Lečenje bolesti zavisnosti Beograd

Registruj se
Prijavi se
Lečenje bolesti zavisnosti Beograd
Poznajete osobu koja je zavisnik opijata, alkohola, cigareta ili pak kockanja...
Nemojte čekati sutra, već odmah preduzmite nešto i pozovite klinike za lečenje bolesti zavisnosti u Beogradu.
Nemojte misliti da je kasno, već pomozite svojim voljenim i dragim osobama koje imaju problem.
Beograd već decenijama u nazad, gradi i unapredjuje bolnice za odvikavanje od bolesti zavisnosti, koje rade veoma uspešno.
Pomozite im već danas!
!
!
psihijatrijska-ordinacija-singidunum-lecenje-bolesti-zavisnosti
LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI.
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.
Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom.
Kasnije prelazi u Zavod za bolesti zavisnosti: Odsek sa prevenciju bolesti zavisnosti gde se bavi preventivnim i edukativnim radom, Dispanzer sa dnevnom bolnicom (grupna terapija), Načelnik kliničkog odeljenja i šef odseka u Zavodu za bolesti zavisnosti.
Aktivno učestvuje na mnogim stručnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.
Poslednjih 10 godina uspešno se bavi privatnom praksom.
Stručni tim ordinacije sačinjavaju iskusni i provereni profesionalci.
Lečenje od alkoholizma i narkomanije. Lečenje od kockanja. Lečenje zavisnosti od interneta. Delikventno i asocijalno ponašanje. Prevencija zavisnosti i poremećaja ponašanja. Rad savetovališta je primarno usmeren na lečenje alkoholizma (zavisnost od alkohola), lečenje narkomanije (zavisnost od psihoaktivnih supstanci - narkotika), lečenje patološkog kockanja (zavisnost od kockanja) i lečenje internet zavisnosti (zavisnost od interneta). Tretman je individualnog i grupnog tipa. U okviru tretmana sprovode se različite metode delovanja: edukacija, savetovanje, psiho- socijalna terapija, okupaciono-radna i sportsko-rekreativna terapija. Osim toga, bavimo se i tretmanom asocijalnog i delinkventnog ponašanja, kao i različitim formama preventivnog rada sa: decom, adolescentima, roditeljima i drugim članovima porodice zavisnika, kao i svim drugim licima iz socijalnog okruženja osobe u problemu zavisnosti.
psihijatrijska-ordinacija-ramah-lecenje-bolesti-zavisnosti
Bolesti zavisnosti: problem droga i alkohola, kockanje.
Psihijatrijski problemi vezani za korišćenje interneta, video- igara.
Programi detoksikacije.
STANDARDNA DETOKSIKACIJA, kontinuirani simptomatski tretman tegoba tokom apstinencijalnog sindroma, tretman traje od 5 do 10 dana.
Programi održavanja apstinencije: Oralni preparat Naltrexona, Depo preparati Naltrexona, Buprenorfin.
U tretmanu problema zloupotrebe i zavisnosti od droga i alkohola kao i zavisnosti od kocke i interneta predominantno je zastupljen integrativni pristup, kao terapijski modalitet čija je efikasnost potvrđena u svetu.
Zavisnost je jedan od najvećih problema sa kojim se osoba može suočiti, ali i problem koji se može rešiti.
Na pravi način, uz podršku i lečenje.
lorijen-hospital-lecenje-bolesti-zavisnosti

Lorijen hospital

Beograd, Voždovac, Tetovska 45 011 3088090
LEČENJE ZAVISNOSTI.
NARKOMANIJA, ALKOHOLIZAM, KOCKANJE, INTERNET, LEKOVI.
Narkomanija predstavlja stanje periodičnog ili dugotrajnog korišćenja psihoaktivnih supstanci.
Ovo stanje prelazi u trovanje koje je prouzrokovano ponavljanim uzimanjem droga i koje je štetno za pojedinca, ali i za društvo.
Svetska zdravstvena organizacija 1957.godine definisala je narkomaniju kao stanje periodične ili hronične intoksinacije izazvano ponovljenim unošenjem droge.
Narkomanija se ispoljava kroz psihičku i fizičku zavisnost i veliku želju da se nastavi sa uzimanjem droge.
Alkoholizam.
Svetska zdravstvena organizacija je još 1951.godine definisala "alkoholičara" kao osobu koja ekscesivno pije i čija je zavisnost od alkohola tolika, da pokazuje vidljive duševne poremećaje ili takve pojave koje ukazuju na oštećenja fizičkog i psihičkog zdravlja; poremećaje odnosa s drugim ljudima i pogoršanje njenog socijalnog i ekonomskog stanja ili pokazuje samo znakove takvog razvoja.
Kockanje.
Patološko kockanje odnosno zavisnost od kockanja se smatra najtežim oblikom nehemijske zavisnosti.
Kao što se zavisnost od heroina smatra najtežom zavisnošću kada su droge u pitanju, tako se i kockanje smatra najtežom bihevioralnom zavisnošću.
Bolesti zavisnosti imaju hroničan tok i dovode do teških poremećaja psihičkog i telesnog zdravlja mladih, odnosno ugrožavaju ili zaustavljaju njihov normalan psiho-fizički razvoj. Izrazito je ugrožena i njihova socijalna pozicija i pozicija njihovih porodica, a samim tim i bezbednost društva. Radi se o bolesti koja je hronična, recidivirajuća, a čiji negativni efekti na ličnost dovode do, nekada vrlo ozbiljne deterioracije celokupnog funkcionisanja osobe. Iako, medju laicima postoji skepticizam kada je uspešnost u lečenju bolesti zavisnosti u pitanju, praksa pokazuje da kombinovana psihoterapija daje veoma dobre rezultate. Zato je važno prepoznati da bolest zavisnosti ne predstavlja samo problem zloupotrebe neke supstance, već da je to i dublji duhovni i emocionalni problem za čije rešavanje je razumevanje osobe, pružanje podrške i topla reč od presudnog značaja i od daleko veće pomoći od prostog tretiranja osobe medikamentima. Alkoholičari, narkomani, kockari i pušači možda jesu najugroženiji zavisnici, ali sličnu vezanost za svoj izvor zadovoljstva pokazuju i ljudi opsednuti računarima, sportom, seksom ili kupovinom. I jednih i drugih je sve više. Preventivne aktivnosti usmerene su na sprečavanje kako mentalnih poremećaja jedinke, i razvoj bolesti zavisnosti, tako i na saniranje poremećenih socijalnih odnosa u porodici i šire. Osnova svih preventivnih aktivnosti treba da bude sadržana u rečenici – „bolje sprečiti nego lečiti“.
Back to Top