Imunologija Beograd

Registruj se
Prijavi se
Imunologija Beograd
Svi znamo da je imunološki sistem izuzetno bitan za naše zdravlje, ali malo ko zna šta sve može da prouzrokuje loš imunološki sistem.
Upravo zato, izuzetno je bitno da ukoliko imate zdravstvenih problema, pronadjete adekvatnog imunologa u Beogradu, koji će znati da Vas usmeri u pravom pravcu.
Beograd Vam ne može ponuditi mnogo privatnih imunoloških ordinacija, ali to Vas ne sme sprečiti da posetite specijalistu imonologije i da počnete da radite na poboljšanju svog imunološkog sistema.
inep-laboratorija-imunologija
IMUNOLOGIJA BEOGRAD INEP LABORATORIJA Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Instituta odvija se u okviru bioloških, hemijskih, medicinskih i fizičko-hemijskih nauka kroz projekte iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja.
Rezultate svojih osnovnih istraživanja Institut realizuje i kroz razvoj i pripremu imunodijagnostičkih kompleta i biomedicinskih preparata i pružanje laboratorijskih usluga: endokrinološke, imunološke i biohemijske analize, praćenje kontaminacije radionuklidima kao i rekultivacija oštećenih zemljišta.
artcor-klinika-imunologija

Artcor Klinika

Beograd, Banovo brdo, Osiječka 37a 011 4207372
Imunologija se bavi kompletnim istraživanjem našeg imunog sistema i svih organa uključenih u odgovor organizma na uticaje spoljnih faktora te je tesno povezana i sa mnogobrojnim alergijama i načinima njihovog lečenja.
Imunologija obuhvata široku lepezu biomedicinskih nauka koje izučavaju sve aspekte imunološkog sistema kod živih organizama. Izmedju ostalog, izučava fiziološko funkcionisanje imunskog sistema kod zdravih i bolesnih organizama; probleme koje uzrokuju imunološki poremećaji. Imunološki poremećaji izazivaju autonomne bolesti, preosetljivost, nedostatak imuniteta, odbacivanje presadjenih organa. Antitela su proteini koje produkuje imuni sistem kao odgovor na prisustvo stranih proteina ili drugih molekula u organizmu. Normalno, imuni sistem je sposoban da prepozna i ignoriše sopstvene ćelije i njihove komponente i ne reaguje na bezopasne supstance iz okoline, kao što je, na primer, hrana. Ponekad, medjutim, imuni sistem ne uspeva da prepozna, jedan ili više, ćelijskih konstituenata kao sopstvene i dolazi do produkcije auto antitela. Ova antitela napadaju sopstvene ćelije, tkiva i organe i dovode do inflamacije i oštecćenja. Imunitet je ključ svih bolesti, i samim tim čuvajmo naš imunološki sistem.
Back to Top