Državni fakulteti Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Državni fakulteti Stari Grad
filoloski-fakultet-drzavni-fakulteti

Filološki fakultet Beograd

Beograd, Stari Grad, Studentski trg 3 011 2021682
Filološki fakultet u Beogradu je državni fakultet koji je 1960.
godine počeo da radi kao samostalna ustanova.
Budućim studentima ponuđeni su studijski programi, koji su pravljeni po uzoru na svetske i evropske sisteme.
Cilj fakulteta je formiranje visokostručnog kadra spremnog da odgovori na sve zadatke u oblasti visokoškolskog obrazovanja.
Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske.
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (4 godine) dele se na posebne katedre: Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom, Jezik, književnost, kultura, Bugarski, Opšta književnost sa teorijom književnosti, Ruski, Poljski, Češki, Slovački, Italijanski, Francuski, Španski, Rumunski, Nemački, Skandinavski, Engleski, Arapski, Turski, Japanski, Kineski, Albanski, Opšta lingvistika, Bibliotekarstvo i informatika, Grčki, Mađarski, Holandski i Ukrajinski.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE (1 godina): Na diplomskim studijama studenti stiču nova teorijska, praktična i stručna znanja, čime se dalje osposobljavaju za obavljanje različitih poslova u struci.
Nastavnim sadržajima master studija nadograđuju se znanja stečena na osnovnim akademskim studijama u odgovarajućim oblastima.
Studenti pohadjaju kurseve kojima specifikuju stečena znanja, a takođe stiču znanja o oblicima akademskog istraživačkog rada koja će primeniti prilikom izrade diplomskog akademskog rada.
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE (3 godine): jezik, književnost i kultura.
filozofski-fakultet-drzavni-fakulteti
Filozofski fakultet je najstariji fakultet u sklopu Univerziteta u Beogradu.
Osnovan je 1938.godine.
Danas su studijski programi ovog fakulteta zasnovani na najvišim svetskim standardima.
Nastava se odvija na tri nivoa: osnovne, master i doktorske akademske studije.
Na fakultetu studira oko 6.000 studenata na svim studijskim programima, svih nivoa.
Nastava se odvija u okviru 10 studijskih grupa: filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, andragogija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, arheologija i klasične nauke.
Neke od studijskih grupa imaju tradiciju dužu od jednog veka i poznate su i priznate u svetu.
Filozofski fakultet je danas ne samo mesto na kome se odvija nastava i razvija nauka već i mesto okupljanja studenata, mesto na kome se održavaju tribine i sportska takmičenja, na kome se promovišu nove knjige i održavaju stručni i naučni skupovi, mesto na kome se polemiše i na kome se razvijaju ideje.
Back to Top