Ljubex International d.o.o.

Registruj se
Prijavi se

Ljubex International d.o.o.

LJUBEX INTERNATIONAL D.O.O

Kompanija Ljubex International d.o.o. je ovlašćeni distributer proizvođača kotrljajnih ležaja Schaeffler Technologies AG & Co KG za Srbiju više od 25 godina, koji se sastoji od sledećih brendova: INA, FAG i LUK. Takođe smo zvanični distributeri vodećih svetskih proizvođača kotrljajnih ležaja kao i kućišta za kotrljajne ležaje : ZVL,KINEX,BECO,ART,ALPHA,CODEX,HFB.

Kompanija Ljubex osnovana je pre više od 30 godina na čelu sa Ljubenom Stančevom koji je više od 20 godina upravljao Schaeffler predstavništvom za Srbiju, Crnu Goru i Severnu Makedoniju.

Obezbeđujemo sve što Vam je potrebno za održavanje mašinskog parka. Na lageru imamo preko 10.000 artikala koji su uvek dostupni i koje možemo isporučiti u najkraćem roku.
Ljubex International doo - LJUBEX INTERNATIONAL DOO - 1
Ljubex International doo - LJUBEX INTERNATIONAL DOO - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1
Ljubex International - LJUBEX INTERNATIONAL - 1

LEŽAJI

Prsteni kuglični jednoredi ležaj sa radijalnim dodirom SRPS ISO 15 (DIN 625)
Ovaj tip ležaja prenosi veliko radijalno i relativno veliko aksijalno opterećenje u oba smera.Veličine aksijalnih sila ne smeju biti veće od 70% nosivosti ležaja.Konstrukcija ovog tipa ležaja dozvoljava zbog relativno niske cene i smanjenih vibracija i šuma u radu jako veliku primenu.

Prsteni kuglični jednoredi ležaj sa kosim dodirom SRPS ISO 15 (DIN 628)
Ovaj tip ležaja prenosi aksijalnu silu samo u jednom smeru , gde je ugao dodira kod normalne izvedbe ležaja α=40%(Serija 72 i 73 ),a postoji i konstrukcija ovog tipa ležaja za vretena alatnih glava (Alatne mašine) sa predznakom“B“ i dopunskom oznakom C (α=15%) i E( α=25%). Ovi ležaji vodećih vretena se najčešće ugrađuju u paru ,tako da se prenosi aksijalna sila u oba smera.

Prsteni kuglični jednoredi ležaj sa dodirom u četiri tačke SRPS ISO 15 (DIN 628)
Ovaj tip ležaja spada u grupu prstenastih jednoredih kugličnih ležaja sa kosim dodirom i uglom dodira α=25% . Dodir kotrljajnih tela i prstena je u četiri tačke u neopterećenom stanju.Ovi ležaji se ugrađuju u transmisije motornih vozila kao i kod alatnih mašina.

Prsteni kuglični dvoredi ležaj sa kosim dodirom SRPS ISO 15 (DIN 628)
Ovaj tip ležaja odgovara paru jednoredih kugličnih ležaja sa kosim dodirom ( „O“ poredak ) i prenosi znatno radijalno opterećenje kao i aksijalno opterećenje u oba smera.Ugao dodira u zavisnosti od konstrukcije iznosi: α=25%, α=35%, α=45%.(Konstrukcija ležaja sa dvodelnim unutrašnjim prstenom).

Prsteni kuglični dvoredi podesivi ležaj SRPS ISO 15 (DIN 630)
To je tip ležaja koji se primenjuje kod vratila gde je veći raspon između oslonaca(obezbeđuje tačnost pri montaži,očekivanu deformaciju vratila pri radu).Ležaj je sa dva reda kuglica i sa uglom dodira α=15%. Unutrašnji prsten je sa cilindričnim ili konusnim provrtom(konus 1:12),dok sama konstrukcija ležaja omogućava ugaono prilagođavanje deformacija vratila čak i do 4⁰.

Prsteni cilindrično valjčani jednoredi ležaj (DIN 5412)
Kod ovog tipa ležaja dodir između prstena i kotrljajnih tela je linijski,što omogućuje veću nosivost u odnosu na kuglične ležaje istih dimenzija sa dodirom u tački.Izrađuju se u više konstrukcionih varijanti:Izvedbe tipa: “N“,“NU“,“NJ“,“NUP“.

Igličasti ležaj (DIN 617)
Ovo je specijalna konstrukcija cilindrično valjčanog ležaja kod koga je cilindrično kotrljajno telo manjeg prečnika u odnosu na dužinu tzv. iglice koje se nalaze u kavezima koji ih drže na odgovarajućem paralelnom položaju.Postoje razne konstrukcije ovih ležaja.

Prsteni konusno valjčani ležaj (DIN 720)
Ovaj tip ležaja podrazumeva korišćenje konusnih valjčića kao kotrljajna tela gde su staze kotrljanja spoljašnjeg i unutrašnjeg prstena prilagođene konusu kotrljajnih tela.Vođenje kotrljajnih tela se izvodi preko unutrašnjeg prstena dok je spoljašnji prsten odvojiv,što omogućava lakšu montažu i demontažu ležaja.Ispravan rad ležaja definisan je podešavanjem veličine radnog (aksijalnog) zazora u toku montaže.

Prsteni bačvasti jednoredi i dvoredi podesivi ležaj (DIN 635)
Prsteni bačvasti jednoredi i dvoredi podesiv ležaj namenjen je za velika radijalna opterećenja i postoje konstrukcije sa cilindričnim i konusnim provrtom.
Prsteni bačvasti dvoredi ležaj u odnosu na jednorednu izvedbu ima znatno veću nosivost,prenosi pored velike radijalne sile i aksijalnu silu u oba smera.Naročito su pogodni za udarna opterećenja u teškoj mašinogradnji,kod teško opterećenih oslonaca/valjaonički stanovi,veliki reduktori.../

Kolutni kuglični jednoredi i dvoredi ležaj (DIN 711,715)
Ovi kolutni kuglični jednoredi ležaji prenose čisto aksijalno opterećenje i preporučuju se za niže učestanosti obrtanja u jednom smeru za razliku od kolutnih kugličnih dvoredih ležaja koji prenose aksijalnu silu u oba smera.

Kolutno konusno bačvasti podesivi ležaj (DIN 728)
Veća dodirna površina između prstena i kotrljajnih tela-konusnih bačvica postavljenih najčešće pod uglom od 45⁰ u odnosu na osu ležaja obezbeđuje znatno veću nosivost u odnosu na kolutne kuglične ležaje.Dobro podmazivanje ovih ležaja im omogućava primenu i za visoke učestanosti obrtanja a površina kotrljanja čini ove ležaje podesivim za nagibe vratila do 2⁰.

Aksijalni ležaji

Super precizni ležaji

Zglobni ležaji

Kućišta ležaja

Ležajne jedinice

Hilzne

Specijalni ležaji za auto industriju
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1
Ljubex International doo - LEŽAJI - 1

OSTALI PROIZVODI

- Linearna tehnologija
- Masti za podmazivanje
- Uređaji za automatsko podmazivanje
- Uređaji i alati za montažu i demontažu kotrljajnih ležaja
- Vibrodijagnostički uređaji
- Semerinzi
- Lanci i lančanici
- Kaiševi i remenice
- Transportne trake
- Vijčana roba
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1
Ljubex International doo - OSTALI PROIZVODI - 1

USLUGE

MAPIRANJE POTREBA
Naš stručan tim inženjera zajedno sa Vama obilazi Vaš mašinski park i proizvodni pogon i nakon detaljne analIze pravimo odabir optimalnih proizvoda za potrebe samog procesa remonta.

Konsignacioni magacin
Nakon dogovorene saradnje mi pružamo opciju čuvanja potrebne robe u našem magacinu. Imamo sopstveni prevoz kojim dostavljamo potrebne artikle u Vaš magacin prema unapred dogovorenom roku.

Analiza uzroka zastoja ležaja (defektaža)
Vršimo analizu uzroka zastoja ležaja do nivoa laboratorijske analize.

Edukativni centar
Organizujemo specijalizovane kurseve u domenu ležajske tehnologije, implementacija I 4.0 koncepta u domenu prediktivnog održavanja rotirajućih elemenata.
Ljubex International doo - USLUGE - 1
Ljubex International doo - USLUGE - 1
Ljubex International doo - USLUGE - 1
Ljubex International doo - USLUGE - 1
Ljubex International doo - USLUGE - 1
Ljubex International doo - USLUGE - 1

ZVANIČNI DISTRIBUTER VODEĆIH SVETSKIH PROIZVOĐAČA LEŽAJEVA

Proizvode koje mi uvozimo i distribuiramo spadaju u sledeće kategorije:

INA

INA je deo korporacije Schaeffler grupe. Najvećim delom proizvodni program se odnosi na igličaste ležaje. Pored njih u obimu proizvodnje se nalazi i linearna tehnika sa svim pripadajućim sistemima za vođenje sa odgovarajućim kotrljajnim ležajima, klizni ležaji, zglobni ležaji, transmisiona i prirubna kućišta sa pripadajućim ležajima, kućišta od grafitnog livenog gvožđa sa antikorozivnom zaštitom(Black Series), kao i odgovarajući ležaji za uležistenje navojnih vretena.
Ljubex International doo - INA - 1

FAG

FAG je deo korporacije Schaeffler grupe, koji je najvećim delom orjentisan ka proizvodnji : kugličnih, valjčanih, konusno valjčanih, bačvastih kotrljajnih ležaja, kućista.... Pored toga u proizvodnom programu su i razne konstrukcije čaura za montažu ležaja kao i oprema za montažu / demontažu ležaja, oprema za praćenje stanja ležaja i mašina. Dodatni pribor (izvlakači, pumpe,hidraulične navrtke, razne vrste grejača ...) je u programu FIS (FAG Industrial Services),sistemi za centralno podmazivanje i odgovarajuće masti.
Ljubex International doo - FAG - 1

LUK

LUK je deo korporacije Schaeffler grupe čiji je proizvodni program specijalizovan za izradu ležaja u automobilskoj,autobuskoj i teretnoj industriji.
Ljubex International doo - LUK - 1

SCHAEFFLER TECHNOLOGIE SAG & CO. KG

- Montaža i demontaža kotrljajnih ležaja
- Podmazivanje kotrljajnih ležaja
- Praćenje stanja mašinskih sistema(vibro-dijagnostika i termovizija)
- Analiza uzroka oštećenja kotrljajnih ležaja
Ljubex International doo - SCHAEFFLER TECHNOLOGIESAG  CO KG - 1
Ljubex International doo - SCHAEFFLER TECHNOLOGIESAG  CO KG - 1
Ljubex International doo - SCHAEFFLER TECHNOLOGIESAG  CO KG - 1

ZVL

Kompanija ZVL Slovačka osnovana je u bivšoj Čehoslovačkoj 1923 god. u sklopu tadašnjeg ZKL-ZVL koncerna.T renutno je jedna od vodećih proizvođača ležaja u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sa distributivnom mrežom u oko 90 zemalja sveta realizuje se izvozni proizvodni program kompanije(oko 60% proiz.programa).Osnovni prizvodni program čine:kuglični, cilindrično valjčani, buričasti, igličasti ležaji, čaure za montažu i demontažu ležaja.
Ljubex International doo - ZVL - 1

KINEX BEARINGS

KINEX BEARINGS je kompanija koja se bavi proizvodnjom kotrljajnih ležajeva za različite segmente industrije. Deo je globalne industrijske grupacije CK Birla Group i trenutno isporučuje proizvode u preko 80 zemalja širom sveta. KINEX je na prvom mestu najboljih dobavljača specijalnih ležajeva za tekstilnu industriju i evropski je lider u proizvodnji cilindričnih valjčanih ležaja za železnička vozila.
Ljubex International doo - KINEX BEARINGS - 1

BECO ITALY

Kompanija BeCo srl ima sedište u Cuneo u Italiji, 100km južno od Torina i proizvodi visokokvalitetne ležaje više od 20 godina.
- Kotrljajni ležaji za povišene temperature
- Kotrljajni ležaji za ekstremne temperature
- Kotrljajni ležaji za niske temperature
- Kotrljajni ležaji od nerđajućeg čelika/ne magnetisani/
- Kućišta za kotrljajne ležaje od nerđajućeg čelika i termoplastike
Ljubex International doo - BECO ITALY - 1

ANADOLU RULMAN

Anadolu Rulman İmalat San. Ve Tic. A.Ş. (ART), član je Rulmenti Grupe s više od 60 godina iskustva. ART je jedan od dva proizvođača u Turskoj, s neprestanim usavršavanjem, orjentisanim kupcima na domaćem i stranom tržištu , postiže stalan proizvodno-tehničko-tehnoliški rast u pogledu mnogo različitih konstrukcija ležaja.
Ljubex International doo - ANADOLU RULMAN - 1

HFB

HFB Wälzlager-Gehäusetechnik GmbH spada u grupu vodećih proizvođača kućišta za kotrljajne ležajeve i pogonske elemenate širokog spektra primene. Proizvodni pogon firme je u Buchen-u u Nemačkoj.
Ljubex International doo - HFB - 1

KRW

Proizvođač kotrljajućih ležajeva koji snabdeca kupce u više od 35 zemalja .Vrhunska rešenja standardnih ili specijalnih ležajeva.
Ljubex International doo - KRW - 1

CNR

Izrada prvoklasnih kugličnih ležajeva za gotove sve grane industrije.
Ljubex International doo - CNR - 1

PTN

Ljubex International doo - PTN - 1

MECALINE

Ljubex International doo - MECALINE - 1

MBY GROUP

Ljubex International doo - MBY GROUP - 1

TIANYUAN STEEL BALLS

Ljubex International doo - TIANYUAN STEEL BALLS - 1
Kumodraška 253 - Beograd - Voždovac
011 3085111; 011 7701203; 011 7702072;
Pitaj LJUBEX
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Ljubex International d.o.o.
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Voždovac Kumodraška 253 (Bulevar Peka Dapčevića 253) +381 11 3085111 +381 11 7701203 +381 11 7702072
    Beograd Zvezdara Čede Mijatovića 3 +381 11 3085111 +381 11 7701203 +381 11 7702072
Ljubex International doo - 42
Ljubex International doo - 42
Ljubex International - 21
Ljubex International - 23
Ljubex International - 20
Ljubex International - 25
Ljubex International - 22
Ljubex International - 24
Ljubex International - 19
Ljubex International doo - 37
Ljubex International doo - 38
Ljubex International doo - 39
Ljubex International doo - 40
Ljubex International doo - 41
Ljubex International doo - 42
Ljubex International - 29
Ljubex International - 27
Ljubex International - 26
Ljubex International - 34
Ljubex International - 36
Ljubex International - 35
Ljubex International - 32
Ljubex International - 28
Ljubex International - 31
Ljubex International - 30
Ljubex International - 33
Ljubex - 3
Ljubex - 9
Ljubex - 2
Back to Top
Mirandre.com logo