HEMIDUR ZAVRŠNI

Registruj se
Prijavi se

HEMIDUR ZAVRŠNI

Hemiprodukt boje i lakovi

PREZENTACIJA FIRME
HEMIDUR ZAVRŠNI - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIDUR ZAVRŠNI - Hemiprodukt boje i lakovi - 2
HEMIDUR ZAVRŠNI - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIDUR ZAVRŠNI - Hemiprodukt boje i lakovi - 2

HEMIDUR ZAVRŠNI

Proizvođač:Hemiprodukt doo Novi Sad,ul.Masarikova br.1, Srbija.
Komponenta A je pigmentirana , a komponenta B bezbojna.
Namena: Namenjen je za antikorozionu zaštitu čeličnih površina izloženih uticaju vlage, hemijskih supstanci, agresivne
industrijske sredine, kao što su čelične konstrukcije, silosi, vagoni, cisterne i razne vrste mašina.
Sastav:HEMIDUR M emajl 2K je dvokomponentni premaz na bazi akrilnih-izocijanatnih smola,kvalitetnih pigmenata i
organskih rastvarača. Komponenta A je pigmentirana , a komponenta B bezbojna.
Priprema i način nanošenja:Nanosi se kao završni premaz u sistemu Hemipox osnovnim 2K , Hemipox Zn-prah,
ili,Hemidur M osnovnim 2K. Odlikuje se izuzetno dobrom postojanošću i tvrdoćom. Metalna površina mora biti suva,
čista,odmašcena , produkti korozije otklonjeni peskarenjem. Osnovni premaz mora biti suv i čist. Površina osnovnog
premaza može se blago prebrusiti.
Pomeša se komponenta A i B u odnosu 2:1 težinski, i razredi HEMIDUR razredjivačem 5 do 15 % zavisno od načina
nanošenja. Ova smesa mora se potrošiti u roku od 4 h. Nanose se u debljini 40-60 mikrona suvog filma, 1-2 sloja.
Temperatura nanošenja: +10 do +35oC.
Temperatura podloge: mora biti najmanje 3 oC iznad tačke rose, relativna vlažnost vazduha max 70%.
Back to Top