Eurotranslate

Registruj se
Prijavi se

Eurotranslate

EUROTRANSLATE PREVODILAČKA AGENCIJA

Kategorija - Prevodilačke agencije
Eurotranslate je 2006. godine činilo dvoje ljudi u maloj kancelariji i sa velikim planovima.
Osnivači, koji su iskustvo stekli radeći u renomiranim evropskim prevodilačkim agencijama, želeli su da to svoje
međunarodno iskustvo primene i na srpskom tržištu, pa je tako Eurotranslate postao pionir novog pristupa prevođenju sa
visokim standardima kontrole kvaliteta i korišćenjem svih prednosti moderne tehnologije.

Eurotranslate danas ima 14 stalno zaposlenih i preko 250 prevodilaca-saradnika širom sveta. Iza nas je na hiljade
uspešno završenih prevodilačkih projekata o kojima svedoče zadovoljni klijenti. Svakom od njih posvetili smo najveću
pažnju, od momenta prijema i početnog ugovaranja, do finalne isporuke u zadatom roku. Bilo da je reč o novoj reklami
za energetsko piće, lokalizaciji novog softverskog paketa ili prevodu uputstva za inkubator za bebe, na svakom od ovih
projekata bili smo angažovani sa podjednakom predanošću što nam je donelo verne i zadovoljne klijente.

RADNO VREME:
radnim danima 8 - 17č
Eurotranslate - EUROTRANSLATE PREVODILAČKA AGENCIJA - 1

KVALITET NA PRVOM MESTU EUROTRANSLATE

Kategorija - Prevodilačke agencije
Naš zadatak je da vam pružimo prevod koji će podići vaše poslovanje na viši nivo. Obezbeđujemo vam pristup mreži
prevodilaca, lektora, korektora i stručnjaka za DTP (priprema za štampu).

Iako ima onih koji još uvek ne misle tako, davno je prošlo vreme kada su računari i informaciona tehnologija
predstavljali
bauk ili privilegiju samo nekolicine. Danas tehnologija napreduje vrtoglavom brzinom, donoseći svakodnevno nove
mogućnosti o kojima, koliko juče, nismo mogli ni da sanjamo.
Prednosti savremene tehnologije odrazile su se i na prevodilačku delatnost. Informacije i terminologija koje su
prevodioci ranije tražili nedeljama sada su dostupni putem jednog klika. Iako ne želimo, niti možemo, da zanemarimo
značaj znanja i iskustva dobrog prevodioca, koji su još uvek nezamenjivi za pružanje usluga kvalitetnog prevođenja,
želimo da damo šansu savremenim tehnologijama.
One nam omogućavaju veći kvalitet usluge u smislu konzistentnosti prevoda i lakšeg savladavanja većeg broja reči
usled postojanja prevodilačkih memorija, mogućnost komunikacije između više prevodilaca koji rade na jednom
dokumentu kroz zajedničku prevodilačku memoriju, kao i generalno brži, efikasniji i savremeniji pristup pružanju usluge
prevođenja.
Eurotranslate - KVALITET NA PRVOM MESTU EUROTRANSLATE - 1
Eurotranslate - KVALITET NA PRVOM MESTU EUROTRANSLATE - 1

USLUGE AGENCIJA EUROTRANSLATE

Kategorija - Prevodilačka agencija
Pisani prevodi i lokalizacija
- Prednosti savremene tehnologije odrazile su se i na prevodilačku delatnost. Informacije i terminologija koje su
prevodioci ranije tražili nedeljama sada su dostupni putem jednog klika. Naši prevodioci/lektori koriste sve prednosti
moderne tehnologije u istraživanju teme koju prevode.

Lektura i korektura
- Pored usluga prevoda vršimo i usluge lekture i korekture tekstova. Svaki prevod koji radimo prolazi kroz dve
nezavisne provere.

Overeni prevodi
- Izvodi, uverenja i potvrde: izvodi iz matičnih knjiga, potvrde i uverenja nadležnih organa i ustanova
- Zvanični prepisi ocena obrazovnih ustanova
- Lekarski nalazi
- Pravna dokumentacija poput ugovora

Usmeno prevođenje
- konsekutivno prevođenje
- simultano prevođenje
- šaptanje (chuchotage)
- konferencijsko prevođenje
- tumačenje jezikom znakova

Formatiranje
- Pored kvaliteta veoma je bitan i izgled prevoda. Korišćenjem nekog od programa za obradu i dizajn teksta, prevod
koji nakon provere isporučujemo klijentu prilagođen je tako da je veran originalu i formatu u kome je dostavljen.
Eurotranslate - USLUGE AGENCIJA EUROTRANSLATE - 1
Eurotranslate - USLUGE AGENCIJA EUROTRANSLATE - 1

OBLASTI PREVOĐENJA EUROTRANSLATE

Kategorija - Prevodilačke agencije
Automobilska industrija
- Uputstvo za upotrebu i servisiranje motornih vozila
- Uputstvo za upotrebu i servisiranje uređaja koji se koriste u automobilskoj industriji
- Garancije
- Promotivni materijali

Tehnika i industrija
- Uputstva za rad i održavanje
- Katalozi
- Opisi proizvoda i etikete
- Udžbenici
- Projekti i sheme
- Opisi tehničkih crteža

Ekonomija i finansije
- Ekonomsko-finansijske analize i izveštaji
- Bilansi uspeha i stanja i izveštaji o poslovanju
- Poslovni planovi
- Opisi bankarskih i investicionih proizvoda i ugovori
- Osiguranje
- Poslovna korespondencija

Pravo
- Statuti, zakoni, propisi, direktive
- Ugovori, sporazumi, poravnanja
- Ponude, aukcije
- Sporovi, sudska dokumentacija, odluke, presude itd.
- Protokoli i zapisnici sa sastanaka
- Uverenja
- Prevodi javnih beležnika i sudskih prevodilaca

Lokalizacija softvera i Veb stranica
- Softver (korisnički interfejs, datoteke za pomoć i uputstva)
- Hardver (specifikacije i uputstva)
- Specifikacije telekomunikacionih proizvoda
- Veb stranice
- E-učenje
- Računarske igre

Medicina i farmacija
- Uputstva za korišćenje i servisiranje medicinske opreme
- Medicinske procedure
- Dokumentacija o kliničkim studijama
- Dokumentacija o registraciji lekova i medicinskih sredstava
- Leci, brošure i opisi lekova i medicinskih sredstava
- Lekarski nalazi, bolnička dokumentacija, uverenja itd.
Eurotranslate - OBLASTI PREVOĐENJA EUROTRANSLATE - 1
Eurotranslate - OBLASTI PREVOĐENJA EUROTRANSLATE - 1

JEZICI EUROTRANSLATE

Kategorija - Prevodilačke agencije
Naše usluge pokrivaju prevođenje sa svih vodećih svetskih jezika:
- engleski
- nemački
- francuski
- italijanski
- mađarski
- japanski
- poljski
- grčki
- portugalski
- rumunski
- ruski
- slovački
- švedski
- turski
- ukrajinski
- albanski
- arapski
- kineski
- češki
- danski
- holandski
- estonski
- finski
- hebrejski

na sledeće južnoslovenske jezike i obratno:
- srpski
- bosanski
- hrvatski
- slovenački
- crnogorski
- bugarski
- makedonski
Eurotranslate - JEZICI EUROTRANSLATE - 1
Eurotranslate - JEZICI EUROTRANSLATE - 1
Vrtlarska 35b - Beograd - Zemun
011 3149617; 011 3149619; 060 5210152;
PREPORUKE I UTISCI
LOKACIJE
 • Eurotranslate - 2
 • Eurotranslate - 3
 • Eurotranslate - 4
 • Eurotranslate - 5
 • Eurotranslate - 6
 • Eurotranslate - 7
 • Eurotranslate - 8
 • Eurotranslate - 9
 • Eurotranslate - 10
 • Eurotranslate - 11
 • Eurotranslate - 12
 • Eurotranslate - 13
 • Eurotranslate - 14
 • Eurotranslate - 15
 • Eurotranslate - 16
 • Eurotranslate - 17
 • Eurotranslate - 18
 • Eurotranslate - 19
Eurotranslate
Napiši komentar
Komentari i Utisci Korisnika:
Lokacije
  Lokacija
 1. Beograd Zemun Vrtlarska 35b
  +381 11 3149617; +381 11 3149619; +381 60 5210152;
Back to Top