Histeroskopija

Registruj se
Prijavi se

Histeroskopija

Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević

PREZENTACIJA FIRME
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 1
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 2
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 3
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 4
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 5
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 1
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 2
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 3
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 4
Histeroskopija - ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević - 5

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija je minimalno invazivna procedura, kojom se ispituje unutrašnjost materice, odnosno njena šupljina
(kavum) uz pomoć endoskopskog optičkog instrumenta – histeroskopa. Može biti dijagnostička ili terapijska.

Indikacije za primenu histeroskopije su:
polipi endometrijuma
postojanje submukoznih mioma
sumnja na postojanje pregrada u materičnoj šupljini
iregularna krvarenja
sumnja na postojanje priraslica u materičnoj šupljini (tzv sinehije)
sumnja na malignitet endometrijuma

Dijagnostička (office) histeroskopija traje samo nekoliko minuta, izvodi se ambulatno, ne zahteva nikakvu prethodnu
pripremu pacijenta ili anesteziju, čak ni lokalnu jer je potpuno bezbolna. U toku samo nekoliko minuta moguće je
sagledati oblik šupljne materice (kavuma), zidove materične duplje, ušća jajovoda i kanal grlića materice. Kroz mali
radni kanal moguće je uzeti i uzorak tkiva endometrijuma za histološku analizu.

U toku histroskopije, a nakon postavljanja dijganoze može se i terapijski delovati tj ukloniti polip ili miom, načiniti
resekcija postojeće pregrade ili ukloniti postojeće priraslice.
Back to Top