Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac

Registruj se
Prijavi se

Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac

SUDSKI TUMAČ JASMINA MILENKOVIĆ

Kategorija - Sudski tumači
Prevođenje svih vrsta dokumenata, ugovora, pravne i ostale dokumentacije sa srpskog na španski jezik i obrnuto, sa
ili bez overe sudskog tumača.

ZVANIČNA DOKUMENTA:
- DIPLOME
- SVEDOČANSTVA
- UVERENJA
- SERTIFIKAT
- IZVODI IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
- IZVODI IZ APR-A
- UGOVORI
- TUŽBE
- PUNOMOĆJA

FINANSIJSKA I DRUGA PRAVNA DOKUMENTA

MEDICINSKA DOKUMENTA
- LEKARSKI IZVEŠTAJI
- KARAKTERISTIKE LEKA
- UPUTSTVA ZA UPOTREBU LEKA

I JOŠ MNOGO TOGA...

SAMOSTALNI PREVODILAC ZA ŠPANSKI JEZIK JASMINA MILENKOVIĆ

Kategorija - Prevodilačke agencije
Dugogodišnje iskustvo i kontinuirano profesionalno usavršavanje koji garantuju brzinu i kvalitet prevodilačkih usluga.

- PISMENI PREVODI BEZ OVERE
- PISMENI PREVODI SA OVEROM
- KNJIŽEVNI PREVODI

- SIMULTANI PREVODI
- KONSEKUTIVNI PREVODI
(konferencije, sastanci, okrugli stolovi, radionice)
Katanićeva 16 - Beograd - Vračar
011 2434636; 064 1141960;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
  • Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac - 2
  • Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac - 3
  • Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac - 4
  • Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac - 5
Jasmina Milenković sudski tumač i prevodilac
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Lokacija
  1. Beograd Vračar Katanićeva 16
    +381 11 2434636; +381 64 1141960;
Back to Top