Ginekološka ordinacija Jurišić

Registruj se
Prijavi se

Ginekološka ordinacija Jurišić

GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA ORDINACIJA JURIŠIĆ

**************************************************************************************
Poštovani pacijenti, od 30. 1. 2017. možete nas naći na novoj lokaciji u ulici Dimitrija Tucovića 32, prvi sprat.
Broj telefona i faksa neće se menjati.

**************************************************************************************
KOMPLETNE USLUGE IZ OBLASTI GINEKOLOGIJE, GINEKOLOŠKE ONKOLOGIJE
I RANE DIJAGNOSTIKE GENETSKIH ANOMALIJA PLODA


- Ultrazvučna dijagnostika
- Rana detekcija promena na grliću materice primenom videokolposkopije
- Papanikolau test
- Kardiotokografija
- Dijagnostika genetskih anomalija ploda i pola

Specijalistička ginekološka ordinacija "Jurišić" osnovana je 2004. godine.
Vlasnik ordinacije je Dr Žaklina Jurišić, specijalista ginekologije i akušerstva.

KONSULTANTI:
Prim Dr Dragan Jeremić
Dr Dobrivoje Smiljković
Prof Dr Ida Jovanović
Prof Dr Zoran Džamić
Dr Željko Smoljanić
Dr Ivana Jovanović Stavrić
Dr Dejan Dinić

.
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 2
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 3
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 4
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 5
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 6
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 7

USLUGE U GINEKOLOŠKOJ ORDINACIJI JURIŠIĆ

4D ULTRAZVUK

Ultrazvučni pregledi obavljaju se na 4D ultrazvučnom aparatu ACCUVIX XQ firme Medison. 4D ultrazvuk se
primenjuje u perinatologiji odnosno za praćenje trudnoće. Primenom 4D ultrazvuka prati se razvoj ploda od ranog
perioda implantacije, analiza morfologije u prvom tromesečju, razvijanje ploda u drugom tromesečju kao i razvoj i
ponašanje fetusa u trećem tromesečju trudnoće. Zbog visoke rezolucije slike 4D ultrazvuk omogućava otkrivanje i
analizu razvojnih anomalija ploda.

3D ULTRAZVUK

3D ultrazvuk u ginekologiji se primenjuje za analizu morfologije genitalnih organa. Njegova primena omogućava
neinvazivnu dijagnostiku urođenih anomalija materice. Za precizno odredjivanje tipa anomalije koristi se posebna
tehnika koja se zove 3DXI Multislice gde se struktura genitalnih organa analizira na serijskim presecima od po 0,5
mm, slično kao na skeneru ili magnetnoj rezonanci. 3D kolor Doppler ultrazvuk se primenjuje i za otkrivanje i
ispitivanje tumora na genitalnim organima. Pored analize morfologije, ispituju se i krvni sudovi u samom tumoru i na
taj način procenjuje rizik za malignitet.

4D ULTRAZVUK U PRVOM TRIMESTRU

U prvom tromesečju trudnoće ultrazvukom se utvrđuje lokalizacija trudnoće, srčana radnja embriona, a primenom 3D i
4D ultrazvuka analizira se morfologija embriona, pupčanika i žumančane kesice. U ovom periodu trudnoće mogu se
otkriti poremećaji u razvoju trbušnog zida ploda.

GENETSKE ANALIZE U PRVOM TRIMESTRU

U slučaju povećanog rizika, kao i u slučaju kada je pacijentkinja starija od 35 godina, radi se genetska analiza kojom
se određuje kariotip ploda. Genetska analiza i određivanje kariotipa i pola ploda može se uraditi najranije sa 9,5
nedelja trudnoće pa do 19 nedelja trudnoće primenom biopsije horionskih resica odnosno biopsije posteljice. U periodu
od 16 - 18. nedelje trudnoće genetska analiza može se raditi i iz plodove vode - amniocentezom.

VRATNA BRAZDA U 12oj NEDELJI

U 12. nedelji trudnoće analizira se kompletan razvoj ploda i meri njegova veličina. U okviru pregleda ispituje se
morfologija svih vitalnih organa kako u 2D tako i u 4D tehnici. Određuje se frekvencija srčane radnje koja je jedan od
parametara u takozvanom genetskom ultrazvučnom pregledu. Takođe se meri i debljina vratnog rasvetljenja (vratne
brazde ploda). Kada je vratna brazda zadebljala, ona predstavlja jedan od parametara koji upućuje na moguće
genetske anomalije ploda. U okviru pregleda ispituje se i lokalizacija posteljice, kao i protok krvi kroz glavne uterusne
krvne sudove. Nakon ultrazvučnog pregleda pacijent se upućuje da uradi hormonski Double test iz krvi, koji
predstavlja deo ispitivanja u proceni rizika za genetske anomalije ploda. Po završenom ispitivanju određuje se, na
osnovu svih ultrazvučnih i hormonskih parametara, rizik za genetske anomalije.
.
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 2
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 3
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 4
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 5
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 6
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 7

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ

4D ULTRAZVUK U DRUGOM TRIMESTRU

Tokom drugog tromesečja primenom ultrazvuka ispituje se rast i razvoj ploda. U ovom periodu trudnoće otkrivaju se
razvojne anomalije ploda odnosno njegovih vitalnih organa.

GENETSKA ISPITIVANJA U DRUGOM TRIMESTRU

U drugom trimestru do 19. nedelje trudnoće se odredjuju biometrijski parametri i debljina vratne brazde koji ukazuju na
potencijalni rizik za genetske anomalije ploda. U sklopu ovog pregleda trudnica se upućuje da uradi i biohemijski
Triple test iz krvi na osnovu kog se takođe procenjuje rizik za genetske anomalije. Ako trudnica nije radila genetski
ultrazvuči pregled sa 12 nedelja trudnoće i Double test, poželjno je da se detaljan ultrazvučni pregled i Triple test
urade sa 16-17 nedelja, kako bi se u slučaju povećanog rizika mogle uraditi genetske analize - biopsija poseteljice ili
amniocenteza.
Fetalna ehokardiografija
Drugi trimestar trudnoće je i period kada se radi fetalna ehokardiografija da bi se isključile anomalije na srcu fetusa.

KOLOR DOPLER ULTRAZVUK U DRUGOM TRIMESTRU

Tokom drugog trimestra se ispituje protok krvi kroz najvažnije krvne sudove fetusa da bi se na vreme uočili
poremećaji u cirkulaciji ploda. Primenom kolor Doppler ultrazvuka analizira se i protok krvi u krvnim sudovima
materice da bi se na vreme otkrili poremećaji koji mogu da ukazuju da će kod trudnice nastupiti povećanje krvnog
pritiska.

4D ULTRAZVUK U TREĆEM TRIMESTRU

Tokom trećeg tromesečja trudnoće u okviru ultrazvučnog pregleda prati se razvoj i rast fetusa merenjem biometrijskih
parametara (obima i prečnika glave, abdomena, dugih kostiju ekstremiteta). Meri se debljina i zrelost posteljice
(ukazuje na dijabetes u trudnoći ili prevremeno sterenje posteljice kod pušenja u trudnoći).
4D ultrazvukom se u trećem tromesečju trudnoće prati fetalno ponašanje i aktivnost u materici. Analizira se fetalna
morfologija i otkrivaju razvojne anomalije koje se mogu javiti u ovom periodu.

KOLOR DOPLER ULTRAZVUK U TREĆEM TRIMESTRU

Analiziraju se hemodinamski parametri u arterijskim krvnim sudovima fetusa (cirkulacija u glavi, pupčaniku, fetalnoj
aorti, bubrezima, srcu) i u venskim krvnim sudovima. Takođe se ispituju i krvni sudovi materice. Izmereni parametri
mogu da ukažu na pojavu hipertenzije u trudnoći, kao i na neadekvatno snabdevanje fetusa kiseonikom, i veoma su
važni u kontroli trudnoća sa visokim rizikom.
.
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 2
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 3
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 7
Ginekološka ordinacija Jurišić - GINEKOLOŠKA ORDINACIJA JURIŠIĆ - 9
Dimitrija Tucovića 32 - Beograd - Zvezdara
011 3088642; 065 2703930;
Pitaj ordinaciju JURIŠIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ginekološka ordinacija Jurišić
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zvezdara Dimitrija Tucovića 32 prvi sprat +381 11 3088642 +381 65 2703930
Ginekološka ordinacija Jurišić - 11
Ginekološka ordinacija Jurišić - 2
Ginekološka ordinacija Jurišić - 5
Ginekološka ordinacija Jurišić - 12
Ginekološka ordinacija Jurišić - 10
Ginekološka ordinacija Jurišić - 15
Ginekološka ordinacija Jurišić - 4
Ginekološka ordinacija Jurišić - 9
Ginekološka ordinacija Jurišić - 14
Ginekološka ordinacija Jurišić - 48
Ginekološka ordinacija Jurišić - 16
Ginekološka ordinacija Jurišić - 17
Ginekološka ordinacija Jurišić - 18
Ginekološka ordinacija Jurišić - 46
Ginekološka ordinacija Jurišić - 3
Ginekološka ordinacija Jurišić - 23
Ginekološka ordinacija Jurišić - 43
Ginekološka ordinacija Jurišić - 45
Ginekološka ordinacija Jurišić - 25
Ginekološka ordinacija Jurišić - 27
Ginekološka ordinacija Jurišić - 28
Ginekološka ordinacija Jurišić - 29
Ginekološka ordinacija Jurišić - 26
Ginekološka ordinacija Jurišić - 31
Ginekološka ordinacija Jurišić - 32
Ginekološka ordinacija Jurišić - 50
Ginekološka ordinacija Jurišić - 49
Ginekološka ordinacija Jurišić - 51
Ginekološka ordinacija Jurišić - 30
Back to Top
Mirandre.com logo