HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE

Registruj se
Prijavi se

HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE

Hemiprodukt boje i lakovi

PREZENTACIJA FIRME
HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE - Hemiprodukt boje i lakovi - 2
HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE - Hemiprodukt boje i lakovi - 2

HEMIAKRIL BOJA ZA BETON I FASADE

Namena: Za bojenje i dugotrajnu zaštitu fasada.

Sastav: Uvozne akrilatne smole koje stvaraju polimerni film otporan na vodu, UV zračenje, alkalije i atmosferske
polutante, kvalitetni uvozni pigmenti postojani na UV zračenje, punioci, aditivi.

Osobine: Hemiakril Fasadna Boja predstavlja visokokvalitetni premaz za zaštitu i dekoraciju fasada i spoljašnjih
zidova, razredljiv vodom. Polimerni film na bazi akrilatnih smola i kvalitetni pigmenti obezbeđuju postojanost akrilne
fasadne boje na atmosferske uticaje, vodu i UV zračenje, kao i na hemijske polutante iz vazduha. Pored toga,
Hemiakril fasadna boja postiže odličnu mehaničku otpornost.

Viskozitet: Fasadna Boja predstavlja gustu, tiksotropnu masu, čiji se viskozitet smanjuje i prilagođava upotrebnom,
mehaničkim mešanjem i dodavanjem vode po proizvođačkoj specifikaciji.

Razređivanje: Razređuje se vodom po potrebi do 10 % u odnosu na masu boje.

Boja: Po ton karti ili specijalna porudžbina po uzorku naručioca.

Miris: Bez mirisa, do blagog mirisa koji potiče od akrilatnih smola.
Back to Top