Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos

Registruj se
Prijavi se

Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos

SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP

EUROSLEEP je specijalizovana ustanova za kompletno (funkcionalno) ispitivanje, dijagnostiku, konzervativno i hirurško lečenje otorinolaringoloških (ORL) oboljenja.

Jedan od problema o kojem se nerado, retko i malo razgovara izvan stručnih krugova, a koji se takođe sa uspehom otklanja u ovoj ustanovi internacionalnog karaktera, jeste i ronhopatija, odnosno hrkanje sa pauzama u disanju koje dovodi do smanjene koncentracije kiseonika u krvi, izaziva pojavu kratkih perioda buđenja čime se remeti san, a sve to uzrokuje dnevnu pospanost i hronični, iscrpljujući zamor.

Lekari:

- Dr Nada Novović, ORL specijalista, vlasnik ORL ordinacije Eurosleep

Konsultanti:

- Dr Svetislav Mitić, ORL specijalista Univerzitetske ORL Klinike iz Osla, Norveška
- Dr Dušan Bijelić, ORL specijalista, načelnik ORL Klinike VMA
- Prof.Dr Boris Kitanoski, ORL specijalista, neurootolog
- Prof.Dr Tomislav Marenović, anesteziolog
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 2
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 3
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 4
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 5
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 6
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA EUROSLEEP - 7

USLUGE

DIJAGNOSTIKA:
- Pregled specijaliste
- Pregled profesora
- Kontrolni pregled profesora
- Kontrolni pregled
- Tonalna audiometrija
- Timpanometrija
- Rinomanometrija
- Vestibulometrija-kalorični test
- UZ sinusa - slika A, B
- Prick inhalacioni alergijski testovi
- Ispiranje ušiju
- Aplikacija leka u uvo
- Tamponada nosa - prednja
- Tamponada nosa - zadnja
- Bris nosa
- Bris guše
- Bris uha
- AGR test, nivo dijagnostika sa registracijom poremećaja disanja u snu (sa prenoćištem u Centru)

KONZERVATIVNO LEČENjE
- Ordiniranje slušnih aparata
- Kućna poseta lekara specijaliste
- Kućna poseta medicinskog tehničara
- Usluge:
* Injekcije
* Precovanje
* Infuziona terapija
- Laboratorijske analize
- Inhalacije
- PH analiza - 1 preparat
- CPAP aparat

HIRURŠKO LEČENjE:
Uvo
- Manje hirurške intervencije
Nos
- Conhaplastika nosnih školjki – lokalna anestezija
- Koblator sistemom
- Funkcionalna i estetska hirurgija nosa
Grlo
- CAUP - (operacija hrkanja)
- Uvulopalatoplastica KOBLATOR sistemom
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 2
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 3
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 4
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 5
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 6
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - USLUGE ORDINACIJE EUROSLEEP - 7

RONHOPATIJA

Jedan od problema koji se sa uspehom otklanja u ovoj ustanovi internacionalnog karaktera, jeste i ronhopatija, odnosno hrkanje sa pauzama u disanju koje dovodi do smanjene koncentracije kiseonika u krvi, izaziva pojavu kratkih perioda buđenja čime se remeti san, a sve to uzrokuje dnevnu pospanost i hronični, iscrpljujući zamor.
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 2
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 3
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 4
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 7
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 8
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - RONHOPATIJA - EUROSLEEP - 9

KOBLATOR

Potpuno nova operativna tehnika kojom se zauvek otklanja hrkanje, aparat najnovije generacije, koji se primenjuje u svim Eurosleep klinikama.

Ono što je značajno kod koblator tehnike je da ona primenjuje niskofrekventne radiotalase zahvaljujući kojima se operacije izvode beskrvno, postoperativni tok je kraći, zarastanje rane je brže, a subjektivne smetnje znatno blaže.
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 2
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 3
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 4
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 5
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 6
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - KOBLATOR - EUROSLEEP - 7

HRKANJE KAO ZDRAVSTVENI PROBLEM

Hrkanje je veoma čest respiratorni simptom koji stvara brojne nevolje.Pojedinci hrču toliko jako da proizvode buku i do 80 decibela,što je jednako buci u saobraćaju,pa je supružnik -žrtva primoran da se iseli iz zajedničke spavaće sobe ,a katkad čak traži i razvod.Međutim, kod hrkanja nije samo problem zvučni fenomen.Osim što ometaju druge i
remete harmoniju u braku,osobe koje hrču najviše ugrožavaju svoje zdravlje.Te osobe se i same često bude jer se guše u snu,pa ustaju umorne i iscrpljene ,pospane preko dana,depresivne i nesposobne za rad.Epizode prestanka disanja u toku spavanja traju od 20 sek. pa do celog minuta.Svaki prestanak disanja se ubrzo završava naglim buđenjem i početkom spontanog disanja.

Osoba koja hrče u toku noći može da ne diše i do dva sata.Naime,hrkač u toku sna doživljava ozbiljne prekide disanja koji traju i do 59 sekundi.Za 7-8 sati sna zabeleži se i do 200 ovakvih prekida,koji sumarno, onemogućavaju čoveku da diše i do 120 minuta.Prekidi disanja u snu dovode do hipoksije u mozgu,zbog čega su ove osobe hronično
umorne i podložnije kardiovaskularnim problemima.Čak i ako ste budni samo par sati nakon prospavane noći,već dremate,nemate koncentraciju,osećate se umorno.U opasnosti ste da zaspite i za volanom.

Ovakve varijacije u disanju u toku spavanja dovode do velikog kolebanja u koncentraciji kiseonika u krvi koji je nophodan svim ćelijama.Takođe se svake noći pokreću mnogi nepovoljni kompenzatorni mehanizmi u organizmu i
umesto povoljnog relaksirajućeg efekta spavanja javljaju se brojna oštećenja na raznim sistemima organa.

Najznačajnije i najviše ispitivani su poremećaji kardiovaskularnog sistema(arterijska hipertenzija i koronarna bolest).
Kako navode naši eminentni kardiolozi,mnogi bolesnici sa arterijskom hipertenzijom ne mogu se uspešno lečiti ako postoji sleep apnea syndrom i njihova osnovna bolest dobija nepovoljan tok.Bolest krvnih sudova srca ,koja je u osnovi angine pectoris i infarkta miokarda, mnogo je češća kod onih bolesnika sa udruženim prekidima disanja u spavanju.

Procenjuje se da na planeti hrče oko 40% ljudi poznijih godina.
Uzroci hrkanja su različiti,od fizioloških poremećaja do gojaznosti.
- Kod odraslih obstrukcija nosnih hodnika usled deviranog nosnog septuma, uz hipertrofiju sluznice nosa izaziva hrkanje.Kod najvećeg broja pacijenata,nakon operacije-Septoplastike sa redukcijom hipertrofične sluznice nosa,hrkanje nestaje.Važno je napomenuti da ova grupa pacijenata nije imala prekomernu telesnu masu niti spušteno meko nepce i resicu( što su najčešći udruženi uzroci hrkanja uz već navedene).
- Polipoza nosa i paranazalnih šupljina.Hrkanje se rešava hirurškim uklanjanjem nevedenog uzroka.
- Kod dece najčešći uzrok hrkanja su uvećane tonzile i vegetacije.Nakon hirurškog lečenja ,deca više ne hrču,san je mirniji,bez čestih buđenja i disanja kroz usta.

Dijagnostika podrazumeva :
- specijalistički ORL pregled (koji uključuje i endoskopski pregled gornjih disajnih puteva).
- AGR(Apneagraphia)test kojim se registruje indeks težine bolesti(OSAHS)-AHI , zasićenje kiseonikom u toku spavanja, prosečan puls, nivo disajnog puta gde dolazi do prekida u disanju u toku spavanja,kao i tip sleep apnee(centalna, obstruktivna ).Test sa velikom preciznošću ,na osnovu registrovanih parametara,automatski svrstava
pacijenta u grupu sa( ili bez)potencijalnim kardio-pulmonalnim rizikom.To je veoma važno za blagovremenu preventivu ozbiljnih komplikacija OSAHS-Obstruktiv sleep apnea hypopnea syndrom-a.

Na osnovu rezultata testa indikuje se dalje lečenje-hirurško ili konzervativno.
Najčešći uzroci hrkanja odnosno sleep apnea sydroma su hronično zapušen nos ,odnosno veoma mlitavo i spušteno meko nepce i resica.
Dimitrija Tucovića 89 - Beograd - Zvezdara
011 7446665; 011 6413236; 060 3446665;
Pitaj ordinaciju EUROSLEEP
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zvezdara Dimitrija Tucovića 89 +381 11 7446665 +381 11 6413236 +381 60 3446665
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 2
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 3
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 4
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 5
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 6
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 7
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 8
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 9
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 10
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 11
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 12
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 13
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 14
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 15
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 16
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 17
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 18
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 19
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 20
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 21
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 22
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 23
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 24
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 25
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 27
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 28
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 29
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 30
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 31
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 32
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 33
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 34
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 35
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 36
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 37
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 38
Eurosleep Ordinacija za uho grlo nos - 39
Back to Top
Mirandre.com logo