Prevodioci, Sudski tumači Beograd

Registruj se
Prijavi se
Prevodioci, Sudski tumači Beograd
Sudski tumači Beograd i prevodioci Beograd nude Vam prevođenje dokumenata sa overom sudskog tumača.
Ovde su prevodioci iz Beograda i ovlašćeni sudski tumači iz Beograda za najtraženije strane jezike.
Treba Vam prevodilac u Beograd za prevod dokumenta koji treba overiti pečatom sudskog tumača?
Prevodioci Beograd i sudski tumači Beograd je strana na kojoj su sudski tumači i prevodioci koji posluju u Beogradu.
Treba Vam prisustvo tumača pri overi ugovora i potpisa pred nadležnim organima?
Sudski tumači ovde su razvrstani po stranim jezicima sa kojih i na koje prevode tekstove i dokumenta, kako biste najbrže pronašli sudske tumače i prevodioce za željeni strani jezik.
Cene overenog prevoda tj, prevoda overenog pečatom sudskog tumača variraju, a ovde za svaki strani jezik možete uporediti cenovnik prevođenja dokumenata i tekstova.
Cene prevoda po stranici mogu varirati u odnosu na broj stranica koje treba prevesti na strani ili sa stranog jezika i u odnosu koji je zadati rok.
Cene hitnog prevođenja takstova i dokumenata mogu biti više od cena za prevode koji imaju duži rok izrade.
Beogradski sudski tumači i prevodioci stoje Vam na usluzi i za usmeno prevođenje.
Usmeno prevođenje može biti konsekutivno, kada sudski tumač sasluša nekoliko rečenica govornika, zatim govornik zastane i reč preuzima prevodilac ili sudski tumač.
Simultano prevođenje je druga vrsta usmenog prevođenja, sudski tumač ili prevodilac tad nosi slušalice i mikrofon i govori istovremeno kad i govorinik.
Sve usluge prevođenja sudskih tumača i prevodilaca iz Begrada, nalaze se ovde, a sudski tumači i prevodioci su sortirani po jezicima.
Izaberite ovde jezik za koji Vam treba sudski tumač ili prevodilac i pogledajte na kojim se lokacijama u Beogradu i drugim gradovima nalaze sudski tumači, pogledajte cenovnik prevodilačkih usluga, reference i druge podatke o njima, kontaktirajte ih i najbrže dođite do željenog prevoda.

Prevodilac za latinski jezik

Prevodilac latinskog jezika

Kako se od 2. veka st. e. rimska vlast počela širiti po čitavom Sredozemlju, tako je i latinski jezik izlazio iz okvira drevne Italije i prerastao u svetski jezik. U razvoju latinskog jezika presudnu su ulogu odigrali prvi rimski književnici, koji su svoj jezik ratara i vojnika postepeno, po ugledu ...

Sudski tumač za albanski jezik

Prevodilac za albanski jezik

Albanski jezik (alb. gjuha shqipe) je indoevropski jezik, koji sam predstavlja jednu granu ove porodice jezika. Tokom istorije, albanski jezik je usvajao reči iz niza stranih jezika: latinskog, slovenskih jezika, turskog, starogrčkog, italijanskog i drugih jezika. Albanski jezik je u dalekoj vezi sa ...

Sudski tumač za arapski jezik

Prevodilac za arapski jezik

Arapski jezik pripada semitskoj grupi jezika zajedno sa aramejskim, hebrejskim, ujgurskim i feničanskim jezikom. Arapskim jezikom se govori od 6. veka nove ere, kada se uspostavljanjem islama na teritoriji Arabijskog poluostrva, sprovela njegova standardizacija. Književni jezik se zove savremenim ...

Sudski tumač za bosanski jezik

...

Sudski tumač za bugarski jezik

Prevodilac za bugarski jezik

Bugarski jezik jedan je od južnoslovenskih jezika koji je službeni jezik u Bugarskoj. Broj ljudi kojima je bugarski jezik maternji se procenjuje na oko 6.8 miliona, čiji je najveći deo nastanjen na teritoriji Bugarske, a postoje i manje grupe u Grčkoj, Rumuniji, Turskoj, Ukrajini i Srbiji. Bugarski ...

Sudski tumač za češki jezik

Prevodilac za češki jezik

Češki jezik je jezik iz grupe zapadnoslovenskih jezika i službeni jezik 10,5 miliona stanovnika Češke. Najveća češka dijaspora je u Sjedinjenim Američkim Državama (oko 1,5 miliona), Brazilu (oko 0,5 miliona), Kanadi (80 hiljada). U ostalim zemljama sveta broj im ne prelazi par desetina hiljada. ...

Sudski tumač za danski jezik

Prevodilac za danski jezik

Danski jezik (danski: dansk sprog) je germanski jezik u podgrupi skandinavskih jezika. Bokmal (Bokmål) varijanta norveškog jezika se može smatrati danskim dijalektom. To je posledica činjenice da su Danska i Norveška 400 godina živele u uniji. Govornici švedskog takođe uglavnom razumeju danski. ...

Sudski tumač za engleski jezik

Prevodilac za engleski jezik

Engleski jezik (engl. English language ili English) je zapadnogermanski jezik koji potiče iz Engleske, a takođe se koristi kao maternji jezik u drugim državama Ujedinjenog Kraljevstva - Škotskoj, Velsu, i Severnoj Irskoj, u Republici Irskoj, SAD, Kanadi, Australiji, Novom Zelandu, Južnoj Africi, i ...

Sudski tumač za estonski jezik

Prevodilac za estonski jezik

Estonski jezik (estonski: eesti keel) govori 1,1 milion ljudi, uglavnom u državi Estoniji. Estonski jezik pripada finskoj grani ugro-finskih jezika. Iako je pretrpeo uticaje susednih jezika švedskog, letonskog i ruskog, sa njima ne deli indoevropsko poreklo. Govornici finskog i estonskog jezika se ...

Sudski tumač za finski jezik

Prevodilac za finski jezik

Finski jezik je jezik većine stanovnika Finske (92%) i Finaca koji žive van Finske. To je zvanični jezik u Finskoj, a priznat je kao manjinski jezik u Švedskoj. Njime se služi oko 5 miliona ljudi. Jedan je od zvaničnih jezika Evropske unije. Finski jezik je član ugrofinske grupe jezika i ubraja se ...

Sudski tumač za flamanski jezik

...

Sudski tumač za francuski jezik

Prevodilac za francuski jezik

Francuski jezik (fr. langue française ili français) je jedan od romanskih jezika koji se primarno koristi u Francuskoj, Belgiji, Švajcarskoj, prekomorskim teritorijama Francuske, kao i bivšim kolonijama Francuske i Belgije, uključujući Kvebek u Kanadi. Ovaj jezik koristi 110 miliona stanovnika na ...

Sudski tumač za grčki jezik

Prevodilac za grčki jezik

Grčki jezik (gr. ελληνική γλώσσα ili ελληνική) je indo-evropski jezik koji se sreće već oko XIV veka p. n. e. u kritskim zapisima poznatim kao Linearno B pismo. Mikenski grčki ovog perioda se razlikuje od kasnijeg klasičnog ili antičkog grčkog iz VIII veka p. n. e. i kasnije, ...

Sudski tumač za hebrejski jezik

Prevodilac za hebrejski jezik

Hebrejski jezik, hibru ili ivrit je semitski jezik afro-azijatske porodice jezika kojim govori 5,3 miliona ljudi, uglavnom u Izraelu, delovima palestinskih teritorija, SAD i u jevrejskim zajednicama širom sveta. Koren potiče od klasičnog hebrejskog jezika, koji je korišćen pri pisanju Starog zaveta ...

Sudski tumač za holandski jezik

Prevodilac za holandski jezik

Holandski jezik (Nederlandse taal) (izvorno: duits der nederen landen, odnosno de duitse taal der nederen landen/nemački jezik niskih zemalja, takođe: Nederduits/ donjonjemački jezik; nizozemski), prema holandskoj regiji Holandiji, iz čijih se narječja holandski književni jezik (donjonjemački ...

Sudski tumač za hrvatski jezik

Prevodilac za hrvatski jezik

Hrvatski jezik je standardni južnoslovenski jezik kojim govori oko 5.5 miliona ljudi, uglavnom Hrvata, i neutvrđen broj hrvatskih iseljenika u obe Amerike, Australiji i Evropi. Sličan je standardnom srpskom jeziku (i srpski i hrvatski i bošnjački jezik, kao i crnogorski koji još nije doživeo punu ...

Sudski tumač za italijanski jezik

Prevodilac za italijanski jezik

Italijanski (ital. lingua italiana ili italiano) ili toskanski jezik (lingua toscana ili toscano) je romanski jezik, koji govori oko 62 miliona ljudi, od kojih većina živi u Italiji. Standardni italijanski temelji se na firentinskom narečju. Ima duple (ili duge) suglasnike, kao latinski (za razliku od ...

Sudski tumač za japanski jezik

Prevodilac za japanski jezik

Japanski jezik službeni je jezik Japana, a govori se i u delovima Kine i Koreje koji su dugo bili pod japanskom vlašću, kao i u područjima gde živi dosta japanskih emigranata (SAD, Brazil). Nastao je od sledećih reči:Zbog razvitka u dugogodišnjoj izolaciji (na japanskim ostrvima), teško je naći ...

Sudski tumač za kineski jezik

Prevodilac za kineski jezik

Kineski jezik je jezik ili jezička grupa iz porodice sino-tibetanskih jezika koji govore Han Kinezi. Procena je da petina svetske populacije govori bar neku od formi kineskog jezika kao maternji jezik. Prema osnovnim karakteristikama, sve varijante kineskog jezika su izolativne i tonske. Među ...

Sudski tumač za korejski jezik

Prevodilac za korejski jezik

Korejski jezik je zvanični jezik Severne i Južne Koreje, kao i kineske pogranične prefekture Janbjan. Ovaj jezik govore i mnogi korejski emigranti u Japanu, Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i drugde. Ime ovog jezika u Južnoj Koreji je hangukmal ili hangugeo. U Severnoj Koreji ga nazivaju ...

Sudski tumač za litvanski jezik

Prevodilac za litvanski jezik

Litvanski (litvanski: lietuvių kalba) je jezik iz grupe istočnih baltičkih jezika iz porodice indoevropskih jezika. Najsličniji jezik litvanskom je letonski, i ujedno ova dva jezika su jedina dva živa baltička jezika. U svetu litvanski govori oko 4 miliona ljudi, od toga 3 miliona u Litvaniji (80% ...

Sudski tumač za madjarski jezik

Prevodilac za madjarski jezik

Mađarski jezik (mađ. Magyar nyelv) je jezik koji pripada ugarskoj podgrupi ugro-finskih jezika koji su deo uralskih jezika. Jedini slični jezici su hantijski i mansijski. Njime govori 14,5 miliona ljudi. Mađarski je službeni jezik Mađarske, jedan od šest službenih jezika Autonomne Pokrajine ...

Sudski tumač za makedonski jezik

Prevodilac za makedonski jezik

Makedonski jezik (mkd. Македонски јазик) je južnoslovenski jezik kojim se kao maternjim jezikom govori u Republici Makedoniji, kao i od strane makedonske dijaspore. Makedonski je službeni jezik Republike Makedonije, a ima i status manjinskog jezika u delovima Albanije, Rumunije i Srbije. ...

Sudski tumač za nemački jezik

Prevodilac za nemački jezik

Nemački jezik (nem. Deutsche Sprache), je jedan od jezika zapadne grupe germanskih jezika i spada među najveće svetske jezike. To je maternji jezik najvećeg broja stanovnika Evropske unije. Nemačkim jezikom se govori u Nemačkoj, Austriji, Lihtenštajnu, u dve trećine Švajcarske, u dve trećine ...

Sudski tumač za norveški jezik

Prevodilac za norveški jezik

Norveški jezik (norveški: norsk /nošk/) je severnogermanski jezik indo-evropskog porekla koji se pretežno govori u Norveškoj. Jezik govori oko 4,5 miliona ljudi u Norveškoj i oko milion ljudi van Norveške. Norveški jezik postoji u dve službene pisane varijante: književni jezik (norveški: bokmål) ...

Sudski tumač za pakistanski jezik

Prevodilac za pakistanski jezik

Pakistan ili zvanično Islamska Republika Pakistan, je država koja se nalazi u južnoj Aziji i izlazi na širi Bliski istok i srednju Aziju. Graniči se sa Iranom, Avganistanom, Kinom, Indijom i izlazi na Arabijsko more. Po broju stanovnika je 6. najmnogoljudnija zemlja i druga je najveća muslimanska ...

Sudski tumač za persijski jezik

Prevodilac za persijski jezik

Persijskije službeni jezik Irana, Tadžikistana i Avganistana. Jezik se naziva farsi u Iranu i Avganistanu; parsi je staro ime koje je potisnuto, jer simbol za p ne postoji u arapskom jeziku; tadžički (narečje Centralne Azije) ili dari (ime jezika u Avganistanu). Iranski jezici, među kojima je ...

Sudski tumač za poljski jezik

Prevodilac za poljski jezik

Poljski jezik (polj. język polski, polszczyzna) zajedno sa jezicima: češkim, slovačkim, pomeranskim (za čiji se dijalekt kašupski često misli da je dijalekt poljskog jezika), dolnjolužičkim, gornjolužičkim i sa izumrlim polapskim jezikom spada u grupu zapadnoslovenskih jezika, koji su deo ...

Sudski tumač za portugalski jezik

Prevodilac za portugalski jezik

Portugalski jezik (port. língua portuguesa ili português) je iberijski romanski jezik. Službeni je jezik u Portugaliji, Brazilu, Angoli, Mozambiku, Gvineji Bisao, Zelenortskim Ostrvima, Sao Tome i Principe, Istočnom Timoru i Makau. Osim toga govori se u Portugalskoj Indiji: Goa, Daman i Diju u današnjoj ...

Sudski tumač za romski jezik

Prevodilac za romski jezik

Romski jezik (rom. romani ćhib), jedan je od nekoliko jezika Roma i spada u indoarijsku grupu indoevropskih jezika. Po Ethnologue, sedam varijanti romskog jezika je dovoljno različita da se mogu smatrati odvojenim jezicima. Najveće su vlaški romski (oko 500.000), balkanski romski (oko 600.000)i sinti ...

Sudski tumač za rumunski jezik

Prevodilac za rumunski jezik

Rumunski jezik (rum. română, limba română) je istočnoromanski jezik koji se govori u Rumuniji i Moldaviji. Pored latinskog, iz kojeg je prevashodno nastao, na rumunski jezik su uticali i brojni drugi jezici (dački, mađarski, ukrajinski, grčki, srpski, bugarski, makedonski, ruski, nemački, i ...

Sudski tumač za ruski jezik

Prevodilac za ruski jezik

Ruski jezik (rus. rússkiй яzы́k) je zvanični jezik Rusije, Belorusije, Kazahstana i Kirgistana, a u prošlo doba bio je jezik međunarodne komunikacije u SSSR. Osim Rusije, koristi se u zemljama koje su ranije bile u sastavu SSSR, te isto tako i na područjima kompaktnog stanovištva emigranata iz ...

Sudski tumač za slovački jezik

Prevodilac za slovački jezik

Slovački jezik (svk. slovenský jazyk ili slovenčina) službeni je jezik Republike Slovačke, s pet miliona stanovnika (broj Slovaka u drugim državama procenjuje se na oko milion). Takođe, službeni je jezik AP Vojvodine i nekih opština, među kojima i Novi Sad, Stara Pazova, Bački Petrovac, ...

Sudski tumač za slovenački jezik

Prevodilac za slovenački jezik

Slovenački jezik isto tako poznat i pod nazivom slovenski jezik, je materinski jezik oko 2.000.000 Slovenaca u Republici Sloveniji, gde je službeni jezik, te pripadnika slovenske manjine u Austriji (oko 60.000 u Koruškoj i Štajerskoj), Italiji (oko 100.000 u Beneškoj Sloveniji, Reziji, Trstu i ...

Sudski tumač za španski jezik

Sudski prevodilac za španski jezik

Španski (šp. idioma español ili español) ili kastiljanski jezik (idioma castellano ili castellano) je iberijski romanski jezik, i četvrti je po broju govornika u svetu. Španski je maternji jezik 352.000.000 ljudi, a govori ga i razume ukupno 417.000.000 ljudi (Prema procenama iz 1999. godine). Osim ...

Sudski tumač za švedski jezik

Prevodilac za švedski jezik

Švedski jezik je jezik kojim govori približno 9 miliona ljudi. Kao poseban jezik javlja se u VIII veku. Spada u grupu germanskih jezika, odnosno u podgrupu severnogermanskih jezika. Zvaničan jezik je u Švedskoj, Finskoj i u Evropskoj uniji. Švedski jezik je najbliskiji danskom i norveškom jeziku. ...

Sudski tumač za turski jezik

Prevodilac za turski jezik

Turski jezik je turkijski jezik kojim se govori u Turskoj, Kipru, Bugarskoj, Grčkoj, Makedoniji i drugim zemljama bivšeg Osmanskog carstva. Turski govore i miloni turskih emigranata u Evropskoj uniji. Do 1928, turski jezik je pisan modifikovanom verzijom arapskog pisma. Od 1928. koristi se latinski ...

Sudski tumač za ukrajinski jezik

Prevodilac za ukrajinski jezik

Ukrajinski jezik (ukr. ukraї́nsьka móva) je slovenski jezik iz grupe istočnoslovenskih jezika. U prošlosti se još nazivao maloruski i rutenski. Ukrajinski je posle ruskog i poljskog treći najveći slovenski jezik. To je zvanični jezik Ukrajine gde ga govori 35 miliona ljudi kao maternji. Govori ...

Sudski tumači se bave pisanim i usmenim prevođenjem. Verodostojnost prevoda sudski tumači garantuju overavanjem dokumenta koji su preveli i onda se kaže da je dokument overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Prisustvo sudskog tumača neophodno je i pri overi ugovora i potpisa pred nadležnim organima. Tada sudski tumač usmenim prevođenjem garantuje da je stranka u potpunosti razumela sadržaj nekog dokumenta na stranom jeziku. Ako prevodilac nije sudski tumač, to ne umanjuje kvalitet prevoda koji on radi, niti govori nešto o njegovoj stručnosti i iskustvu, to jedino znači da se taj prevodilac nije opredelio za tu vrstu prevođenja. Za prevođenje svih vrsta tekstova i dokumenata za koje Vam ne treba overa, možete angažovati i prevodioca koji nije sudski tumač. To može biti na primer prevođenje stručne literture, prevođenje reklama, kataloga proizvoda i usluga, brošura, prevođenje knjiga i književnih tekstova, prevođenje svih vrta poslovne prepiske. Stručni prevodi su prevodi tekstova namenjenih čitaocima unutar određenog stručnog područja ili prevodi tekstova koji sadrže tehničke izraze koji zahtevaju stručno znanje date tematike. Za stručne prevode možete angažovati i prevodioca koji nema u vlasništvu pečat sudskog tumača. Ali ako neka institucija od Vas zahteva da prevod bude overen, onda morate angažovati sudskog tumača za konkretan strani jezik koji je u pitanju. To su dokumenta kao što su na primer: prevodi dipoloma, sertifikata, prevodi zahteva za vizu, prevodi ličnih dokumenata, prevodi ugovora, potvrda i bilo kog vrsta dokumenta koji nešto dokazuje nekoj instituciji. Drugačije rečeno, da bi Vaš prevod na neki strani jezik bio validan ili zvanično priznat morate imati pečat sudskog tumača za taj jezik. Nije dovoljno samo poznavati određeni strani jezik i uraditi prevod. Sudski tumači garantuju da u ugovorima ili raznim pravnim spisima, između tekstova nema apsolutno nikakve razlike. Sudski tumač je prevodilac koji je za to ovlašćen od nadležne institucije i koji istovetnost prevoda sa izvorom garantuje svojim žigom i potpisom. Sudski tumač prevodi sve vrste isprava i dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen.
Back to Top