BG prevodi

Registruj se
Prijavi se

BG prevodi

PREVODILAČKA AGENCIJA BG PREVODI

Prevodilačka agencija BG prevodi osnovana je sa ciljem da svojim klijentima u najkraćem roku pruži svaku vrstu prevodilačkih usluga vrhunskog kvaliteta.

Prevodilački tim agencije obezbeđuje prevode sa svih svetskih jezika na srpski jezik i obratno. Vrhunski stručnjaci, takođe, prevode tekstove sa jednog stranog jezika na drugi.

Pored prevođenja, agencija BG prevodi nudi usluge sudskog tumača, odnosno overe prevoda, kao i lekturu i korekturu tekstova bilo koje vrste.

Obračunska strana sadrži 1800 karaktera sa razmacima.

Agencija, osim pisanih prevoda obezbeđuje usmeno prevođenje (simultano i konsekutivno) za potrebe sastanaka partnera, za predavanja, konferencije, seminare, okrugle stolove i druge slične prilike.

Prevodilački tim čine profesionalni prevodioci sa dugogodišnjim prevodilačkim iskustvom, kvalifikovani da prevode tekstove iz raznih oblasti.

Agencija, takođe, obezbeđuje i opremu koja je potrebna za usmeno prevođenje.

Klijentima sa teritorije Beograda, agencija BG prevodi besplatno dostavlja prevode.

Stručni prevodi – oblasti:
- ekonomija,
- bankarstvo,
- osiguranje,
- finansije,
- marketing i trgovina,
- pravo,
- IT
- tehnika,
- mašinstvo,
- obrazovanje,
- turizam,
- sport,
- automobilska industrija i mnoge druge oblasti.
BG prevodi - PREVODILAČKA AGENCIJA BG PREVODI - 1
BG prevodi - PREVODILAČKA AGENCIJA BG PREVODI - 1
BG prevodi - PREVODILAČKA AGENCIJA BG PREVODI - 1
BG prevodi - PREVODILAČKA AGENCIJA BG PREVODI - 1

PREVODILAČKE USLUGE

Usluge agencije :

- pismeni prevodi bez overe sudskog tumača
- pismeni prevodi sa overom sudskog tumača
- usmeno simultano prevođenje
- usmeno konsekutivno prevođenje
- lektura i korektura teksta
- oprema za usmeno prevođenje

SUDSKI TUMAČI

Sudski tumač je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa jednog jezika na drugi, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi. Sudski tumači ,da bi postali ovlašćeni od strane Suda u Beogradu, moraju zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima. Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa
stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika. Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan ,odnosno zvaničan.

Primeri:

- ZVANIČNA DOKUMENTA ( DIPLOME,SVEDOČANSTVA, UVERENJA,SERTIFIKATI,POTVRDE O
NEKAŽNJAVANJU, IZVODI IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, IZVODI IZ APR-A , UGOVORI,ZAPISNICI,TUŽBE , APOSTILI, PUNOMOĆJA, RADNE DOZVOLE ITD. )

- FINANSIJSKA I DRUGA PRAVNA DOKUMENTA ( BILANSI, UGOVORI, FINANSIJSKI IZVEŠTAJI, STATISTIČKI ANEKSI, REVIZORSKI IZVEŠTAJI, PATENTI,DEKLARACIJE,TENDERSKA DOKUMENTACIJA ITD)

- MEDICINSKA DOKUMENTA (LEKARSKI NALAZI,KARAKTERISTIKE LEKA,UPUTSTVA ITD.)

- TEHNIČKA DOKUMENTA ( UPUTSTVA,GARANCIJE,TEHNIČKE KARAKTERISTIKE,ATESTI, LABORATORIJSKI IZVEŠTAJI ITD. ) I MNOGA DRUGA

UKOLIKO VAM JE POTREBAN ZVANIČAN PREVOD SA OVEROM SUDSKOG TUMAČA, ZA BILO KOJI JEZIK, STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU.
BG prevodi - SUDSKI TUMAČI - 1
BG prevodi - SUDSKI TUMAČI - 1
BG prevodi - SUDSKI TUMAČI - 1

JEZICI

Prevodilački tim agencije prevodi sve vrste tekstova sa srpskog jezika na sve svetske jezike i obratno, ali prevodi i sa jednog na drugi strani jezik:

- albanski jezik
- arapski jezik
- bosanski jezik
- bugarski jezik
- danski jezik
- engleski jezik
- finski jezik
- francuski jezik
- grčki jezik
- hebrejski jezik
- holandski jezik
- hrvatski jezik
- italijanski jezik
- japanski jezik
- kineski jezik
- mađarski jezik
- makedonski jezik
- litvanski jezik
- nemački jezik
- norveški jezik
- poljski jezik
- portugalski jezik
- rumunski jezik
- romski jezik
- ruski jezik
- slovački jezik
- slovenački jezik
- češki jezik
- španski jezik
- švedski jezik
- turski jezik
- ukrajinski jezik i mnogi drugi

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

BG prevodi pored prevođenja bavi se i računovodstvenim i knjigovodstvenim uslugama.

Kod nas možete naći rešenje za:
- vođenje poslovnih knjiga za privredna društva i preduzetnike
- obezbeđen dolazak po poslovne papire
- obračuni plata i zarada
- prijava/odjava radnika
- zastupanje pred inspekcijom
- besplatne konsultacije (069-4406-243)

Agencija poseduje računovodstvene programe za finansijsko poslovanje, robno – materijalno poslovanje, zarade, blagajnu, osnovna sredstva, virmane, program za obračun kamata, kao i veliki broj specijalnih programa za izradu zakonom propisanih obrazaca i poreskih prijava.

Obezbedjujemo korišćenje knjigovodstvenog programa Wings , bez nadoknade.

Programi i poslovanje knjigovodstvene agencije prilagođeni su svakom obimu i vrsti poslovanja svakog pojedinačnog pravnog lica.
Bulevar Zorana Đinđica 105/21 - Beograd - Novi Beograd
011 3111228; 062 629262;
Pitaj BG PREVODE
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
BG prevodi
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
    Beograd Novi Beograd Bulevar Zorana Đinđica 105/21 +381 11 3111228 +381 62 629262
BG prevodi - 2
BG prevodi - 4
BG prevodi - 3
BG prevodi - 5
BG prevodi - 6
Back to Top