Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik

Registruj se
Prijavi se

Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik

SUDSKI TUMAČ NATAŠA LUKIĆ

Sudski prevodilac je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu ili nekom
drugom gradu, da nakon što uradi prevod sa jednog jezika na drugi, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod
veran originalu, odnosno izvornom dokumentu.

ZVANIČNA DOKUMENTA:
- DIPLOME
- SVEDOČANSTVA
- UVERENJA
- SERTIFIKAT
- IZVODI IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
- IZVODI IZ APR-A
- UGOVORI
- TUŽBE
- PUNOMOĆJA

FINANSIJSKA I DRUGA PRAVNA DOKUMENTA

MEDICINSKA DOKUMENTA
- LEKARSKI IZVEŠTAJI
- KARAKTERISTIKE LEKA
- UPUTSTVA ZA UPOTREBU LEKA

I JOŠ MNOGO TOGA...

Email:
lunatasa@gmail.com

SAMOSTALNI PREVODILAC ZA GRČKI JEZIK NATAŠA LUKIĆ

- PISMENI PREVODI BEZ OVERE
- PISMENI PREVODI SA OVEROM
- KNJIŽEVNI PREVODI

- USMENI PREVODI
- SIMULTANI PREVODI
Kralja Milana 17 - Beograd - Vračar
063 8797299;
Pitaj NATAŠU LUKIĆ
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Vračar Kralja Milana 17 +381 63 8797299
    Beograd Novi Beograd Milentija Popovića 22 +381 63 8797299
Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik - 2
Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik - 4
Pitaj NATAŠU LUKIĆ
Firma pripada kategorijama:
(100)
100% Pozitivne ocene za:
Nataša Lukić - sudski tumač za grčki jezik
Back to Top