Lečenje bolesti zavisnosti Stari Grad

Registruj se
Prijavi se
Lečenje bolesti zavisnosti Stari Grad
psihijatrijska-ordinacija-singidunum-lecenje-bolesti-zavisnosti
LEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI.
Osnivač i vlasnik ordinacije dr Lidija Opalić.
Završila Medicinski fakultet i specijalistički ispit iz psihijatrije sa odličnim uspehom.
Kasnije prelazi u Zavod za bolesti zavisnosti: Odsek sa prevenciju bolesti zavisnosti gde se bavi preventivnim i edukativnim radom, Dispanzer sa dnevnom bolnicom (grupna terapija), Načelnik kliničkog odeljenja i šef odseka u Zavodu za bolesti zavisnosti.
Aktivno učestvuje na mnogim stručnim kongresima i simpozijumima u zemlji i inostranstvu.
Poslednjih 10 godina uspešno se bavi privatnom praksom.
Stručni tim ordinacije sačinjavaju iskusni i provereni profesionalci.
Lečenje od alkoholizma i narkomanije. Lečenje od kockanja. Lečenje zavisnosti od interneta. Delikventno i asocijalno ponašanje. Prevencija zavisnosti i poremećaja ponašanja. Rad savetovališta je primarno usmeren na lečenje alkoholizma (zavisnost od alkohola), lečenje narkomanije (zavisnost od psihoaktivnih supstanci - narkotika), lečenje patološkog kockanja (zavisnost od kockanja) i lečenje internet zavisnosti (zavisnost od interneta). Tretman je individualnog i grupnog tipa. U okviru tretmana sprovode se različite metode delovanja: edukacija, savetovanje, psiho- socijalna terapija, okupaciono-radna i sportsko-rekreativna terapija. Osim toga, bavimo se i tretmanom asocijalnog i delinkventnog ponašanja, kao i različitim formama preventivnog rada sa: decom, adolescentima, roditeljima i drugim članovima porodice zavisnika, kao i svim drugim licima iz socijalnog okruženja osobe u problemu zavisnosti.
Back to Top