Državni fakulteti Beograd

Registruj se
Prijavi se
Državni fakulteti Beograd
filoloski-fakultet-drzavni-fakulteti

Filološki fakultet Beograd

Beograd, Stari Grad, Studentski trg 3 011 2021682
Filološki fakultet u Beogradu je državni fakultet koji je 1960.
godine počeo da radi kao samostalna ustanova.
Budućim studentima ponuđeni su studijski programi, koji su pravljeni po uzoru na svetske i evropske sisteme.
Cilj fakulteta je formiranje visokostručnog kadra spremnog da odgovori na sve zadatke u oblasti visokoškolskog obrazovanja.
Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske.
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) dele se na posebne katedre: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Jezik, književnost, kultura, Bugarski, Opšta književnost sa teorijom književnosti, Ruski, Poljski, Češki, Slovački, Italijanski, Francuski, Španski, Rumunski, Nemački, Skandinavski, Engleski, Arapski, Turski, Japanski, Kineski, Albanski, Opšta lingvistika, Bibliotekarstvo i informatika, Grčki, Mađarski, Holandski i Ukrajinski.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina): Na diplomskim studijama studenti stiču nova teorijska, praktična i stručna znanja, čime se dalje osposobljavaju za obavljanje različitih poslova u struci.
Nastavnim sadržajima master studija nadograđuju se znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u odgovarajućim oblastima.
Studenti pohadjaju kurseve kojima specifikuju stečena znanja, a takođe stiču znanja o oblicima akademskog istraživačkog rada koja će primeniti prilikom izrade diplomskog akademskog rada.
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine): jezik, književnost i kultura.
masinski-fakultet-drzavni-fakulteti
Mašinski fakultet je državna visokoškolska ustanova osnovana 1948.godine.
Danas je Mašinski fakultet jedna od najznačajnijih ustanova u mašinskom obrazovanju.
Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske sisteme.
Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom konvencijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi.
Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.
Svake godine diplomira oko 400 studenata, a trenutno ih oko 3000 studira na fakultetu.
Za razliku od svih ostalih oblasti inženjerstva, mašinstvo obuhvata veliki broj raznorodnih disciplina.
Vazduhoplovstvo,termotehnika, hidroenergetika, motori, železničko mašinstvo, brodarstvo ili proizvodnja su neki od primera koji se po svom sadržaju značajno razlikuju a ipak pripadaju jednoj istoj inženjerskoj oblast - mašinstvu.
NAJSTARIJA i NAJVEĆA VISOKOŠKOLSKA i NAUČNA USTANOVA U SRBIJI U OBLASTI MAŠINSTVA a katedre su 24: Automatsko upravljanje, Brodogradnja, Vazduhoplovstvo, Industrijsko inženjerstvo, Matematika, Mehanizacija, Mehanika, Mehanika fluida, Motori, Motorna vozila, Opšte mašinske konstrukcije, Otpornost konstrukcija, Poljoprivredno mašinstvo, Proizvodno mašinstvo, Procesna tehnika, Sistemi naoružanja, Teorija mehnizma i mašina, Termoenergetika, Termomehanika, Termotehnika, Tehnologija materijala, Fizika i elektrotehnika, Hidraulične mašine i energetski sistemi i Šinska vozila.
filozofski-fakultet-drzavni-fakulteti
Filozofski fakultet je najstariji fakultet u sklopu Univerziteta u Beogradu.
Osnovan je 1938.godine.
Danas su studijski programi ovog fakulteta zasnovani na najvišim svetskim standardima.
Nastava se odvija na tri nivoa: osnovne, master i doktorske akademske studije.
Na fakultetu studira oko 6.000 studenata na svim studijskim programima, svih nivoa.
Nastava se odvija u okviru 10 studijskih grupa: filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, andragogija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, arheologija i klasične nauke.
Neke od studijskih grupa imaju tradiciju dužu od jednog veka i poznate su i priznate u svetu.
Filozofski fakultet je danas ne samo mesto na kome se odvija nastava i razvija nauka već i mesto okupljanja studenata, mesto na kome se održavaju tribine i sportska takmičenja, na kome se promovišu nove knjige i održavaju stručni i naučni skupovi, mesto na kome se polemiše i na kome se razvijaju ideje.
medicinski-fakultet-drzavni-fakulteti

Medicinski fakultet Beograd

Beograd, Savski venac, Dr. Subotića 8 011 3636300
Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova.
Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva.
Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije.
Osnovne studije traju 6 godina.
Specijalističke studije su u trjanju od dve godine: Strukovni fizioterapeut – specijalista, Strukovna medicinska sestra specijalista, Specijalista strukovni anestetičar, Strukovni medicinski radiolog, Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, Strukovni medicinsko- laboratorijski tehnolog.
SPECIJALISTIČKE AKADEMSKE STUDIJE traju godinu dana.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE: Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite, Javno zdravlje, Neurotika.
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE traju tri godine: Medicinske nauke sa 7 izbornih područja, Medicinske nauke, Molekularna medicina.
ekonomski-fakultet-drzavni-fakulteti

Ekonomski fakultet Beograd

Beograd, Savski venac, Kamenička 6 011 3021028
Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina.
Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937.godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.
Ekonomski fakultet je državni akreditovani fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu.
Osnovan je 1937.godine.
Na ovoj institucije je do sada diplomiralo više od 40.000 studenata.
Nastava se odvija na nivoima osnovnih, master i doktorskih studija.
Fakultet održava intenzivnu saradnju sa brojnim stranim univerzitetima i institutima iz SAD, Velike Britanije, Rusije, Francuske, Italije, Grčke i mnogih drugih država i učestvuje u međunarodnim projektima.
Trenutno je na fakultetu zaposleno 130 nastavnika i saradnika.
Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to: Ekonomska analiza i politika, Marketing, Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment, Trgovinski menandžment i marketing, Finansije, bankarstvo i osiguranje, Turizam i hotelijerstvo, Statistika, informatika i kvantitativne finansije, Menadžment, Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina.
Cilj akademskih studija jeste osposobljavanje studenata za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća, i realizuju se na univerzitetima. Znanje koje stičemo na fakultetu pretpostavlja izučavanje materije koja nije direktno primenjiva u praksi i zahteva mnogo više vremena. Na fakultetu, studenti stiču obimno znanje (obimnije u odnosu na ono koje stiču na strukovnim studijama), a ozbiljniji naučni rad sledi na doktorskim studijama. Državni fakulteti iza sebe imaju tradicuju koja garantuje kvalitet. Kao veliku prednost državnih fakulteta treba istaći mogućnost školovanja iz budžeta pa je školovanje za dobre studente gotovo besplatno. Osim državne stipendije studentima su na raspolaganju mogućnost smeštaja u studentskim domovima, ishrane u studentskim menzama, kao i dobijanja drugih stipendija i kredita tokom studija. Ono što razlikuje državne fakultete od privatnih jeste i to što pokrivaju gotovo sva polja nauke dok se ovi drugi rukovode onim što je aktuelno na tržištu. Državne fakultete trenutno pohađa oko 200.000 studenata, od čega se gotovo polovina nalazi na Beogradskom univerzitetu.
Back to Top