Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević

Registruj se
Prijavi se

Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR BILjANA ŽIVALjEVIĆ

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA Prim dr mr sci med Biljana Živaljević

Prim dr mr sci med Biljana Živaljević rođena je 04.02.1969 u Kruševcu.
Osnovnu i srednju školu završila u Kruševcu, a Medicinski fakultet je završila u Beogradu 1993 godine sa
prosečnom ocenom 9,39.

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položila 1998 godine sa odličnom ocenom, a magistarsku tezu sa
temom: "Faktori rizika za karcinom grlića materice" odbranila u Beogradu 1999 godine.

Zvanje Primarijusa stekla 2007 godine, Radila u Bolnici za ginekologiju i Akušerstvo KBC: „Dr Dragiša Mišović“ u
Beogradu od 1995 do maja 2012 godine, a nakon toga u svojoj privatnoj specijalističkoj ordinaciji dr BILjANA
ŽIVALJEVIĆ u Beogradu.

NAŠI SARADNICI

Dr Vesna Novicic, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Julijana Banovac, specijalista ginekologije i akušerstva - citolog
Dr Marija Obradović, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Dragan Kikanović, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Ivan Čukić, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr sci. med. Rajko Nikolić, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Saša Rakić, , specijalista ginekologije i akušerstva, uža specijalnost je endoskopija u ginekologiji i urogenitalne
operacije.
Dr Vladimir Radović, specijalista ginekologije i akušerstva

Babice u oedinaciji DR BILJANA ŽIVALJEVIĆ:
Brankica Jovanović,
Bojana Jovanović.

************************************************************
PREGLEDI I INTERVENCIJE
************************************************************

GINEKOLOŠKI ULTRAZVUČNI PREGLED

Ginekološki ultrazvuk je potrebno izvršiti kod svih žena koje imaju tegobe, tj. iregularnosti u menstrualnom ciklusu
(neuredna, obilna, produžena krvarenja). Takođe ovaj pregled je neophodno izvršiti jednom godišnje i kod zdrave
populacije žena u okviru redovnih ginekoloških pregleda, tj. kod žena koje nemaju nikakve tegobe.
Ova dijagnostička metoda nam pruža mogućnost da pregledamo matericu i jajnike i vidimo da li postoji bilo kakav
patološki nalaz na njima koji može da dovede do poremećaja u njihovom normalnom funkcionisanju (postojanje
benignih i malignih tumora). Ultrazvučne metode koje se primenjuju u dijagnostici u medicini, među njima i
ginekološki ultrazvuk, kao i ultrazvuk u trudnoći, su bezbolne i bez štetnih dejstava, zbog čega se mogu obavljati
neograničen broj puta.
UZ (ultrazvučni) pregled – ultrazvučni pregled vaginalnom sondom (sa praznom mokraćnom bešikom) kojom se vide
materica, jajnici, jajovodi, mala karlica. Pandam ovom pregledu može biti UZ pregled preko trbuha, abdominalnom
sondom sa punom mokraćnom bešikom, ali samo u slučaju ako devojka nije imala seksualno odnose (VIRGO
INTACTA ). Samo u toj slučaju UZ – pregled preko trbuha ima prednost u odnosu na UZ vaginalnom sondom. U
svakom drugom slučaju, vaginalna UZ sonda ima apsolutnu prednost u odnosu na UZ abdominalnu sondu, zbog bolje
rezolucije (vidljivosti) i jasnoće u sagledavanju organa male karlice i njihovih oboljenja.

------------------------------------------------------------

PAPANIKOLAU TEST U TRUDNOĆI

Trudnoća je stanje kada se može uzeti PAPA test, naravno do određene veličine trudnoće kada se grlić dobro vidi. Za
određeni broj žena jedini je period kada se javljaju na ginekološki pregled, pa predstavlja i jedino vrijeme kada se treba
uzeti PAPA test i učiniti kolposkopski pregled grlića materice.

Kada trudnica treba uraditi PAPA test?
Na prvom ginekološkom pregledu ukoliko do tada nije nikada radila PAPA test,
Kod klinički sumnjivog grlića koji se vidi pregledom spekulumom,
Kod neobjašnjenih krvarenja koja se pojavljuju u bilo kom stadijumu trudnoće,
Kod predhodno abnormalnog citološkog brisa (ASCUS, CIN I, CIN II)
Kod prisustva HPV promjene u brisu.

Koliko je čest karcinom grlića materice u trudnoći?
Karcinom grlića materice je najčešća maligna bolest koja se pojavljuje tokom reproduktivnog perioda.
Incidenca karcinoma grlića materice u trudnoći iznosi 0,3 do 1,6 na 1000 trudnoća.

------------------------------------------------------------

KOLPOSKOPIJA SA PAPA BRISOM - PREGLED GRLIĆA MATERICE

Kolposkopija je pregled grlića materice i vagine pod specijalnim mikroskopom (kolposkopom). Ovakav način pregleda
(pod uveličanjem) omogućava ginekologu da mnogo jasnije analizira površinu grlića materice i zidove vagine i uoči
eventualne sumnjive promene (ranice).

Neposredno pred kolposkopski pregled obavezno se radi bris po Papanikolau (Papa bris je bezbolni test) (ove dve
metode se idealno dopunjuju). Tačnost ove metode je između 60 - 85%, u kombinaciji s citologijom 98 - 99%. U
zavisnostu od izgleda i obima uočenih promena, kao i od rezultata Papa brisa, doktor će proceniti da li je neophodno
da se uzme deo tkiva (biopsija) i da se pošalje na histo-patološki pregled (HP).

Kolposkopski pregled uz uzimanje Papa brisa potrebno je raditi jednom godišnje, pod uslovom da je prethodna
kontrola bila u granicama normale. Prvi ovakav pregled (kolposkopija sa papa brisom) treba uraditi najkasnije 3 godine
posle prvog seksualnog odnosa, ali ne kasnije od 21. god. života.

U savremenoj ginekologiji opšte je potvrđena i prihvaćena sledeća konstatacija:redovne godišnje kolposkopske /Papa
kontrole omogućavaju otkrivanje premalignih i ranih malignih promena grlića materice (rak grlica materice), u fazi kada
su one potpuno izlečive manjom hirurškom intervencijom.

Zato ne zaboravite da je Kolposkopski pregled sa Papa brisom ujedno i potpuna preventiva za uspešno okrivanje raka
grlića materice.

------------------------------------------------------------

UZ U TRUDNOĆI

Trudnoću možemo podeliti u tri perioda, koja označavamo kao trimestri ili tromesečja.

Prvi trimestar traje do pune 15. nedelje trudnoće, a potrebno je napomenuti da se u ovom periodu odvija
organogeneza, odnosno u ovom periodu se stvaraju organi bebe.

Drugi trimester počinje od 16 I traje do 27 e nedelje i u tom period beba počinje da raste u duzinu I da dobija na
težini a treći od 28-40. nedelje trudnoće.

Ultrazvučni pregled u trudnoći nam omogućava sledeće:
ranu dijagnozu intrauterine trudnoće (jednoplodne ili viseplodne )
ranu dijagnozu vanmaterične trudnoće
ispitivanje morfologije ploda:
biometriju ploda: biometrijski parametri ukazuju na dinamiku rasta ploda i simetričnost pojedinih delova.

Praćenje rasta i razvoja ploda:
uvid uveličinu, građu i lokalizaciju posteljice
uvid u količinu i kvalitet plodove vode
uvid u građu pupčanika

Cevikometriju tj merenje dužine cervikalnog kanala čime se proverava kompetetnost grlića kao sastavni deo
invazivne prenatalne dijagnostike - amniocenteze, biopsije horionskih čupica, kordocenteze.

Takođe ultrazvuk je neophodan u proceni i nekih patoloških stanja kao što su:
spontani pobačaj i postajanje retoovulatnog ili retroplacentarnog hematoma
anomalija ploda
fetalnog hidropsa
nepravilnodti u količini plodove tečnosti

------------------------------------------------------------

GINEKOLOŠKI ULTRAZVUČNI PREGLED

Ginekološki ultrazvuk je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda odnosno ultrazvučni pregled ženskih
reproduktivnih organa, materice i jajnika.

Ginekološki ultrazvuk je potrebno izvršiti kod svih žena koje imaju tegobe, tj.iregularnosti u menstrualnom ciklusu
(neuredna, obilna, produžena krvarenja). Takođe ovaj pregled je neophodno izvršiti jednom godišnje i kod zdrave
populacije žena u okviru redovnih ginekoloških pregleda, tj. kod žena koje nemaju nikakve tegobe.

Ova dijagnostička metoda nam pruža mogućnost da pregledamo matericu i jajnike i vidimo da li postoji bilo kakav
patološki nalaz na njima koji može da dovede do poremećaja u njihovom normalnom funkcionisanju (postojanje
benignih i malignih tumora).

Ultrazvučne metode koje se primenjuju u dijagnostici u medicini, među njima i ginekološki ultrazvuk, kao i ultrazvuk u
trudnoći, su bezbolne i bez štetnih dejstava, zbog čega se mogu obavljati neograničen broj puta.

UZ (ultrazvučni) pregled – ultrazvučni pregled vaginalnom sondom (sa praznom mokraćnom bešikom) kojom se vide
materica, jajnici, jajovodi, mala karlica. Pandam ovom pregledu može biti UZ pregled preko trbuha, abdominalnom
sondom sa punom mokraćnom bešikom, ali samo u slučaju ako devojka nije imala seksualno odnose (VIRGO
INTACTA ). Samo u toj slučaju UZ – pregled preko trbuha ima prednost u odnosu na UZ vaginalnom sondom. U
svakom drugom slučaju, vaginalna UZ sonda ima apsolutnu prednost u odnosu na UZ abdominalnu sondu, zbog bolje
rezolucije (vidljivosti) i jasnoće u sagledavanju organa male karlice i njihovih oboljenja.

------------------------------------------------------------

ELASTOGRAFIJA DOJKE

Sve česšće se radi tzv Elastografija dojke. Sam pregled traje oko 10 minuta i nije potrebna posebna priprema
pacijenata.Poželjno je pregled uraditi u prvoj fazi cilusa (od 1-og do 14-og dana cilusa ) ali ako se napipa promena u
dojci, uoči crvenilo i bolnost, pregled treba uraditi ODMAH.

SAVETI

Samopregled dojke jednom mesečno od 20-te godine života
Svim ženama preko 20-te godine preporučuje se da urade klinički (palpatorni pregled dojki i ultrazvučni pregled
jednom godišnje. Tokom ovog pregleda osim tkiva dojke obavezno se pregledaju i obe pazušnje jame.)
Između 40-te i 45-te godine života uraditi prvu (baznu) mamografiju. Nakon toga se radi mamografija svake druge
godine uz redovne godišnje preglede i UZ dojki.
Mamografija se ne preporučuje pre 40-te godine života (izuzev u posebnim slučajevima) zbog izlaganja X-zracima i jer
je hormonski aktivno tkivo dojke veoma gusto i nepogodno za mamografsko snimanje.

UPUTSTVO ZA SAMOPREGLED DOJKE

I Faza: U Kupatilu
Pod tušem uz podignutu jednu ruku iznad glave kružnim pokretima prstiju sistematski opipati sve delove dojke. Ne
koristiti same vrhove prstiju već njihove završetke i pri pipanju obratiti posebnu pažnju na postojanje zadebljanja,
čvorića, tumora i slično. Desnu ruku upotrebiti za pregled leve dojke, a levu ruku za desnu dojku.

II Faza: Pred ogledalom
Postavite ruke na bokove i čvrsto ih pristikujući, pokušajte da zategnete grudne mišiće na kojima leže dojke.
Istovremeno u ogledalu tragajte za asimetričnim promenama na dojkama u smislu ispupčenja, ulegnuća, uvlačenja
kože ili bradavice. Lakše asimetrija u veličini dojki nije značajna jer je prisutna u najvećem broju žena.

III Faza: Pred ogledalom
Podižući polagano ruke iznad glave tragajte za napred navedenim promenama na dojkama, čije podizanje ruku
potencira promene na koži i bradavicama, pa postaju lakše uočljive.

IV Faza: Ležeći položaj
Da bi najbolje pregledali desnu dojku, legnite i postavite jastuk pod desnu lopaticu i istovremeno podignite desnu ruku
iznad glave. To omogućava da se dojka rasprostre po najvećoj površini grudnog koša, pa je najtanja i najlakša za
pregled. Ponoviti pregled i na drugoj strani.

V Faza: Ležeći položaj
Prilikom pipanja desne dojke koristite vrhove pstiju leve ruke, sa kružnim pokretima, počevši od periferije dojke prema
bradavici, najbolje kao kretanje kazaljke na satu. Obratite pažnju na ulegnuće i čvoriće. Zadebljanje tkiva na bazi
dojke u obliku ruba je normalna pojava. Ponovite pregled leve dojke sa desnom

VI Faza: Ležeći položaj
Na kraju pregleda nežno stisnite bradavice obe dojke, radi eventualnog otkrića iscedka ili sukrvice.

------------------------------------------------------------

ULTRAZVUČNI PREGLED DOJKE

Predstavlja jednostovan , bezbolan i neškodljiv pregled , sa velikom tačnošću se njime mogu otkriti patološke
promene i diferencirati maligne od benignih promena u dojci. Ukoliko postoji ikakva sumnja u prirodu nalaza,
dijagnostika se dopunjuje još i mamografskim pregledom.

Potom se zavisno od nalaza kliničkog pregleda hirurga, UZ i mamografije odlučuje o daljem postupku. Ukoliko je
promena u dojci suspektna na malignitet može se pod kontrolom ultrazvuka uraditi aspiracija (iglom se usisa deo
sadržaja) ili “core” biopsija (uzima se isečak tkiva iglom) i dobijeni sadržaj se šalje na analizu.

Na taj način se dobija citološki/histološki nalaz promene u dojci na osnovu koga hirurg odlučuje da li je potrebno
operativno lečenje ili samo češće redovne kontrole.

------------------------------------------------------------
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 2
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 3
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 4
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 5
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 6
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 7

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA DR BILjANA ŽIVALjEVIĆ

*************************************************
LEČENJE STERILITETA
*************************************************

CITOGENETSKE ANALIZE: BIOPSIJA HORIONSKIH ČUPICA, RANA AMNIOCENTEZA

Biopsija horionskih čupica (CVS) je prenatalni invazivni test test kojim se iz uzorka posteljicnog tkiva detektuju
hromozomske abnormalnosti ploda. Biopsijom horiona možemo detektovati skoro sve poremećaje autozomnih
hromozoma (sindromi Down, Patau, Edwards…), kao i seksualnih hromozoma (sindromi Turner, Klinefelter…) sa
sigurnošću od 99%. Može se izvoditi između 10. i 14. nedelje gestacije.

Indikacije za CVS kao i za ranu amniocentezu predstavljaju suspektan rani biohemijski skrining (double test),
povećana nuhalna translucenca, ultrazvučna sumnja na strukturne defekte udružene sa hromozomopatijama,
opterećena lična ili porodična anamneza. (postojanje obolelih u bližoj ili daljoj porodici oba supružnika, prethodna deca
rođena sa nekom od hromozomskih anomalija I sl).

Rizik spontanog pobačaja nakon CVS-a iznosi 0,8 %, ili 1/125. Ukoliko se CVS radi pre 10. nedelje trudnoće može
doći do posledica u smislu defekata šaka i stopala.

Tankom iglom se pod kontrolom ultrazvuka probija prednji trbušni zid majke, zid materice i iz posteljice (chorion
frondosum) uzima uzorak koji se šalje na ispitivanje.

Intervencija nije bolna ( pacijentkinje je opisuju kao neprijatnu) i traje nekoliko minuta.
Rezultati hromozomske analize posle biopsije horiona se dobijaju za za najviše 3 dana. To je ujedno i najveća
prednosti biopsije horiona ( CVS –a ) u odnosu na amniocentezu čiji se rezultati moraju čekati 2-3 nedelje. (sem ako
se ne radi PCR metoda )

U slučaju lošeg rezultata posle CVS –a, trudnoća se može završiti odmah sutradan, regularnom kiretažom koja se
izvodi ambulatno, dok u slučaju lošeg rezultata posle amnocenteze trudnoća se mora prekinuti znatno kasnije od 18
do 20 nedelje što zahteva ležanje u bolnici od nekoliko dana i najčešće bolniji i komplikovaniji postupak prekida
trudnoće.

------------------------------------------------------------

INTRAUTERINA INSEMINACIJA - IUI

Intrauterina inseminacija (IUI) sprovodi se kod parova kod kojih je pokazano:

Umereno smanjenje broja i pokretljivosti spermatozoida
Prisustvo antitela na spermatozoide
Kod žena sa blagim oblikom endometrioze
Kod žena sa lošim kvalitetom cervikalne sluzi
Kod parova sa nepoznatim uzrokom steriliteta

Uzimanje uzorka spermatozoida, za obradu u laboratoriji, vrši se istog dana kada se radi i inseminacija
Inseminacija je bezbolna intervencija, vrši se pomoću vrlo tankog katetera koji se plasira u kanal grlića materice, a
obrađeni spermatozoidi pomoću šprica ubacuju u matericu. Uspešnost postupka inseminacije zavisi od mnogo
faktora. Neki poznati faktori dokazano mogu smanjiti izglede za uspešnost. Pre svega, to su životna dob partnera, loš
kvalitet sperme ili jajašaca, ozbiljni slučajevi endometrioze ili teška oštećenja ili hronične upale jajovoda.

Zbog toga inseminacija kod nekih parova dovedi do začeća već nakon jedne procedure, nekima će biti potrebno više
procedura, a kod nekih uopšte neće doći do začeća. Ako ova metoda začeća nakon više pokušaja ne rezultira
trudnoćom, par se obično upućuje na druge metode vantelesne oplodnje.

------------------------------------------------------------

HYCOSY - HISTEROSALPINGO KONTRASNA SONOGRAFIJA ILI ULTRAZVUČNI HSG

Kome se preporučuje?
Ženama ispod 35 godina, koje posle godinu dana redovnih seksualnih odnosa nisu ostale trudne
Ženama iznad 35 godina, koje posle 6 meseci redovnih seksualnih odnosa nisu ostale trudne.
Ovu intervenciu treba raditi obično 7.-10. dana računajući od prvog dana poslednje menstruacije (u tom periodu žena
sigurno nije trudna).

Kako se izvodi?
U matericu se ubacuje vrlo tanak kateter kroz koji se ubrizgava sterilni fiziološki rastvor, zagrejan na temperaturu
tela. Pod kontrolom ultrazvuka prati se tok tečnosti kroz šupljinu materice, jajovode i izlivanje iz jajovoda u trbušnu
duplju tj. Douglasov prostor.

*************************************************
INTERVENCIJE LASEROM
*************************************************

LASER VAPORIZACIJA GRLIĆA

Predstavlja intervenciju koju je potrebno uraditi ukoliko je HP nalazom potrvđeno postojanje virusne infekcije na
grliću. Intervencija je bezbolna, traje nekoliko minuta i ne zahteva posebno pripremu pacijentkinje Intervenciju je
najbolje uraditi posle menstrualnog krvavljenja.
Posle intervecije je potrebno ispoštovati higijensko dijetetski režim koji je predložen.

------------------------------------------------------------
LASER VAPORIZACIJA KONDILOMATOZNIH PROMENA NA VULVIU VAGINI I NA GRLIĆU

Ukoliko je postavljena dijagnoza postojanja virusne infekcije u genitalnoj regiji postrebno je uraditi uklanjanje istih a
najbezbolniji, najsavremeniji i najkomforniji način je laserska vaporizacija. Ponekada je neophodno kombinovati
LOOP ekciziju i lasersku vaporizaciju ali su to retki i uglavnom zapušteni slučajevi.

Intervenvcija se takođe radi nakon ciklusa, u lokalnoj sprej ili infiltacionoj anesteziji. Nije potrebna posebna prethodna
priprema pacijentkinje, a dužina intervencije zavisi od rasprostraljenosti kondilomatoznih promena. Može trajati par
minuta do 20minuta.

Vrlo je bitno istovremeno lečenje oba partnera jer samo na taj način možemo iskoreniti virusnu infekciju izazvanu
humanim papiloma virusima. Takođe je neophodno pridržavati se higijensko dijetetskog režima nakon intervencije.

Laser danas predstavlja suverenu i najnapredniju tehniku u tretmanu promena na grliću materice, vagine i vulve, jer se
lako izvodi, veoma je precizan, ne stvara nekrozu okolnog zdravog tkiva. Dubina vaporizacije se može lako
kontrolisati, a nova sluzokoža se obnavlja u roku od 3 nedelje.

------------------------------------------------------------

FEMILIFT - LASERSKA REJUVENIZACIJA VAGINE

Nova metoda u tretmanu stres inkontinencije urina, suvoće vagine i bolnih seksualnih odnosa.

Prednosti ove metode su što se radi u ambulatnim uslovima, nema ograničenja za godine pacijentkinja, potpuno je
neškodljiva i bezbolna. Potrebno je uraditi dva do tri tretmana radi postizanja potpunog učinka. Drugi tretman se radi
mesec dana nakon prvog, a treći tek za 6 meseci.

Ovim tretmanom se stimuliše sinteza kolagena u podsluzokožnom sloju čime se ojačavaju zidovi vagine koji daju
potporu genitalnim organima. Ova metoda ne isključuje i druge metode koje se koriste u lečenju stres urinarne
inkontinencije.

Laserska rejuvenizacija vagine je efikasna, bezbolna, neinvazivna metoda koje daje odllične rezultate u
lečenju stres inkontinencije urina, sindoma "opuštene vagine" kao i resavanju problema bolnih seksualnih odnosa
pouzrokavanim najčešće vulvo vaginlnom atrofijom.

------------------------------------------------------------
*************************************************
OSTALE INTERVENCIJE
*************************************************
BIOPSIJA GRLIĆA - LOOP EKCIZIJA GRLIĆA

Biopsija grlića je intervencija koju je potrebno uraditi radi postavljanja HP dijgnoze a kada posumljamo na premalignu
ili malignu promene na grliću . Takođe i suspektan PAPA test je indikacija za biopsiju grlića Klasična biopsija grlića
danas je zamenjena intervencijom koja se zove LOOP ekcizija promene na grliću i konačnu histopatološku
dijganozu možemo imati u naredna 3 do 4 dana od intervencije.

Intervenija se radi neposredno nakon ciklusa, traje par minuta , može se raditi bez anestezije ili u lokalnoj anasteziji.
Nakon intervencije potrebno je poštovati higijensko dijetetski režim koji predloži lekar.

------------------------------------------------------------

KONIZACIJA GRLIĆA

Konizacija grlića je intervencija koja se radi da bi se ukolnile premaligne ili maligne promene na grliću. ( LSIL I HSIL
promene ) Ova intervencija je opsežnija od LOOP ekcizije i vrlo je bitno da nam PATOLOG u HP nalazu potvdi da je
promena odstranjena u celosti i da su ivice
resekcije u“ zdravo“.Samo tada možemo biti sigurni da je intervencija uspešno urađena mada i to ne isključuje
redovne kontrole kako ginekolog nalaže. Intervenciju je potrebno uraditi nakon ciklusa, u lokalnoj anesteziji ili
analgosedaciji. Traje nekoliko minuta.Klasična konizacija je zamenjena savremenijom metodom tj konizacijom
radiohiruškim nožem. U slučaju obilnijeg krvarenja potrebno je plasirati hemostatske šavove.

------------------------------------------------------------

LEGALNI PREKID TRUDNOĆE

Ukoliko pacijentkinja ipak odluči da prekine trudnoću, ova intervencija se može uraditi od 5 do 9 te nedelje gestacije.
Kako je ova intervencija psihički teška za pacijentkinju i njenog partnera pokušali smo da moguće kompilkacije
svedemo na minumum tako što koristimo savremene metode. Naime dilataciju cerviklanog kanala radimo
Gynedilom, vakum dilatatorom za jednokratnu upotrebu a ne metalnim dilatatorima, a nakon toga se učini vakum
aspiracija bez upotrebe metalnih instrumenata i kirete. Na ovaj način smo mogučnost povrede materice u toku
intervencije izbegli jer se ne koriste metalni već plastični intrumenti za jednokratnu upotrebu.

------------------------------------------------------------

POLIPEKTOMIJA I EKSPLORATIVNA KIRETAŽA MATERIČNE DUPLJE

Ukoliko postoji polip u cerviklanom kanalu potebno je da se ukloni i isti pošalje na HP pregled. Intervencija traje
kratko, radi se sa anestezijom ili bez nje. Eksplorativna kiretaža materične duplje je intervencija koja se radi u
dijagnostičke ili terapijske svrhe.

Indikacije za ovu intervenciju su produžena i iregularna , obilna krvarenja, UZ dijagnostikovano zadebljane
endometrijuma i sumnja na malignitet materične sluzokože .

Intervencija se izvodi u lokalnoj anestezji ili kratkotrajnoj IV analgosedaciji i dobijeni materijal se obavezno šalje na
HP pregled Intervencija traje nekoliko minuta i posle intervencije pacijentkinja još neko vreme ostaje u ordinaciji.
Za ovu intervenciju je neohodno imati KRVNU GRUPU I poželjno je imati sveže analize krvne slike i biohemije.

------------------------------------------------------------

HISTEROSKOPIJA

Histeroskopija je minimalno invazivna procedura, kojom se ispituje unutrašnjost materice, odnosno njena šupljina
(kavum) uz pomoć endoskopskog optičkog instrumenta – histeroskopa. Može biti dijagnostička ili terapijska.

Indikacije za primenu histeroskopije su:
polipi endometrijuma
postojanje submukoznih mioma
sumnja na postojanje pregrada u materičnoj šupljini
iregularna krvarenja
sumnja na postojanje priraslica u materičnoj šupljini (tzv sinehije)
sumnja na malignitet endometrijuma

Dijagnostička (office) histeroskopija traje samo nekoliko minuta, izvodi se ambulatno, ne zahteva nikakvu prethodnu
pripremu pacijenta ili anesteziju, čak ni lokalnu jer je potpuno bezbolna. U toku samo nekoliko minuta moguće je
sagledati oblik šupljne materice (kavuma), zidove materične duplje, ušća jajovoda i kanal grlića materice. Kroz mali
radni kanal moguće je uzeti i uzorak tkiva endometrijuma za histološku analizu.

U toku histroskopije, a nakon postavljanja dijganoze može se i terapijski delovati tj ukloniti polip ili miom, načiniti
resekcija postojeće pregrade ili ukloniti postojeće priraslice.

------------------------------------------------------------

INCIZIJA I MARSUPIELIZACIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE

Apces Bartolinijeve žlezde se obično javlja jednostrano, praćen je otokom i bolom, vrlo često uz povišenu
temperaturu. Ono što pacijentkinjama najviše smeta je bol i otok toliko pa ponekad ne mogu normalno da hodaju.

Nakon adekvatne pripreme načini se incizija skalpelom u dužini od oko 1 do 2 cm ui evakuiše sdražaj koji je
obično gnoj. Nakon incizije uradti adekvatnu taoletu , po potrebi plairati dren i taoletu ponavljati svakodnevno.
Obavezno uključuti dvojnu antibiotski terapiju.

Ukoliko se apces Bartolinijeve žlezde ponavlja (vise os tri puta za godinu dana) potrebno je uraditi Marsupijalizaciju.
Marsupijalizacija je hirurški postupak lečenja upale Bartolinijeve žlezde. Šupljina, odnosno cista se ispiraju rastvorom
hidrogena i povidona u cilju čišćenja, a onda se ivica rane šije sa zidom ciste, što znači da je prirodni otvor žlezde
sada trajno (kada prođe zapaljenje) proširen, odnosno žlezda se prazni u kontinuitetu.

------------------------------------------------------------

EKSTRAKCIJA I APLIKACIJA INTRAUTERINOG ULOŠKA (SPIRALE)

Aplikacija spirale je jednostavna intervencija koja se izvodi pri kraju menstraulnog krvarenja tj. 4 ili 5 og dana ciklusa.
Bezbolna je, kratko traje i nakon aplikacije spirale položaj iste se proveri UZ pregledom.

Ekstrakcija spirale je takodje jednostavna intervencija kojom se u jednom potezu povlačeći za konac spirale, ista
ekstrahuje. Nekada je potrebno nakon ekstrakcije spirale uraditi i eksplorativnu kiretažu materične duplje ako se
posumlja ma malignitet materične sluznice ili ako postoji produžemo krvarenje iz materice.

Ponekada se u istom aktu može uraditi I ekstrakcija već postojeće i aplikacija nove spirale. Intrauterini uložak
(spirala) se najčešće koristi u kontraceptivne svrhe ali poslednjih godina na tržistu potstoji i progesteronska spirala
koja je koristi pre svega u terapijske svrhe.( regulisanje obilnih menstrualnih krvarenja, prevencija nastanka polipa ili
hiperplazije endometrijuma i sl.)

------------------------------------------------------------

KONTRACEPCIJA

Pod kontracepcijom se podrazumeva skup mera, postupaka i metoda kojima se postiže sprečavanje neželjene
trudnoće. Svaka kontraceptivna metoda ili sredstvo treba da ispuni nekoliko uslova:
da bude efikasna
da ne remeti normalan seksualni odnos
da je neškodljiva, jeftina i pristupačna
da je jednostavna za upotrebu

Kontracepciju treba koristiti od početka seksualne aktivnosti do menopauze , naravno sa pauzom u toku planiranja
začeća. Najčešće korišćene kontraceptivne metode:
1. Lokalna kontracepcija: Prezervativ (kondom), Lokalna spermacidna sredstva
2. Barijarne metode: Cervikalna kapa, Dijafragma
3. Hormonalna kontracepcija: Kontraceptivne pilule, Kontraceptivni prsten
4. Intrauterina komntracepcija: Mehanička spirala (brakarna , srebrna spirala), Hormonska spirala (progesteronska)
5. Sterilizacija
------------------------------------------------------------

MENOPAUZA

Menopauza je prirodni biološki događaj, a ne bolest. Javlja se, u proseku, oko 51. godine ali to varira i zavisi od
ukupnog zdravlja žene, genetike, uslova života. To je višegodišnji proces koji donosi mnogo hormonskih, fizičkih pa i
emocionalnih i psiholoških promena.

Suština ovog procesa je da se smanjuje (pa i potpuno prestaje) lučenje tzv. ženskih hormona (estrogena i
progesterona) i to ima vrlo značajan efekat na fizičko i psihičko zdravlje žene. Neke žene smatraju da je menopauza i
gubitak menstruacije kraj njihove ženstvenosti i seksualnosti i to može biti okidač za mnoge psihološke probleme.

Fizički simptomi menopauze uključuju "nalete vrućine", glavobolje, vrtoglavice, drhtavicu, i bolove u zglobovima.
Dugoročni efekat opadanja nivoa estrogena je osteoporoza (porozne i krte kosti). Nalet vrućine je verovatno
najpoznatiji simptom. Opisan je kao iznenadni talas vrućine iz stomaka na gore. Žena može pocrveneti i preznojiti se,
kada nalet prođe može se osećati jeza i drhtavica. Naleti mogu trajati od nekoliko sekundi do pola sata i mogu se
događati nekoliko ili mnogo puta dnevno. Takođe, mogu se događati i noću i time izazivati nesanicu. Neugodnosti
menopauze leče se estrogenskom terapijom obavezno pod nadzorom lekara.

------------------------------------------------------------
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 2
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 3
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 4
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 5
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 6
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA BILjANA ŽIVALjEVIĆ - 7
Kumanovska 23 - Beograd - Vračar
011 4075839; 011 3863716; 011 3863577;
Pitaj ordinaciju dr BILjANA ŽIVALjEVIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ginekološka ordinacija dr Biljana Živaljević
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 2
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 3
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 4
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 5
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 6
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 7
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 8
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 9
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 10
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 11
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 12
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 13
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 14
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 15
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 16
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 17
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 18
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 19
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 20
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 21
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 22
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 23
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 24
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 25
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 26
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 27
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 28
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 29
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 30
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 31
Ginekološka ordinacija Biljana Živaljević - 32
Back to Top
Mirandre.com logo