Sudski tumač za litvanski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za litvanski jezik Beograd
Tražite u Beogradu sudskog tumača za litvanski jezik?
Na ovoj stranici su svi sudski tumači za litvanski jezik u Beogradu, koji će za Vas uraditi prevod overen pečatom sudskog tumača za litvanski jezik.
Pisano prevođenje sa srpskog jezika na litvanski jezik i sa litvanskog jezika na srpski svih vrsta tekstova i dokumenata u ponudi je ovih prevodilaca i sudskih tumača.
Usmeno prevođenje sa srpskog na litvanski i sa litvanskog na srpski jezik bilo da je rečo konsekutivnom ili simultanom prevođenju deo su ponude.
Pogledajte detaljno njihove prezentacije i uporedite cene svih vrsta prevoda sa litvanskog i na litvnski jezik kao i cene prevoda overenog od strane sertifikovanog tumača za litvanski jezik.
Svi su ovde na jednom mestu!
bg-prevodi-sudski-tumac-za-litvanski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA LITVANSKI JEZIK.
Sudski tumač za litvanski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na litvanski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za litvanski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
Sudski tumač za litvanski, kao i mnogi prevodioci, redaktori i lektori sastavni je deo tima saradnika visoke stručnosti, agencije Worldwide Translations Beograd.
Prema zahtevu i potrebi klijenata koji dugo godina opravdano ukazuju poverenje agenciji Worldwide Translations, sudski tumač za litvanski jezik prevodi pravna, sudska, lična dokumenta, uverenja o prebivalištu ali i druga dokumenata koja sudski tumač za litvanski jezik agencije Worldwide Translations overava svojim potpisom i pečatom i time garantuje njihovu identičnost sa originalom.
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-litvanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA LITVANSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN Usluge sudskog tumača za prevode na litvanski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-litvanski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA LITVANSKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa litvanskog jezika.
Litvanski (litvanski: lietuvių kalba) je jezik iz grupe istočnih baltičkih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Najsličniji jezik litvanskom je letonski, i ujedno ova dva jezika su jedina dva živa baltička jezika. U svetu litvanski govori oko 4 miliona ljudi, od toga 3 miliona u Litvaniji (80% stanovništva). Ulaskom Litvanije u Evropsku uniju, veliki broj Litvanaca je otišao na zapad, tako da ih danas samo u Irskoj ima 120.000. Litvanski jezik obuhvata dve grupe dijalekata severne (žemaitique), i južne (aukštaitique). Južni dijaleti, poznati i kao „visoki“, osnova su savremenog književnog jezika. Litvanski jezik još uvek sadrži neke fonetske i morfološke osobine proto indoevropskog jezika i stoga je veoma značajan za lingvistička istraživanja. Ovo je najbliži jezički rođak praindoevropskog jezika. Jezički istoričari smatraju da se proto-baltički jezik izdvojio od ostalih indoevropskih jezika oko 1000 godina p. n. e. Odvajanje litvanskog od letonskog jezika se zbilo negde u 7. ili 8. veku. Prvi tekst na litvanskom je prevod crkvenih himni iz 1545. Sve do 19-og veka bilo je malo knjiga na litvanskom, a i tad je litvanski zabranjivan od strane ruskih vlasti. Litvanski je postao zvanični jezik Litvanije 1918.
Back to Top