Sudski tumač za češki jezik Beograd

Registruj se
Prijavi se
Sudski tumač za češki jezik Beograd
Ako Vam treba sudski tumač za češki jezik onda je kategorija sudski tumači i prevodioci za češki jezik Beograd upravo za Vas.
Svi prevodioci i sudski tumači za češki jezik u Beogradu, ovde su na jednom mestu.
Ovde možete saznati cene prevoda sa češkog na srpski jezik ili sa srpskog na češki jezik.
Prevođenje sa češkog i na češki jezik dokumenata, poslovne korespondencije, ugovora, stručnih tekstova i svih drugih vrsta tekstova u ponudi su ovih prevodilaca.
Ako Vam treba overen prevod sa pečatom sudskog tumača a u pitanju je češki jezik, sudski tumači za češki jezik nude Vam ovu uslugu.
Tražite odličnog poznavaoca češkog jezika za usmeno prevođenje na sastancima i susretima sa gostima iz Češke, ili možda simultano prevođenje sa češkog i na češki na kongresima, simpozijumima i slično?
Za sve vrste tekstualnih i usmenih prevoda sa češkog jezika na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog jezika na češki, obratite se profesionalcima sa iskustvom i budite sigurni da ćete dobiti kvalitetan prevod u roku za koji se dogovorite.
sudski-prevodilac-milena-mirkic-sudski-tumac-za-ceski-jezik

Sudski prevodilac Milena Mirkić

Beograd, Palilula, Nikodima Milaša br. 8 (Ruzveltova br. 45) 064 3419984
cena: Cenovnik
SAMOSTALNI PREVODILAC ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD Milena Mirkić
Češki jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika i sluzbeni jezik 10,5 miliona stanovnika Češke.
Radimo prevod svih sadržaja sa češkog na srpski i sa srpskog na češki.
Sudski tumač je osoba koja izdaje overeni prevod dokumenta i jamči da je taj prevod istovetan sa originalom.
Za overen prevod nekog dokumenta potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju originalnog dokumenta.
Usluga sudskog tumača podrazumeva prevođenje dokumenta i overu prevedenog dokumenta pečatom stalnog sudskog tumača.
Prevodi takvih dokumenata najčešće se rade za potrebe državnih ustanova (MUP-a, ministarstava, matičnih ureda, fakulteta itd.) Prevodi sa overom sudskog tumača podrazumevaju pravno validne prevode dokumenata kao što su: prevodi pravnih i sudskih dokumenata (uverenja o prebivalištu, ugovori o saradnji, tužbe, zapisnici, rešenja, odluke, pravilnici, izveštaji itd.); prevodi dokumentacije kompanija (izvodi iz sudskog registra za privredne registre, finansijski i revizorski izveštaji, trgovački i kupoprodajni ugovori, tenderska dokumentacija itd.); prevodi tehničke dokumentacije (što je posebno važno za dobijanje atesta nadležnih državnih organa); prevodi medicinske i farmaceutske dokumentacije, ostalih stručnih tekstova, spisa, sertifikata, rešenja i drugih vrsta potvrda, izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih listova, stanja bankovnih računa, prepisa ocena, svedočanstava, boravišnih ili radnih dozvola.
akademija-oxford-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK.
Kako pokazuju dostupni podaci, češki jezik trenutno u svetu govori nešto više od 12 miliona ljudi.
Međutim, njih skoro 11 miliona se ovim jezik služi kao maternjim, što znači da ga tek oko milion ljudi u celom svetu uči kao strani jezik, pa je sasvim jasno i da su prevodioci i sudski tumači za češki jezik u svetu vrlo retki.
Na zahtev klijenata, svaki naš prevodilac i sudski tumač za češki jezik obrađuje dokumenta svih vrsta, odnosno dokumentaciju, poput medicinske, tehničke i tenderske.
To znači da vas kod nas očekuju i prevodi i overe prevedenih specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima, odnosno laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.
Takođe, prevodimo i uputstva za rukovanje, ali i deklaracije proizvoda i građevinske projekte, odnosno sve ostale materijale koji se tiču farmacije, medicine i građevinske industrije.
Prevodilački centar Akademije Oxford je jedan od vodećih centara u Srbiji i regionu.
Usluge pismenog i usmenog prevoda, sa ili bez overe sudskog tumača pružamo domaćim i inostranim kompanijama, državnim i nevladinim institucijama i pojedincima, te ispunjavamo njihove zahteve u potpunosti.
Prevode obavljamo sa i na preko 50 svetskih jezika.
U našem timu je u svakom trenutku na raspolaganju više od 220 prevodilaca i sudskih tumača, tako da sa ponosom ističemo ne samo kvalitet usluge i pristupačnu cenu, već i kratke rokove po kojima smo dobro poznati.
Što se same usluge pismenog prevođenja tiče, ne postoje nikakve barijere, jer se većina realizuje elektronskim putem.
Ono što nas izdvaja od drugih jesu najpovoljnije cene, brzina, tačnost i kvalitet, kao i činjenica da kod nas osim klasičnog prevoda, pod kojim se smatra prevođenje tekstova i dokumenata sa srpskog na određeni strani jezik i obrnuto, možete dobiti i dvosmerni prevod u okviru stranih jezika.
To zapravo znači da su naši prevodioci izuzetno visoko obrazovani, tako da imaju mogućnost da klijentima pruže uslugu prevoda dokumenata, tekstova ili bilo kog drugog materijala sa jednog stranog jezika na drugi, takođe strani jezik.
Kako je izbor jezika za koje nudimo usluge prevođenja i overe sudskih tumača prilično obiman navešćemo samo pojedine za koje smo specijalizovani: nemački, francuski, engleski, kineski, španski, italijanski, portugalski, ruski, bugarski, grčki, norveški, holandski, slovački, japanski, arapski, ali i estonski, korejski, mađarski, slovenački, češki, hrvatski, pakistanski i mnogi drugi jezici kojima se koriste ljudi u celom svetu.
Prevodioci i sudski tumači u Akademiji Oxford su visokoobrazovani, stručni, iskusni u svom poslu, odgovorni i specijalizovani za prevođenje najzahtevnijih stručnih tekstova.
Bez obzira da li su vam usluge sudskog tumača potrebne za overu bilo kog dokumenta, uverenja ili potvrde, tehničke i medicinske dokumentacije naši prevodioci i sudski tumači će maksimalno ispoštovati Vaše zahteve i dostaviti Vam prevedene i overene dokumente u najkraćem roku.
Pored toga, kod nas možete dobiti i prevode svih ličnih dokumenata, ali i svih materijala vezanih za različite oblasti, poput: politike, obrazovanja, turizma, ekologije, finansija, ekonomije i mnogih drugih.
Naravno, u slučaju da je u pitanju dokument koji zahteva overu od strane sudskog tumača, ništa ne brinite!
U timu Akademije Oxford se nalaze sudski tumači za preko 35 svetskih jezika, a svi oni su ovlašćeni od strane Republike Srbije za obavljanje ovog posla.
Nakon izrade, svaki prevod se kontroliše što se tiče stila, fraza, idioma i ostalih finesa da biste dobili prevod maksimalnog kvaliteta.
Zatim se prosleđuje određenom sudskom tumaču na overu.
A da bi ovlašćeni sudski tumač mogao da obavi svoj deo posla, odnosno da stavi svoj pečat na preveden dokument, neophodno je da nam klijent dostavi i original dokumenta na uvid, uzevši u obzir da pečat sudskog tumača ima svrhu da potvrdi verodostojnost prevedenog dokumenta, odnosno njegovu istovetnost sa originalom.
Takođe, u zavisnosti od vrste dokumenta za koji Vam je potrebna overa sudskog tumača zavisi i da li Vam je potreban takozvani Apostille pečat, pa je uvek preporuka da najpre proverite čitavu proceduru, jer u slučaju da je potrebno da dokument sadrži i Apostille pečat sudski tumač prevodi i sadržaj samog dokumenta i pečata, pa je zato važno da donesete već overen dokument, kako biste izbegli dodatnu peripetiju.
Upravo iz tog razloga je najbolje da se klijent u nadležnom sudu najpre raspita o proceduri overe određenog dokumenta, a da prilikom dostavljanja istog na prevod u Akademiju Oxford svakako naglasi svrhu za koju mu je taj prevod potreban, kako bi određeni sudski tumač mogao da ispuni zahtev klijenta na adekvatan način.
Dokumente i ostali materijal koji želite da prevedemo i overimo pečatom sudskog tumača možete doneti lično u bilo koju od naših poslovnica, koje se nalaze u gotovo svim gradovima širom Srbije.
Ako Vam ne odgovara taj način, možete ih poslati "Poštom", ali preporučeno ili preko određene kurirske službe na adresu poslovnice koja se nalazi u Vašem gradu ili Vam je najbliža.
Pored toga što su svi službenici koji su ovlašćeni za poslove sudskog tumača obavezani zakletvom da će čuvati i poštovati tajnost podataka sa kojima dolaze u dodir i svi zaposleni u Akademiji Oxford su obavezani na čuvanje Poslovne tajne.
eurotranslate-sudski-tumac-za-ceski-jezik
Sudski tumač za češki jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za češki jezik.
Obratite nam se ukoliko Vam je potrebno prevođenje svih vrsta dokumenata i tekstova sa češkog na srpski (ili neki drugi jezik) i sa srpskog (ili nekog drugog jezika) na češki jezik.
Prevodi mogu imati pečat i potpis ovlašćenog sudskog prevodioca za češki jezik.
U našem timu su isključivo visokokvalifikovani stručni prevodioci za češki jezik sa višegodišnjim iskustvom.
Nudimo Vam najkvalitetniji prevod u dogovorenom roku.
Ukoliko Vam je prevod sa češkog jezika ili na češki jezik potreban hitno, obratite nam i dobićete prevod sa overom sudskog tumača za češki jezik u najkraćem i unapred dogovorenom roku.
Sudskog tumača za češki jezik možete angažovati i za potrebe usmenog prevođenja u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
language-shop-sudski-tumac-za-ceski-jezik

Language Shop

Beograd, Savski venac, Miloša Pocerca 11 011 3614312 |
011 4143223 |
cena: Cenovnik
Sudski tumač za češki jezik.
Sudski prevodioci za češki jezik.
Pisani prevodi dokumenata i tekstova sa češkog jezika i na češki jezik.
Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača za češki jezik.
Sudski prevodioci za češki jezik, sa višegodišnjim iskustvom, deo su našeg tima.
Poverite nam prevođenje Vaših dokumenata i svih vrsta tekstova i ukoliko Vam je potrebno prevod će imati pečat i potpis sudskog tumača za češki jezik.
Usmeno prevođenje sudskog tumača za češki jezik u svim situacijama kada je njegovo prisustvo neophodno.
Konsekutivno i simultano prevođenje.
Prevod sa ili bez pečata i potpisa sudskog tumača za češki jezik biće urađen u najkraćem mogućem i unapred dogovorenom roku.
Okupićemo naš tim i uradićemo hitno prevod za Vas ukoliko imate takav zahtev.
Uz poštovanje rokova, dobićete zagarantovano kvalitetan prevod urađen od strane jezičkih stručnjaka sa iskustvom.
prevodilica-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK.
U našoj agenciji poručite prevod dokumenata sa srpskog na češki jezik i obrnuto sa pečatom sudskog tumača odnosno sudskog prevodioca za češki jezik.
Sudski tumač ili sudski prevodilac ovlašćen je od strane Ministrastva pravde Republike Srbije.
Pečatom izdatim od strane pomenutog Ministarstva kao i svojeručnim potpisom sudski tumač odnosno sudski prevodilac garantuje da je prevedeni tekst istovetan originalu.
U pitanju su pravno validni prevodi koji su međunarodno priznati i predstavljaju zvanični dokument.
Sudski tumači odnosno sudski prevodilac uglavnom prevodi dokumenta kao što su: diplôme i svedočanstva; licence; lična dokumenta (izvodi iz maticnih knjiga rodjenih; državljanstva); najrazličitije potvrde izdate od strane sudova ili drugih nadležnih organa; ugovori; ovlašćenja; lekarski nalazi; tehnička i tenderska dokumentacija.
Overa sudskog tumača garantuje tačan i precizan prevod.
Ukoliko imate dilemu da li vam je potreban overen ili neoveren prevod kontaktirajte Prevodilicu.
Sudski tumač odnosno sudski prevodilac može biti angažovan i za usmeni prevod, najčeše su u pitanju prilike u kojima je njihovo prisustvo neophodno: sklapanje braka, overa ugovora i potpisa kao i ostale zvanične radnje a u kojima je jedan od aktera stranac odnosno osoba kojoj srpski jezik nije maternji.
U tom slučaju sudski tumač odnosno prevodilac izlazi na teren sa svojim pečatom.
prevodilacka-agencija-todorovic-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČI ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKA AGENCIJA TODOROVIĆ
bg-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik

BG prevodi

Novi Beograd, Vladimira Popovića 38 011 7156866 |
062 629262 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK.
Sudski tumač za češki jezik je prevodilac koji je ovlašćen od strane Ministarstva pravde odnosno, suda u Beogradu, da nakon što uradi prevod sa sa srpskog na češki ili obrnuto, svojom overom potvrdi i garantuje da je prevod veran originalu, odnosno izvornom tekstu koji se prevodi.
Sudski tumač za češki, da bi postao ovlašćen od strane Suda u Beogradu, mora zadovoljavati uslove koje određuje Pravilnik o sudskim tumačima.
Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata sa stranog jezika za koji je ovlašćen, na srpski i obrnuto, kao i sa jednog stranog jezika na drugi ukoliko je ovlašćen za više stranih jezika.
Sudski tumač povezuje prevod sa originalnim dokumentom i na taj način prevod postaje validan, odnosno zvaničan.
i.p.m.-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik

I.P.M. Prevodi

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 10ž br.4 011 2145370 |
063 7578822 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD PREVODILAČKI CENTAR I.P.M.
PREVODI Usluge u ponudi Prevodilačkog centra I.P.M.
PREVODI: - Pismeno prevođenje standardnih tekstova i - tehničkih/stručnih/naučnih tekstova sa overom sudskog tumača ili bez overe sudskog tumača - Lična dokumenta sa overom sudskog tumača - Pravna i sudska dokumenta sa overom sudskog tumača - Dokumentacije pravnih lica sa overom sudskog tumača - Tehnička dokumentacija sa overom sudskog tumača - Medicinska i farmaceutska dokumentacija sa overom ovlašćenog sudskog tumača - Hitni prevodi - Usmeno prevođenje/tumačenje - Tumačenje telefonskih razgovora - Kompjuterska obrada prevedenog materijala
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD POLIGLOTIKA PREVODI Specifičnost današnjeg češkog jezika je postojanje jasne opozicije između pisanog i govornog jezika koji se koristi u neslužbenoj i poluslužbenoj usmenoj komunikaciji.
Kao jedan od najstarijih evropskih književnih jezika, češki jezik je još od srednjeg veka predmet brojnih opisa.
Češki jezik kao nacionalni jezik Češke govori oko 10 miliona ljudi.
Češki jezik za pismo ima latinicu koja je proširena dijakritičkim znakovima.
Prevodilačka agencija Poliglotika nudi uslugu – sudski tumač za češki jezik.
Overeni prevod sa i na češki jezik po najpovoljnijoj ceni.
prevodilacka-agencija-queen-victoria-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK - PREVODILAČKA AGENCIJA QUEEN VICTORIA Naš sudski tumač za češki jezik će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vašedokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.
agencija-za-prevodilacke-usluge-spotter-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK SPOTTER Dokumenta sa overom sudskog tumača za češki jezik: uverenja, potvrde, diplome, svedočanstva i prepisi ocena, izjave, punomoćja, dozvole, izvodi, krštenice, otpusne liste, obaveštenja i ostala lična dokumenta.
Pravna i sudska dokumenta sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca za češki jezik: različite vste ugovora, tužbe, rešenja, odluke, zapisnici, izveštaji o testiranju, pravilnici, apostil.
Dokumentacija pravnih lica sa overom sudskog tumača za češki: izvod rešenja iz APR-a, finansijski izveštaji, statistički izveštaji, bilans stanja i uspeha, revizorski izveštaji, tenderska dokumentacija, dokumentacija za ponude, fakture, sertifikati, statuti, patenti, berzanski izveštaji i ostala dokumentacija pravnih lica.
abc-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik

ABC Prevodi

Beograd, Savski venac, Admirala Geprata 2 011 6685537 |
011 6649028 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK.
Češki jezik spada u grupu zapadnoslovenskih jezika.
U svom timu imamo stalno zaposlene sudske tumače za češki jezik, koji su u svakom momentu spremni da odgovore na vašu potrebu za prevodom i overom određenog dokumeta za koji je potreban pečat sudskog tumača za češki jezik.
Naši sudski tumači za češki jezik Vam stoje na usluzi u kada je potreban: prevod sudskog tumača za češki jezik, izlazak na teren u slučajevima kada je potrebno prisustvo sudskog tumača za češki jezik, kao i sve ostale oblike usmenog prevođenja, overa već prevedenog teksta, lektura i korektura teksta koji je na češkom jeziku.
Sudski tumač ili sudski prevodilac je lice koje poseduje licencu izdatu od strane Ministarstva Pravde i svaki prevod koji je overen od strane sudskog tumača tj, sudskog prevodioca predstavlja zvaničan dokument.
Prevodi dokumenta koji zahtevaju overu sudskog tumača su najčešće: Ugovori, Sertifikati, Lična dokumenta, Svedočanstva, potvrde, diplome, Izvodi iz registra, Ovlašćenja i punomoćja, Policijski izveštaji, Lekarski nalazi.
metafraza-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik

Metafraza Prevodi

Beograd, Čukarica, Vladimira Rolovića 9a 064 1105419 |
064 3697730 |
cena: Cenovnik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD METAFRAZA PREVODI Naš tim čine vrhunski sudski prevodioci, tumači, lingvisti i filolozi, koji pored izuzetnog poznavanja jezika i veoma bogatog prevodilačkog iskustva, poseduju i dodatne specijalizovana znanja, iz oblasti tehnike, ekonomije finansija, prava, medicine i sl.
versus-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK BEOGRAD VERSUS PREVODI Overeni prevod je prevod dokumenta sa češkog jezika koji je formalno verifikovan i može se koristiti kao zvaničan dokument.
prevodilacka-agencija-korak-do-prevoda-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK - KORAK DO PREVODA - Prevod sa overom sudskog tumača za češki jezik - Prisustvo sudskog prevodioca za češki jezik (izlazak na teren)
agencija-za-prevodilacke-usluge-poliglota-balkan-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK - POLIGLOTA BALKAN U ponudi za švedski jezik vršimo: usluge prevoda sa srpskog i engleskog jezika na češki jezik kao i sa švedskog na druge svetske jezike.
Usluge sudskog tumača za prevode na švedski koji zahtevaju overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.
prevodilacka-agencija-fonema-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK PREVODILAČKA AGENCIJA FONEMA Obavljamo prevod dokumenata sa češkog jezika.
prevodioci-i-sudski-tumaci-euroschool-sudski-tumac-za-ceski-jezik
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK.
Prevodilačke usluge: Simultano i konsekutivno prevođenje međunarodnih konferencija, poslovnih pregovora,prezentacija, sajmova, tehničkih seminara,prijema.
Prevodilačke usluge – pismeno i usmeno prevođenja pravnim i fizičkim licima iz svih oblasti uz poštovanje unapred dogovorenih rokova i visok kvalitet prevoda.
Dokumenti sa overom ovlašćenog sudskog tumača i usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava i ličnih dokumenata: dokumenti za vize, izvodi, uverenja, saobraćajne i vozačke dozvole, svedočanstva, diplome, punomoćje, molbe, lekarski nalazi,potvrde.
Prevođenje PRAVNIH I SUDSKIH DOKUMENATA (ugovori,rešenja,odluke,bilans stanja i uspeha,zapisnici,preambule), priručnika, tendera, uputstava.
Jezici sa kojih i na koje prevodimo su: engleski, nemački, italijanski, francuski, španski, ruski, grčki, holandski, poljski, češki, mađarski, slovenački i švedski.EuroSchool je okupio tim vrhunskih usmenih prevodilaca nudeći usluge usmenog prevođenja, konsekutivnog i simultanog za engleski jezik.
Naši usmeni prevodioci imaju višegodišnje iskustvo u prevođenju najrazličitijih oblasti koje su stekli na poslovnim sastancima, prezentacijama, pregovorima, međunarodnim konferencijama, simpozijumima, tehničkim seminarima, konferencijama za novinare, sajmovima i prijemima te stoga i posao obavljaju na najvišem mogućem nivou.
Cena usluge za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte, po dogovoru.
Ukoliko Vam je potrebna usluga usmenog prevođenja slobodno nas kontaktirajte.
Tim za prevođenje čine: kvalifikovani i iskusni prevodioci i ovlašćeni sudski tumači.
Oblasti koje prevodimo su: ekonomija, finansije, marketing, pravo, tehnika, telekomunikacije, saobraćaj, medicina, građevinarstvo, informatika.
I usluge prevoda: web sajtova, prezentacija, brošura, kataloga, članaka, priručnika, tendera, uputstava.
vavilon-prevodi-sudski-tumac-za-ceski-jezik

Vavilon prevodi

Beograd, Savski venac, Balkanska 46 011 6649190 |
064 4030270 |
SUDSKI TUMAČ ZA ČEŠKI JEZIK: Češki jezik spada u grupu zapadnoslovenskih indoevropskih jezika.
Usluge naših sudskih tumača / prevodilaca za češki jezik: Prevođenje opštestručne dokumentacije sa srpskog na češki sa overom sudskog tumača za češki jezik, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na srpski sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa češkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje opštestručne dokumentacije sa drugog stranog jezika na češki sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa srpskog na češki sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog na srpski sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa češkog na drugi strani jezik sa overom, Prevođenje uskostručnih oblasti sa drugog stranog jezika na češki sa overom, Usmeno tumačenje.
Sudski tumač odnosno, sudski prevodilac je ovlašćena osoba od strane suda koja izdaje overeni prevod dokumenata i koja svojim potpisom i pečatom garantuje da je prevod veran originalu.
Njihova uloga je neophodna u javnim državnim ustanovama (sudovi, ministarstva, zdravstvene ustanove, fakulteti, MUP-ovi).
LOKACIJE
Češki jezik je jezik iz grupe zapadnoslovenskih jezika i službeni jezik 10,5 miliona stanovnika Češke. Najveća češka dijaspora je u Sjedinjenim Američkim Državama (oko 1,5 miliona), Brazilu (oko 0,5 miliona), Kanadi (80 hiljada). U ostalim zemljama sveta broj im ne prelazi par desetina hiljada. Najbliži jezik češkom je slovački jezik. Govornici ova dva jezika se međusobno potpuno razumeju. Specifičnost današnjega češkog jezika je postojanje jasne razlike između pisanog i govornog jezika koji se koristi u neslužbenoj i poluslužbenoj usmenoj komunikaciji. Češki jezik je u Srbiji u službenoj upotrebi samo u opštini na krajnjem istoku Vojvodine - u Beloj Crkvi. Češki jezik se u Srbiji od ustanova čiji je osnivač država izučava na Filološkom fakultetu u Beoradu, a od pre nekoliko godina se uči i u nekoliko osnovnih škola u opštini Bela Crkva. Osim toga, u organizaciji Južnomoravskog kraja češki jezik se fakultativno uči i u Drugoj kragujevačkoj gimnaziji, a u češkim udruženjima u regionu Južnog Banata već godinama deluje učitelj češkog, koga je izaslala Češka Republika. Postoji želja i da se na neki način obnovi rad češke škole koja je do 60-tih godina delovala u Beogradu u Češkom domu i u kojoj se celokupna nastava odvijala na češkom.
Back to Top