JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku

Registruj se
Prijavi se

JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku

O NAMA

Renomirana laboratorija Jugolab postoji od 14. 04. 2000. godine sa sedištem u Novom Sadu. Zavod za laboratorijsku dijagnostiku postaje 2015. godine i pruža analize iz oblasti hematologije, biohemije, imunohemije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije.

Jugolab danas predstavlja modernu laboratorija koja svojim radom može da odgovori na sve zahteve pacijenata u skladu sa najvišim standardima laboratorijske prakse.
Savremena tehnologija rada, profesionalan i edukovan kadar, poštovanje načela dobre laboratorijske prakse u saglasnosti sa standardom SRPS EN ISO 15189:2014 su naše glavne odlike. Jugolab svoju praksu obavlja na preko 2000 m2. Tačni i pouzdani rezultati su akcenat našeg rada!

Dugi niz godina uspešnog rada i veliki broj emeninetnih ustanova i saradnika potvrđuju naš kvalitet i pouzdanost za obavljanje ovog posla. Visokokvalitetan rad naša najveća prednost.
Zdravstvena ustanova Jugolab je akreditovana laboratorija po standardu za medicinske laboratorije, SRPS EN ISO 15189:2014 - Medicinske laboratorije zahtevi za kvalitet i kompetentnost. Dobijanjem ove akreditacije ZU Jugolab potvrđuje svoj stav da su tačnost rezultata i kvalitet najvažnije odlike dobre laboratorijske prakse i time postaje jedna od prvih laboratorija u Srbiji koja je svojom kompetetnošću zaslužila sertifikat o akreditaciji.
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - O NAMA - 1

OPREMA

Jugolab laboratorija poseduje najsavremeniju aparaturu i opremu proizvođača:
- Roche
- Siemens
- Sysmex
- Orgentec
- Biomerieux
- Stago
- Mindray


Hematološke analize, biohemijske analize, analize hormona i tumorskih markera, nivo lekova u krvi, virusološke, imunološke i alergološke analize i sva ispitivanja iz oblasti mikrobiologije i patohistologije, izvode se standardizovanim metodama, sa visokim stepenom tačnosti i preciznosti.

Roche Cobas Pro
- Automatizovan linijski sistem za određivanje koncentracije biohemijskih i imunohemijskih parametara kao i koncentracije lekova u krvi;
- ZU Jugolab se može pohvaliti da poseduje jedini u Srbiji vrhunski integrisani sistem Cobas Pro, zahvaljujući kojem su rezultati: gotovi u još kraćem roku i sa još većom pouzdanošću,
- omogućava do 2.200 ispitivanja na sat, sa tri modula koja mogu paralelno da rade. Za većinu analiza je dovoljno 20-30 minuta da se izmeri koncentracija analita.

Roche Cobas C 6000
- Automatizovan linijski sistem za određivanje koncentracije biohemijskih i imunohemijskih parametara kao i koncentracije lekova u krvi;

Roche Cobas Integra 400+
- Biohemijski analizator za određivanje koncentracije biohemijskih parametara;

Roche Cobas e 411
- Automatizovan imunohemijski analizator za određivanje koncentracije hormona, tumor markera, metabolita;

Sysmex XN 550 L
- Hematološki za određivanje parametara krvne slike kao i diferencijaciju leukocita u 5 subpopulacija; analizator

Mindray BC 6000
- Hematološki za određivanje parametara krvne slike kao i diferencijaciju leukocita u 5 subpopulacija; analizator

Biomerieux Mini Vidas
- Mini Vidas je imunohemijski analizatorbkoj obrađuje pojedinačne uzorke I grupe testova metodom ELFA Enzyme Linked Fluoescent Assay). Metoda je kombinacija ELISA tehnike sa finalnim plavim fluorescentnim očitavanjem. Na aparatu se rade serološki testovi, detektuju se antigeni (bakterijski, virusni, proteinski…) detektuju se hapteni, steroidni hormone…

Stago Max
- Automatski koagulometar, analizator na kome se određuju parametri koagulacije, PTT, aPTT, fibrinogen, D-dimer;

Alegria
- Imunohemijski analizator na kome se rade analize ELISA metodom ELISA je imunoenzimski test visoke osetljivosti i selektivnosti za određivanje prisutnosti i količine specifičnih molekula;
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - OPREMA - 1

BIOHEMIJA

Biohemijske analize su šarolika grupa različitih parametara koje treba lekaru da pruže informaciju o funkcionalnom stanju organizma. Po sastavu i značaju određivanja, podeljene su u više grupa, biohemija, imunohemija, hemostaza, a najčešće je osnovni uzorak krv. Izbor traženih analiza određuje ordinirajući lekar. Od pacijenta se zahteva da ispoštuje pripremu koja najčešće obuhvata period gladovanja od 19h prethodnog dana do jutarnjih sati narednog dana, kada se završi uzimanje uzorka krvi.
Laboratorija, uz savremenu opremu, poštovanje principa dobre laboratorijske prakse i u skladu sa standardom SRPS EN ISO 15189:2014, izdaje pouzdan laboratorijski rezultat. Tumačenje rezultata biohemijskih analiza vrši ordinirajući lekar.
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - BIOHEMIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - BIOHEMIJA - 1

MIKROBIOLOGIJA

Jugolab mikrobiološke analize obavlja standardnim mikrobiološkim tehnikama, uz pomoć najmodernije opreme i aparata i pod nadzorom profesionalnog i edukovanog kadra.
Analize:
- Bakteriologija
- Mikologija
- Parazitologija
- Serološke metode
- PCR testovi
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - MIKROBIOLOGIJA - 1

PATOHISTOLOGIJA

U laboratoriji Jugolab patologija predstavlja važan segment u dijagnostici raznih oboljenja, prevashodno zapaljenja i tumora. Procenat patoloških i citoloških analiza se svake godine povećava i dostiže oko 10000 pregledanih pacijenata.

Pregledaju se uzorci tkiva dobijeni različitim procedurama kao što su ezofagoskopija, gastroskopija, kolonoskopija, rektoskopija, uzorci tkiva grlića materice, endocervikalne kiretaže, kiretaže tela materice, uzorci dobijeni ekscizijom promena na koži, biopsije prostate, zatim uzorci dobijeni u toku manjih hirurških procedura kao što su konizacija (odstranjivanje dela grlića materice), LOOP ekscizija (odstranjivanje malog dela grlića materice), polipektomije (odstranjivanje polipa creva, grlića materice). Takođe se vrši analiza operativno odstranjenih delova i celih organa uz, ukoliko je to potrebno, ex tempore analizu koja podrazumeva uvid u prirodu bolesti u toku same operacije čime se daje smernica hirurgu za dalje postupke.

ZA PACIJENTE

Diskretno zakazivanje
Neprijatno Vam je da u laboratoriji zatražite određenu analizu ili ne želite da prisutni znaju ko ste Vi? Jugolab Vam pruža mogućnost disrektnog zakazivanja analiza.
Na sajtu laboratorije Jugolab u odeljku “Za pacijente” nalazi se elektronski upitnik. Popunjavanjem upitnika dobijate svoj kod i dolaskom u laboratoriju neće biti potrebno da naglašavate koje analize su Vam potrebne kao ni da kažete svoje ime i prezime jer ste popunjavanjem upitnika registrovali u našoj bazi podataka.

Pronađite grupaciju kojoj pripadate uz pomoć naših panela
Najbolje metode za očuvanje zdravlja su zdrave životne navike i preventivne kontrole.
Laboratorijske analize su važna karika u proveri zdravstenog stanja.
Bez obzira da li imate ili nemate tegobe od izuzetne je važnosti da redovno kontrolišete svoje zdravlje. Ali kako da znate koje analize baš Vi treba da uradite? Bez brige, mi smo mislili na Vas. Jugolab je kreirao panele na osnovu kojih ćete izabrati set analiza preporučljivih za Vaš pol, uzrast, stil života, vrstu tegoba.
Pogledajte naše panele, izaberite odgovarajući i proverite svoje zdravsteno stanje. Paneli se mogu uraditi u bilo kojoj Jugolab laboratoriji. Detaljnije o panelima možete videti na sajtu Jugolaba u odeljku “Za pacijente”.

Akcije
U Jugolabu se često organizuju akcije, stalne ili povremene, a više o tome možete pogledati na sajtu Jugolaba u odeljku “Za pacijente”.
Cara Dušana 67 - Novi Sad -
021 466804; 021 2100807; 021 2100808;
Pitaj JUGOLAB
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Novi Sad Bulevar cara Lazara 79 +381 21 2100812 +381 21 469437
  Novi Sad Ložionička 4 +381 21 401000
  Novi Sad Kraljevića Marka 20 +381 21 446950
  Novi Sad Nikole Pašića12 +381 21 2100014 +381 21 551055
  Senta 7. jula 44 +381 24 815424
  Futog Rade Kondića 4 +381 21 2100813
  Bečej Zelena 68 +381 21 6915341
  Sombor Mirna 6 +381 25 5150059
  Apatin Svetozara Miletića 4 +381 25 5150078
  Subotica Kumanovska 21 +381 24 4150209
  Subotica Izvorska 30 +381 24 4150010 +381 24 4150011
  Petrovaradin Preradovićeva 22 Petrovaradin +381 21 6435166 +381 21 2102170
  Zrenjanin Dr Vase Savića 36b +381 23 3150385
  Stara Pazova Karađorđeva 6 +381 22 310111
  Odžaci Školska 15 +381 25 5150025
  Čačak Filipa Filipovića 12 +381 32 5150504
  Kać Svetosavska 22 +381 21 6211600
  Novi Sad Bulevar Patrijarha Pavla 20 +381 21 6503030
  Inđija Srpskocrkvena 3 +381 22 565111
  Novi Sad Rumenačka 29 Detelinara +381 21 512101
  Ivanjica Bukovica +381 32 650750
  Žabalj Svetog Nikole 41 +381 21 831139
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 2
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 3
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 4
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 5
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 6
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 7
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 8
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 9
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 80
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 17
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 18
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 19
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 79
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 20
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 22
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 23
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 24
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 26
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 27
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 28
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 29
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 30
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 32
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 33
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 35
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 39
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 40
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 41
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 42
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 43
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 44
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 45
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 46
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 54
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 55
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 56
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 60
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 61
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 62
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 74
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 64
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 65
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 67
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 70
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 72
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 73
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku - 78
CENE
Pitaj JUGOLAB
Firma pripada kategorijama:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
JUGOLAB zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Back to Top
Mirandre.com logo