Lečenje bolesti zavisnosti Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Lečenje bolesti zavisnosti Stari Grad
psihijatrijska-ordinacija-singidunum-lecenje-bolesti-zavisnosti
LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI.
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.
Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom.
Kasnije prelazi u Zavod za bolesti zavisnosti: Odsek sa prevenciju bolesti zavisnosti gde se bavi preventivnim i edukativnim radom, Dispanzer sa dnevnom bolnicom (grupna terapija), Načelnik kliničkog odeljenja i šef odseka u Zavodu za bolesti zavisnosti.
Aktivno učestvuje na mnogim stručnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.
Poslednjih 10 godina uspešno se bavi privatnom praksom.
Stručni tim ordinacije sačinjavaju iskusni i provereni profesionalci.
defektolosko-savetovaliste-entera-lecenje-bolesti-zavisnosti
Lečenje od alkoholizma i narkomanije.
Lečenje od kockanja.
Lečenje zavisnosti od interneta.
Delikventno i asocijalno ponašanje.
Prevencija zavisnosti i poremećaja ponašanja.
Rad savetovališta je primarno usmeren na lečenje alkoholizma (zavisnost od alkohola), lečenje narkomanije (zavisnost od psihoaktivnih supstanci - narkotika), lečenje patološkog kockanja (zavisnost od kockanja) i lečenje internet zavisnosti (zavisnost od interneta).
Tretman je individualnog i grupnog tipa.
U okviru tretmana sprovode se različite metode delovanja: edukacija, savetovanje, psiho- socijalna terapija, okupaciono-radna i sportsko-rekreativna terapija.
Osim toga, bavimo se i tretmanom asocijalnog i delinkventnog ponašanja, kao i različitim formama preventivnog rada sa: decom, adolescentima, roditeljima i drugim članovima porodice zavisnika, kao i svim drugim licima iz socijalnog okruženja osobe u problemu zavisnosti.
Bolesti zavisnosti imaju hroničan tok i dovode do teških poremećaja psihičkog i telesnog zdravlja mladih, odnosno ugrožavaju ili zaustavljaju njihov normalan psiho-fizički razvoj. Izrazito je ugrožena i njihova socijalna pozicija i pozicija njihovih porodica, a samim tim i bezbednost društva. Radi se o bolesti koja je hronična, recidivirajuća, a čiji negativni efekti na ličnost dovode do, nekada vrlo ozbiljne deterioracije celokupnog funkcionisanja osobe. Iako, medju laicima postoji skepticizam kada je uspešnost u lečenju bolesti zavisnosti u pitanju, praksa pokazuje da kombinovana psihoterapija daje veoma dobre rezultate. Zato je važno prepoznati da bolest zavisnosti ne predstavlja samo problem zloupotrebe neke supstance, već da je to i dublji duhovni i emocionalni problem za čije rešavanje je razumevanje osobe, pružanje podrške i topla reč od presudnog značaja i od daleko veće pomoći od prostog tretiranja osobe medikamentima. Alkoholičari, narkomani, kockari i pušači možda jesu najugroženiji zavisnici, ali sličnu vezanost za svoj izvor zadovoljstva pokazuju i ljudi opsednuti računarima, sportom, seksom ili kupovinom. I jednih i drugih je sve više. Preventivne aktivnosti usmerene su na sprečavanje kako mentalnih poremećaja jedinke, i razvoj bolesti zavisnosti, tako i na saniranje poremećenih socijalnih odnosa u porodici i šire. Osnova svih preventivnih aktivnosti treba da bude sadržana u rečenici – „bolje sprečiti nego lečiti“.
Back to Top