazi u samom vrhu ekoloških
materijala. Njegovom preradom dobijaju se novi, višenamenski gotovi proizvodi, dalje upotrebljivi u raznim
industrijama, a pre svega u zahtevnoj automobilskoj industriji. Kao što se može zaključiti, našim poslovnim
aktivnostima metalni otpad prestaje da bude otpad i postaje veoma značajna sirovina na globalnom nivou.

Sve što se odvija kod nas je u skladu sa svim važećim normama i propisima, čime doprinosimo očuvanju životne
sredine, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou, kroz našu povezanost sa poslovnim partnerima. Na ovaj način
objedinjujemo ekonomske sa ekološkim ciljevima.

Posedujemo dozvole za sakupljanje, tretman i transport neopasnog i opasnog otpada. Za sav preuzeti otpad izdajemo
Dokument o kretanju otpada.

Vrste otpada koje otkupljujemo su:
- Aluminijumski otpad
- Bakarni otpad
- Mesingani otpad
- Bronzani otpad
Dip Livnica - RECIKLAŽA OBOJENIH METALA - 1
Dip Livnica - RECIKLAŽA OBOJENIH METALA - 1
Dip Livnica - RECIKLAŽA OBOJENIH METALA - 1

DOBRODOŠLI U DIP

Livnica DIP d.o.o. je preduzeće za proizvodnju i promet aluminijumskih legura, osnovano 1994. godine u Novom Sadu.

U početku preduzeće se isključivo bavilo proizvodnjom legura cinka, a zatim svoju privrednu aktivnost proširuje na
proizvodnju legura aluminijuma i bakra.

Legure se proizvode od primarnih i sekundarnih sirovina, koje se kupuju na lokalnom, evropskom i svetskom tržištu u
skladu sa internacionalnim standardima. U prvu grupu metala koje koristimo spadaju: cink, silicijum, kalaj, mali metali,
a u drugu otpadni aluminujum, bakar, bronza i mesing.
Dip Livnica - DOBRODOŠLI U DIP - 1
Dip Livnica - DOBRODOŠLI U DIP - 1
Dip Livnica - DOBRODOŠLI U DIP - 1

SERTIFIKATI I POLITIKA KOMPANIJE

- Sertifikat za menadžment kvaliteta ISO 9001:2015
prerada sekundarnih sirovina, obojenih metala i izrada legura obojenih metala
- Sertifikat za menadžment životne sredine ISO 14001
- Sertifikat Excellent SME

Politika integrisanog menadžment sistema
- Cilj rukovodstva DIP DOO je da kvalitetnim proizvodima stekne poverenje kupaca, da na najvišem mogućem nivou
zadovolji njihove zahteve i očekivanja.

Nagrade - Povelja kapetan Miša Anastasijević
- Dodeljena osnivaču i direktoru Branku Jovanoviću kao najboljem industrijalcu Srbije u 2011. godini.
Dip Livnica - SERTIFIKATI I POLITIKA KOMPANIJE - 1
Dip Livnica - SERTIFIKATI I POLITIKA KOMPANIJE - 1
Dip Livnica - SERTIFIKATI I POLITIKA KOMPANIJE - 1
Temerinska 30 - Novi Sad -
021 547770; 021 547796; 063 553891;
Pitaj LIVNICU DIP
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Dip Livnica
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Dip Livnica - 6
Dip Livnica - 26
Dip Livnica - 15
Dip Livnica - 4
Dip Livnica - 5
Dip Livnica - 30
Dip Livnica - 8
Dip Livnica - 3
Dip Livnica - 12
Dip Livnica - 14
Dip Livnica - 16
Dip Livnica - 18
Dip Livnica - 13
Dip Livnica - 22
Dip Livnica - 23
Dip Livnica - 25
Dip Livnica - 27
Dip Livnica - 28
Dip Livnica - 29
Dip Livnica - 31
Dip Livnica - 32
Pitaj LIVNICU DIP
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Dip Livnica
Back to Top
Mirandre.com logo