Kreativne radionice za decu Kragujevac

Registruj se
Prijavi se
Kreativne radionice za decu Kragujevac
agencija-supermama-kreativne-radionice-za-decu

Agencija SuperMama

Kragujevac, Kneza Miloša 5 064 3152938
Kreativna radionica Zamisao je da se sa decom podeli radost istraživanja raznih materijala koje obezbeđuje razvijanje: kreativnosti, motoričkih sposobnosti, sposobnosti razmišljanja „izvan kutije”, samostalnosti i sposobnosti timskog rada.
Cilj radionica je da deca, kroz kreativnu igru, zadovolje svoju potrebu za stvaralačkim ispitivanjem sveta, da se podstakne razvoj njihovih perceptivnih i senzornih aktivnosti. Kreativnost dece je neograničena, samo ju je potrebno usmeriti. Dečje stvaralaštvo i kreativnost značajne su poluge u ukupnom dečjem razvoju. Zahvaljujući stvaralaštvu, deca imaju prilike da bolje upoznaju svoje mogućnosti, da stvore pozitivnu sliku o sebi, da se iskažu, potvrde kao ličnost i dokažu svoje mogućnosti. Mala deca osećaju emocionalnu satisfakciju kada su uključeni u proces stvaranja umetnosti, bez obzira da li se radilo o modelovanju plastelinom, crtanju voštanim bojama ili pravljenju određenih predmeta. Njihova satisfakcije dolazi od osećaja da imaju kontrolu nad materijalima koje koriste i osećaja samostalnosti prilikom odlučivanja šta će i kako da naprave. Praveći umetnost deca, takođe, grade samopoštovanje, jer imaju priliku da izraze šta misle i osećaju. Kada učestvuju u umetničkim aktivnostima sa svojim vršnjacima povratna informacija koju oni daju jedni drugima gradi samopoštovanje učeći ih da prihvate kritičko mišljenje i pohvale od drugih.
Back to Top