Sudski tumač za grčki jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za grčki jezik Beograd
Prevodioci i sudski tumači za grčki jezik koji posluju u Beogradu predstavljeni su na ovoj stranici.
U prezentacijama sudskih tumača i prevodilaca za grčki jezik koje se ovde nalaze, pogledajte njihovu kompletnu ponudu, saznajte cenu po stranici pisanog prevoda sa grčkog na srpski jezik, cene prevoda sa grčkog i na grčki overenih pečatom sertifikovanog sudskog tumača za grčki jezik, kao i ostatak ponude vezan za sve vrste usmenog prevođenja na poslovnim sastancima i skupovima sa grčkog jezika na srpski jezik i obrnuto.
Kvalitetno prevođenje sa grčkog jezika na srpski i sa srpskog jezika na grčki zahteva znanje, stručnost i godine prevodilačkog iskustva.
Sve Vam to pružaju ovde predstavljeni sudski tumači i prevodioci.
Obezbedite verodostojan prevod u roku koji Vam je neophodan, sa overom ili bez, tako što ćete se odlučiti za nekog od prevodilaca na ovoj stranici.
natasa-lukic-sudski-tumac-za-grcki-jezik-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD NATAŠA LUKIĆ SAMOSTALNI PREVODILAC I SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK Nataša Lukić
akademija-oxford-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK.
Prevodilački centar Akademije Oxford na prvom mestu ima za cilj da svojim klijentima pruži najbolju moguću uslugu, bez obzira koliko kompleksne zahteve oni imali.
Upravo zato težimo da u svom timu okupimo najbolje stručnjake koji su specijalizovani za obradu sadržaja svih struktura na mnogim svetskih jezicima.
A među njima se posebno izdvajaju prevodioci i sudski tumači za grčki jezik, koji će na vaš zahtev obraditi i dokumenta i sve ostale vrste materijala za koje su vam potrebni prevodi sa grčkog na srpski jezik, odnosno sa našeg na grčki jezik.
Kako su u našem timu i stručnjaci za mnoge druge jezike koji se koriste širom sveta, to spadamo u jednu od retkih institucija koje svim klijentima nude mogućnost direktnog prevoda sa grčkog na preko 40 stranih jezika, te sa bilo kog jezika na grčki.
Posebno naglašavamo da su u pitanju direktni prevodi.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-grcki-jezik
Sudski tumač za grčki jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za grčki jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa grčkog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na grčki jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za grčki jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za grčki jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa grčkog jezika ili na grčki jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za grčki jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-grcki-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za grčki jezik.
Sudski prevodioci za grčki jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa grčkog jezika i na grčki jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za grčki jezik.
Sudski prevodioci za grčki jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za grčki jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za grčki jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za grčki jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK.
Prevodioci za grčki jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za grčki jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
beps-translations-sudski-tumac-za-grcki-jezik
Ukoliko se nalazite u situaciji kada vam je potreban sudski tumač za grčki jezik, kontaktirajte kako bismo vam pomogli da u što kraćem roku dođete do potrebnih overenih dokumenata ili zvaničnog usmenog prevoda.
Naš sudski tumač za grčki jezik poseduje višedecenijsko iskustvo u prevođenju i overi svih vrsta dokumenata.
Budući da znamo da su usluge sudskog tumača gotovo uvek hitne i neodložne, trudimo se da ih isporučimo u najkraćem mogućem roku.
Sudski tumači za većinu živih jezika su vam svakodnevno na raspolaganju u prevodilačkoj agenciji BEPS Translations.
Usluge sudskih tumača odnosno sudskih prevodilaca podrazumevaju overu prevedenih dokumenata, kao i usmeno prevođenje na sudu i drugim zvaničnim institucijama.
Ove usluge podrazumevaju najviši nivo stručnosti i tačnosti u prevodu jer se radi o veoma osetljivim i za klijenta važim podacima.
Overa dokumenata od strane sudskog tumača podrazumeva jedan opšti kanon u smislu prevođenja vlastitih imena, citata, pečata, potpisa itd.
Takođe, postoje pravila kako se overeni prevod uvezuje sa originalom.
Sudski tumači sa kojima mi sarađujemo dobro poznaju sva pravila sudskog tumačenja, te vam možemo garantovati ispravnost i verodostojnost prevedenih dokumenata koje koristite u službene odnosno javne svrhe.
U prevodilačkoj firmi BEPS Translations nudimo usluge sudskog tumačenja za sve dominantne svetske jezike, kao i mnoge manje jezike.
Obratite nam se u bilo koje doba dana sa zahtevom za sudskim tumačenjem.
Naša uobičajena praksa je da sudske overe završavamo u roku od jednog dana.
Možete ih preuzeti i bilo kojoj od naše dve kancelarije na Novom Beogradu ili Zemunu, ili ih možemo poslati putem kurira.
Sudski tumači u prevodilačkoj firmi BEPS Translations stoje vam na raspolaganju kada su u pitanju: Prevod i overa svih vrsta dokumenata, Overa već prevedenih tekstova uz prethodnu proveru, Izlazak na teren u smislu usmenog sudskog tumačenja u zvaničnim institucijama i Konsultacije u vezi pravila i zahteva u domenu sudskog prevođenja.
bg-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK.
Sudski tumač za grčki jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na grčki ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za grčki, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
prevodilacka-agencija-papirus-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK.
U okviru pismenog prevođenja nudimo usluge prevoda tekstova različitog nivoa složenosti (standardne, stručne, specijalističke), zatim prevođenje lične i službene dokumentacije sa overom sudskog tumača za grčki jezik.
Prevodimo akte javnih beležnika i sve druge vrste pravne, tehničke, medicinske, građevinske i druge stručne dokumentacije sa overom sudskog tumača za grčki jezik.
PREVOĐENJE i OVERA SUDSKOG TUMAČA PRAVNIH DOKUMENATA: Krštenica, Umrlica, Venčanih listova, Lekarskih uverenja, Ugovora, Punomoćja, Apostila, Sporazuma, Rešenja, Izvoda, Izveštaja, Statuta, Bilansa stanja, Bilansa prihoda i rashoda.
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Grčki jezik je indoevropski jezik sa istorijom od preko 3,500 godina.
Grčki jezik je zvanični jezik u Grčkoj i na Kipru. Danas ga govori 12 miliona ljudi u Grčkoj, u Makedoniji, Albaniji i Turskoj.
Savremeni grčki jezik je jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600,000 reči.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za grčki jezik.
Overeni prevod sa i na grčki jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetni, stručni prevodi.
Dokumenti overeni od strane sudskog tumača za grčki jezik za pravna i fizička lica: tenderska dokumentacija, prevod ugovora, prevod sertifikata, prevod izvoda iz registra, prevod izvoda iz matične knjige rodjenih, umrlih, venčanih, saglasnost, potvrde o nekažnjavanju i bračnom stanju, policijski zapisnik, lekarski nalaz, prevod ovlašćenja, prevod ličnih dokumenata, sudski prevod diploma, svedočansta, Apostille pečat.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za grčki jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
abc-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK.
Grčki jezik je prvobitno poznat kao mikenski grčki od kojeg se sada dosta razlikuje, ali zato je veoma sličan sa antičkim grčkim, iz kojih se razvijao kroz istoriju.
Savremeni grčki jezik je danas u upotrebi, a pismo kojim su se Grci služili u antičkom dobu veoma podseća na današnji grčki alfabet.
Savremeni grčki jezik ima dva oblika - konzervativan, koji je do 1976.godine bio službeni, i narodni, koji je i sada zvanični jezik Grka.
Naši sudski tumači za grčki jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za grčki jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za grčki jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na grčkom jeziku, prevod sa grčkog na srpski jezik, prevod sa srpskog na grčki jezik, prevod sa grčkog na druge strane jezike, prevod sa stranih jezika na grčki jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za grčki jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za grčki jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za grčki: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa grčkog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za grčki jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za grčki jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za grčki jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na grčki jezik kao i sa grčkog na druge svetske jezike.
usluge sudskog tumača za prevode na grčki koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa grčkog jezika.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-grcki-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK: Grčki jezik spada u grupu indoevropskih jezika i o nastanku samog jezika ima mnogo naučnih teza i teorija.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za grčki jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na grčki sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa grčkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na grčki sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na grčki sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa grčkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na grčki sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
prevodioci-i-sudski-tumaci-euroschool-sudski-tumac-za-grcki-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA GRČKI JEZIK ukoliko tražite pouzdanog, brzog od poverenja sudskog tumača za grčki jezik nekog pravnog ili ličnog dokumenta javite se našim prevodiocima.
Prevodilačke usluge: Simultano i konsekutivno prevođenje međunarodnih konferencija, poslovnih pregovora,prezentacija, sajmova, tehničkih seminara,prijema.
Prevodilačke usluge – pismeno i usmeno prevođenja pravnim i fizičkim licima iz svih oblasti uz poštovanje unapred dogovorenih rokova i visok kvalitet prevoda.
Dokumenti sa overom ovlašćenog sudskog tumača i usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava i ličnih dokumenata: dokumenti za vize, izvodi, uverenja, saobraćajne i vozačke dozvole, svedočanstva, diplome, punomoćje, molbe, lekarski nalazi,potvrde.
Prevođenje PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA (ugovori,rešenja,odluke,bilans stanja i uspeha,zapisnici,preambule), priručnika, tendera, uputstava.
Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, grčki, holandski, poljski, češki, mađarski, slovenački i švedski.EuroSchool je okupio tim vrhunskih usmenih prevodilaca nudeći usluge usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog za engleski jezik.
Naši usmeni prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najrazličitijih oblasti koje su stekli na poslovnim sastancima, prezentacijama, pregovorima, međunarodnim konferencijama, simpozijumima, tehničkim seminarima, konferencijama za novinare, sajmovima i prijemima te stoga i posao obavljaju na najvišem mogućem nivou.
Cena usluge za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, po dogovoru.
Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja slobodno nas kontaktirajte.
Tim za prevođenje čine: kvalifikovani i iskusni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači.
Oblasti koje prevodimo su: ekonomija, finansije, marketing, pravo, tehnika, telekomunikacije, saobraćaj, medicina, građevinarstvo, informatika.
I usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava.
LOKACIJE
Grčki jezik (gr. ελληνική γλώσσα ili ελληνική) je indo-evropski jezik koji se sreće već oko XIV veka p. n. e. u kritskim zapisima poznatim kao Linearno B pismo. Mikenski grčki ovog perioda se razlikuje od kasnijeg klasičnog ili antičkog grčkog iz VIII veka p. n. e. i kasnije, kada su tekstovi već zapisivani grčkim alfabetom.Savremeni grčki je živi jezik i jedan od najbogatijih jezika današnjice, sa fondom od preko 600.000 reči. Neki stručnjaci prenaglašavaju njegovu sličnost sa hiljadama godina starijim klasičnim grčkim. Razumevanje između ova dva jezika je stvar rasprave. Jezik iz Helenskog i Vizantijskog perioda je mnogo bliži savremenom grčkom. U periodu od 1834. do 1976. pritisak je vršen da se u zvaničnoj upotrebi koristi katarevusa (gr. Καθαρεύουσα [katha’revusa]), puristički jezik kojim su zanemarivani vekovi prirodnih lingvističkih promena i kojim se želelo vratiti grčki na klasični oblik. Ovaj oblik je bio prisutan u zvaničnim dokumentima, kao i u štampanom obliku, ali svakodnevni govor Grka je bio drugačiji. On je napokon prihvaćen kao zvanični jezik 1976. i poznat je kao dimotiki (gr. Δημοτική [Dhimoti’ki]). Ipak, mnoge reči su ostale neizmenjene tokom vekova i ušle su i u druge jezike. Tipični primeri ovakvih reči su astronomija, demokratija, antropologija, teatar... Postoji mnogo teroija o nastanku grčkog jezika. Jedna od njih govori da je nastao migracijom proto-grčkog stanovništva u današnju Grčku, što se datira između 3200. i 1900. p. n. e. Druga smatra da je jezik evoluirao iz ranog indo-evropskog jezika.
Back to Top