Medjunarodni transport robe Beograd

Registruj se
Prijavi se
LOKACIJE
Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR ima za cilj da olakša odvijanje međunarodnog drumskog prevoza robe, poboljša uslove prevoza i pojednostavi i uskladi administrativne formalnosti u oblasti međunarodnog prevoza, a posebno na granicama, koristeći sertifikovana vozila koja se mogu plombirati. Omogućava da se roba pregleda samo u polaznoj i dolaznoj carinarnici, a da se uz put na graničnim prelazima proverava samo carinska plomba, ali ne i roba koja je u vozilu. Iako na prvi pogled izgleda da je za bavljenje prevozom putnika i robe iz naše zemlje u inostranstvo i nazad dovoljno imati autobuse, kamione i ostala prevozna sredstva, firme koje se bave ovim poslom moraju da ispune još niz uslova i da za to pribave mnoga dokumenta. Međunarodni transport se deli na: pogranični, međuteritorijalni i tranzitni. Pogranični međunarodni transport se obavlja unutar pograničnih zona dveju susednih država, određenih međunarodnim sporazumom. Međuteritorijalni međunarodni transport se obavlja između dveju država, ali izvan pograničnih zona. Tranzitni međunarodni transport podrazumeva prevoz putnika ili robe između dveju država, a pri tome vozila prelaze preko teritorije treće, na čijoj se teritoriji putnici ili roba ne iskrcava ili ukrcava.
Back to Top