Inep laboratorija

Registruj se
Prijavi se

Inep laboratorija

INEP

Multidisciplinarna naučnoistraživačka delatnost Instituta odvija se u okviru bioloških, hemijskih, medicinskih i fizičko-
hemijskih nauka kroz projekte iz oblasti osnovnih i primenjenih istraživanja. Rezultate svojih osnovnih istraživanja Institut
realizuje i kroz razvoj i pripremu imunodijagnostičkih kompleta i biomedicinskih preparata i pružanje laboratorijskih
usluga: endokrinološke, imunološke i biohemijske analize, praćenje kontaminacije radionuklidima kao i rekultivacija
oštećenih zemljišta.

Odeljenja:
- Odeljenje za biologiju reprodukcije
- Odeljenje za endokrinologiju i radioimunologiju
- Odeljenje za imunohemiju i glikobiologiju
- Odeljenje za imunologiju i imunoparazitologiju
- Odeljenje za metabolizam
- Odeljenje za radioekologiju i agrohemiju
- Laboratorija za med. biohemiju, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunodijagnostiku
Inep laboratorija - INEP - 1
Inep laboratorija - INEP - 1
Inep laboratorija - INEP - 1

BIBLIOTEKA INEP

Paralelno sa osnivanjem instituta formirana je i biblioteka. Nalazi se na prvom spratu Upravne zgrade. Pored prostorije
za rad bibliotekara, korisnicima je na raspolaganju prostrana čitaonica sa 24-časovnim pristupom Internetu i
mogućnošću korišćenja prenosivih računara. Zaposleni INEP-a i naučni radnici sa drugih fakulteta i instituta imaju
mogućnost da se u prijatnom ambijentu usavršavaju, uz stručnu pomoć bibliotekara.
Biblioteka raspolaže značajnim fondom monografskih (preko 2200 naslova) i serijskih publikacija (preko 4500 svezaka
domaćih i stranih naučnih časopisa). Tu se takodje čuvaju magistarski radovi i doktorske teze od osnivanja INEP-a do
danas.

Pre 6 godina u biblioteci je prema autorskom programu izvršena kompjuterizacija svih podataka (učitani su nazivi
monografskih publikacija, imena autora, godina izdanja, ISBN broj, inventarski broj, ključne reči, a kod serijskih
publikacija naziv časopisa, godina, volumen, izdanje), tako da je omogućena jednostavna i brza pretraga istih.
Biblioteka je uključena u veoma značajan sistem KOBSON Narodne biblioteke Srbije. Takodje, već treću godinu za
redom INEP izdvaja sopstvena sredstva za pristup bazi HINARI, čiji časopisi obradjuju teme od interesa za njegove
naučne radnike.

U okviru saradnje sa drugim institucijama razvijen je sistem međubibliotečke pozajmice, posebno aktivan za radove sa
starijim datumima.INEP će i u buduće nastojati da osavremeni rad biblioteke u skladu sa svojim mogućnostima.
Inep laboratorija - BIBLIOTEKA INEP - 1
Inep laboratorija - BIBLIOTEKA INEP - 1
Inep laboratorija - BIBLIOTEKA INEP - 1

NAUKA INEP

Na osnovu rešenja Ministarstva nauke i zaštite životne sredine od 12.03.2007.godine INEP ispunjava uslove za
obavljanje naučnoistraživačke delatnosti od opšteg interesa kao naučni institut u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-
tehnoloških, biotehničkih i medicinskih nauka-biologija, hemija i fizička hemija, i upisan je u Registar naučnoistraživačkih
organizacija Republike Srbije.

Naučnoistraživačka delatnost INEP-a obuhvata osnovna i primenjena istraživanja u biologiji, hemiji, biomedicini i
monitoringu i zaštiti životne sredine. Oblasti istraživanja su: endokrinologija, imunologija, biologija reprodukcije,
metabolizam, glikobiologija, agroekologija i radioekologija. Naučnoistraživački rad se realizuje u okviru nacionalnih
projekata, koje finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, i medjunarodnih projekata, iz
evropskog okvirnog programa FP6.
Inep laboratorija - NAUKA INEP - 1
Inep laboratorija - NAUKA INEP - 1
Inep laboratorija - NAUKA INEP - 1

ANALIZE INEP LABORATORIJA

U okviru INEP-a nalazi se Laboratorija za medicinsku biohemiju, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunodijagnostiku
u kojoj se vrše sledeća laboratorijska ispitivanja uzoraka biološkog materijala:
- Odredjivanje autoantitela
- Biohemijske analize
- Hematološke analize
- Vitamini
- Hormonske analize i tumorski markeri
- lmunoglobulini
- Odredjivanje antitela prema patogenima
- Analize urine
- Analize sperme
- Mikrobiološke analize
- Agrohemijske analize
- Gamaspektrometrijske analize
- Veštačenja
Inep laboratorija - ANALIZE INEP LABORATORIJA - 1
Inep laboratorija - ANALIZE INEP LABORATORIJA - 1
Inep laboratorija - ANALIZE INEP LABORATORIJA - 1

PROIZVODI INEP

INEP proizvodi in vitro dijagnostička medicinska sredstva (IVD):
- IRMA kompleti
- RIA kompleti
- ELISA kompleti
- RID ploče
- FITC i aglutinacioni kompleti
- Obeležena antitela
- Poliklonska antitela
- Testovi za trudnoću i ovulaciju


Naša misija je da razvijamo, proizvedemo i ponudimo kao uslugu kompletan panel kvalitetnih imunotestova u oblasti
endokrinologije, ispitivanja funkcije štitne žlezde, fertiliteta i reprodukcije, dijabetesa, tumorskih markera, molekularne
imunologije (odredjivanje koncentracije humanih imunoglobulina, autoantitela, dijagnostika infektivnih bolesti).
Inep laboratorija - PROIZVODI INEP - 1
Inep laboratorija - PROIZVODI INEP - 1
Inep laboratorija - PROIZVODI INEP - 1
Banatska 31b - Beograd - Zemun
011 2618666; 011 2610126;
Pitaj laboratoriju INEP
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Inep laboratorija
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Zemun Banatska 31b +381 11 2618666 +381 11 2610126
    Beograd Savski venac Svetozara Markovića 44 +381 11 3622294
    Beograd Surčin Vojvođanska 146 +381 11 8443797
Inep laboratorija - 16
Inep laboratorija - 2
Inep laboratorija - 4
Inep laboratorija - 10
Inep laboratorija - 5
Inep laboratorija - 11
Inep laboratorija - 14
Inep laboratorija - 15
Inep laboratorija - 8
Inep laboratorija - 9
Inep laboratorija - 18
Inep laboratorija - 3
Inep laboratorija - 6
Inep laboratorija - 7
Inep laboratorija - 12
Inep laboratorija - 19
Inep laboratorija - 39
Inep laboratorija - 17
Inep laboratorija - 28
Inep laboratorija - 29
Inep laboratorija - 33
Inep laboratorija - 30
Inep laboratorija - 34
Inep laboratorija - 35
Inep laboratorija - 32
Inep laboratorija - 36
Inep laboratorija - 38
Inep laboratorija - 37
Inep laboratorija - 24
Inep laboratorija - 22
Inep laboratorija - 25
Inep laboratorija - 26
Inep laboratorija - 27
Inep laboratorija - 21
Inep laboratorija - 23
Inep laboratorija - 31
Inep laboratorija - 20
Back to Top
Mirandre.com logo