HEMIFAS DISPERZIJA

Registruj se
Prijavi se

HEMIFAS DISPERZIJA

Hemiprodukt boje i lakovi

PREZENTACIJA FIRME
HEMIFAS DISPERZIJA - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIFAS DISPERZIJA - Hemiprodukt boje i lakovi - 2
HEMIFAS DISPERZIJA - Hemiprodukt boje i lakovi - 1
HEMIFAS DISPERZIJA - Hemiprodukt boje i lakovi - 2

HEMIFAS DISPERZIJA

Namena: koristi se za bojenje i dekoraciju spoljašnjih zidova, površina od betona, produženog maltera, salonita i sl.

Sastav: akrilna i disperziona veziva, pigmenti, punioci i aditivi.

Boja: bela i druge boje po ton karti i želji kupca.

Suve materije: 65 sa odsutapnjem od 5%

Viskozitet: gusta, tiksotropna masa

Priprema: razređuje se vodom do 10% zavisno od načina nanošenja.

Nanošenje: nanosi se valjkom, četkom i prskanjem pri temperaturi 5-30C, na površinu prethodno namazanu HEMIFAS
PODLOGOM.

Izdašnost: sa 1kg HEMIFASA može se u 2 premaza obojiti 3-4 m2.

Pokrivnost: 180g/m2 pri debljini mokrog filma od 125mikrona
Back to Top