Sudski tumač za danski jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za danski jezik Beograd
Prevodioci za danski jezik i sudski tumači za danski jezik koji se nalaze u Beogradu, svi su prdstavljeni na ovoj stranici.
Prevođenje sa danskog jezika na srpski i sa srpskog na danski su usluge koje oni nude.
Cene prevoda sa danskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na danski mogu biti različite i zavisiti od više faktora, a sve cene možete videti i uporediti ovde.
Prevod sa pečatom sudskog tumača za danski jezik može Vam uraditi sertifikovani sudski tumač za ovaj skandinavski jezik.
Ukoliko Vam treba overen prevod pogledajte sve prezentacije i tu ćete saznati sve pojedinosti, kontaktirajte sudskog tumača za kog se odučite i sve se dogovorite.
Sve vrste usmenog prevođenja sa danskog jezika i na danski jezik takođe su u ponudi ovde predstavljenih prevodilaca i sudskih tumača.
Danski jezik govori oko 6 miliona ljudi i veoma je kompleksan za učenje i prevođenje.
Radimo prevod svih sadržaja sa danskog na srpski i sa srpskog na danski.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK.
Kada se uzme u obzir podatak da se danskim jezikom služi tek oko 6 miliona ljudi, a kao maternji ga koristi njih oko 5,6 miliona, sasvim je jasno da ovaj jezik mnogima i nije toliko interesantan za učenje, a zapravo se retko ko odlučuje da ga usavrši jer spada u red vrlo kompleksnih i to prvenstveno kada je gramatika u pitanju.
Upravo zato, sa neskrivenim ponosom ističemo da su čak i prevodioci i sudski tumači za danski jezik članovi našeg tima.
Naši prevodioci i sudski tumači za danski jezik će prevesti sve vrste dokumenata, bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-danski-jezik
Sudski tumač za danski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za danski jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa danskog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na danski jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za danski jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za danski jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa danskog jezika ili na danski jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za danski jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za danski jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-danski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za danski jezik.
Sudski prevodioci za danski jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa danskog jezika i na danski jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za danski jezik.
Sudski prevodioci za danski jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za danski jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za danski jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za danski jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK.
Prevodilačka agencija Prevodilica je u svom timu okupila najbolje i najiskusnije sudske tumače za danski jezik.
Oni su visoko kvalifikovani i poseduju dugogodišnje iskustvo u pismenim prevodima svih vrsta kao i u konsekutivnom i simultanom prevođenju.
Prevodioci za danski jezik su mahom nosioci master i doktorskih diploma a sarađujemo i sa stručnim maternjim govornicima.
Među prevodiocima su i sudski tumači za danski jezik koji su zaduženi za prevod zvaničnih međunarodno priznatih dokumenata.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA DANSKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-danski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK.
Sudski tumač za danski jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na danski ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za danski, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
centar-za-edukaciju-ns-pro-group-1-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK BEOGRAD CENTAR ZA EDUKACIJU NS PRO GROUP Prevodi sa danskog jezika sa overom se mogu uraditi u roku od 24h i dostaviti na bilo koju adresu u Srbiji u najkraćem roku. Prevodilački tim Centra za edukaciju NS Pro Group Novi Sad može ponuditi pisane prevode sa ili bez overe sudskog tumača po veoma pristupačnim cenama. Prevodi sa danskog jezika se završavaju u najkraćem roku, prema Vašem zahtevu. Kada je reč o usmenom prevođenju sa danskog jezika, nudimo konsekutivno i simultano prevođenje: Konsekutivno prevođenje se preporučuje kod okruglih stolova, manjih radnih grupa ili sastanaka. Simultano prevođenje je zahtevniji vid usmenog prevođenja, te je od izuzetenog značaja angažovanje najmanje dva simultana prevodioca danskog jezika koji se smenjuju na 30- 40 minuta, čime se postiže maksimalna efektivnost u radu.
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za danski jezik.
Overeni prevod sa i na danski jezik po najpovoljnijoj ceni.
Kvalitetan, stručan prevod sa pečatom sudskog tumača je neophodan dokument koji zahtevaju specijalni sudovi, ambasade i inostrani poslovni partneri. Dokumenti overeni od strane sudskog tumača za danski jezik za pravna i fizička lica: tenderska dokumentacija, prevod ugovora, prevod sertifikata, prevod izvoda iz registra, prevod izvoda iz matične knjige rodjenih, umrlih, venčanih, saglasnost, potvrde o nekažnjavanju i bračnom stanju, policijski zapisnik, lekarski nalaz, prevod ovlašćenja, prevod ličnih dokumenata, sudski prevod diploma, svedočansta, Apostille pečat.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za danski jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za danski jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za danski: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa danskog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-danski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK.
U svom timu imamo honorarno zaposlene sudske tumače za danski jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za danski jezik.
Naši sudski tumači za danski jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za danski jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za danski jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na danskom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-danski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za danski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na danski jezik kao i sa danskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na danski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za danski jezik -Prisustvo sudskog prevodioca za danski jezik (izlazak na teren)
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-danski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA DANSKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa danskog jezika.
LOKACIJE
Sudski tumač za danski jezik Apatin
Sudski tumač za danski jezik Aranđelovac
Sudski tumač za danski jezik Arilje
Sudski tumač za danski jezik Bačka Palanka
Sudski tumač za danski jezik Bajina Bašta
Sudski tumač za danski jezik Bela Crkva
Sudski tumač za danski jezik Bor
Sudski tumač za danski jezik Bujanovac
Sudski tumač za danski jezik Čačak
Sudski tumač za danski jezik Čajetina
Sudski tumač za danski jezik Ćuprija
Sudski tumač za danski jezik Inđija
Sudski tumač za danski jezik Jagodina
Sudski tumač za danski jezik Kikinda
Sudski tumač za danski jezik Kovačica
Sudski tumač za danski jezik Kovin
Sudski tumač za danski jezik Kragujevac
Sudski tumač za danski jezik Kraljevo
Sudski tumač za danski jezik Kruševac
Sudski tumač za danski jezik Leskovac
Sudski tumač za danski jezik Negotin
Sudski tumač za danski jezik Niš
Sudski tumač za danski jezik Novi Pazar
Sudski tumač za danski jezik Novi Sad
Sudski tumač za danski jezik Pančevo
Sudski tumač za danski jezik Paraćin
Sudski tumač za danski jezik Pirot
Sudski tumač za danski jezik Požarevac
Sudski tumač za danski jezik Požega
Sudski tumač za danski jezik Ruma
Sudski tumač za danski jezik Šabac
Sudski tumač za danski jezik Smederevo
Sudski tumač za danski jezik Smederevska Palanka
Sudski tumač za danski jezik Sombor
Sudski tumač za danski jezik Sremska Mitrovica
Sudski tumač za danski jezik Stara Pazova
Sudski tumač za danski jezik Subotica
Sudski tumač za danski jezik Temerin
Sudski tumač za danski jezik Užice
Sudski tumač za danski jezik Valjevo
Sudski tumač za danski jezik Vranje
Sudski tumač za danski jezik Vršac
Sudski tumač za danski jezik Zaječar
Sudski tumač za danski jezik Zrenjanin
Danski jezik (danski: dansk sprog) je germanski jezik u podgrupi skandinavskih jezika. Bokmal (Bokmål) varijanta norveškog jezika se može smatrati danskim dijalektom. To je posledica činjenice da su Danska i Norveška 400 godina živele u uniji. Govornici švedskog takođe uglavnom razumeju danski. Danski se izdvojio kao poseban skandinavski jezik prevodom Biblije na danski 1550. Usled vikinških ili danskih invazija, skandinavski je izvršio veliki uticaj na engleski jezik, naročito u lokalnim dijalektima Jorkšira. Standardni danski se danas zasniva na govoru Kopenhagena i okoline (Rigsdansk). Danski jezik ima veoma komplikovana pravila izgovora, sa mnogo redukcija, glotalni zastoj (stød), i čak 27 samoglasničkih fonema, koje se dele na kratke i duge. Suglasnika ima 17, diftonga 25. Postoje dva gramatička roda, zajednički i neutralni. Glagoli se ne menjaju po licima u prezentu, ali ima mnogo nepravilnih. Reči se često spajaju u duge složene izraze, slično kao u nemačkom. Rečnik danskog je pretrpeo najviše uticaja od starijih i savremenih nemačkih dijalekata (naročito niski nemački), francuskog i engleskog jezika. Pri brojanju, kombinuje se nemački (jedinice dolaze pre desetica) i francuski sistem: šezdeset je tri puta 20, osamdeset četiri puta 20. Čak je 50 dva i po puta dvadeset. Za pisanje, koristi se standardni latinični alfabet, uz dodatak slova æ, ø, i å (zamena za aa).
Back to Top