4D Ultrazvuk

Registruj se
Prijavi se

4D Ultrazvuk

Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević

PREZENTACIJA FIRME
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 1
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 2
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 3
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 1
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 2
4D Ultrazvuk - ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 3

4D ULTRAZVUK

4D ULTRAZVUK

4D ultazvuk je nova ultrazvučna tehnologija koja podrazumeva trodimenzionalni prikaz u realnom vremenu. Rezultat su
žive slike - slike u realnom vremenu još nerođene bebe ili bilo kojeg unutrašnjeg organa.

Uobičajeno trajanje pregleda je od 20 do 40 minuta i ne zahteva neku specifičnu pripremu.

Primena 4D ultrazvuka ne nosi veći rizik za oštećenje ploda u odnosu na tradicionalni 2D ultrazvuk.

Upotreba 4D u kliničkoj praksi je gotovo neograničena.
Back to Top