Imunologija Niš

Registruj se
Prijavi se
Imunologija Niš
poliklinika-bocokic-imunologija
IMUNOLOGIJA BEOGRAD POLIKLINIKA BOCOKIĆ Imunolog je lekar koji ispituje stanje imunog sistema, njegovu funkciju, ili poremećaj i zahvaljujući tome pomaže organizmu da se korišćenjem sopstvene snage izleči.
Imunologija obuhvata široku lepezu biomedicinskih nauka koje izučavaju sve aspekte imunološkog sistema kod živih organizama. Izmedju ostalog, izučava fiziološko funkcionisanje imunskog sistema kod zdravih i bolesnih organizama; probleme koje uzrokuju imunološki poremećaji. Imunološki poremećaji izazivaju autonomne bolesti, preosetljivost, nedostatak imuniteta, odbacivanje presadjenih organa. Antitela su proteini koje produkuje imuni sistem kao odgovor na prisustvo stranih proteina ili drugih molekula u organizmu. Normalno, imuni sistem je sposoban da prepozna i ignoriše sopstvene ćelije i njihove komponente i ne reaguje na bezopasne supstance iz okoline, kao što je, na primer, hrana. Ponekad, medjutim, imuni sistem ne uspeva da prepozna, jedan ili više, ćelijskih konstituenata kao sopstvene i dolazi do produkcije auto antitela. Ova antitela napadaju sopstvene ćelije, tkiva i organe i dovode do inflamacije i oštecćenja. Imunitet je ključ svih bolesti, i samim tim čuvajmo naš imunološki sistem.
Back to Top